Kırım ve civarı, Batu Han'ın kardeşi Togay-Timur neslinden gelen beylerin idaresinde idi. Timur'un Altınordu'yu parçalamasıyla Togay-Timur neslinden Hacı Giray Han, adına para bastırarak(1441)...