Eski Türkçe, Türk yazı dilinin ilk devresidir. Bu devirde Türk dilinin şive, lehçe gibi dallara ayrılmadığı kabul edilir. Bu devir, Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar devrinin bir bölümü (13....