I.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasına yol açan ve çözülüş sürecini hızlandıran unsurlar arasında, çeşitli cumhuriyetlerdeki milliyetçi hareketler önemli bir yer işgal etti. Bu milliyetçi...