İlk Sıradakiler Öz Türkçe Sözcüklerdir.

Pusat & Silah
Us & Akıl
Bunlu & Kederli
Tutsak & Esir
Gezlemek & Nişanlamak
Çakın & Şimşek
Uçmak & Cennet
İni & Küçük Erkek Kardeş