IRK BİTİG ÜZERİNE


16 Yıldız'dan Türk Tarihine Armağan olsun... Yeni Irk Bitig Nüshası...
IRK BİTİG ile ilgili genel bilgilere baktığımızda; tahminen 9.yüzyılda ...