TOPRAKLAR GALCLERE NASIL SATILACAK03.12.2010 03:50

AKP hkmeti, Trkiye’nin 473 bin 419 hektarlk ‘orman niteliini yitirmi’ alann, igalcilere satmaya hazrlanyor. Hazrlanan yasa taslana gre, zerinde yzlerce ile, mahalle ve ky bulunan orman arazileri, 5 yl taksitle igalcilerine satlacak. Hkmet, aralarnda Bodrum, Marmaris, ili, Saryer ve Anamur gibi ilelerin de bulunduu yerleimlerin satndan 25 milyar lira gelir bekliyor. Uzmanlar ise Anayasaya aykr olduunu ne srdkleri dzenlemeyle yamalanan ormanlarn yabanclarn eline geecei grnde.

te AKP’nin ‘2-B’ plan…
AKP hkmeti, uzun sredir zerinde allan 2-B arazileriyle ilgili yasa taslan Ocak aynda meclise sunmaya hazrlanyor. Devlet Bakan ve Babakan Yardmcs Ali Babacan’n aklamasna gre taslak 2011 genel seimlerinden nce gndeme getirilecek.
Bir anlamda Trkiye genelindeki 473 bin 419 hektarlk orman nitelii ‘yitirilmi’ alan, seim ncesinde nce rantiyecilere, ardndan da halka havu olarak uzatlacak.

lgili bakanlklarn zerinde alt yasa taslann hazrlklar srerken, bata Antalya ve Mula olmak zere 2-B kapsamndaki arazileri youn olan illerde de byk bir hareketlilik gzleniyor. Antalya’nn Kalkan beldesindeki koylardan tutun da, Olimpos, Adrasan, Fethiye, Dalaman ve birok rant yksek beldede akllara zarar iddialar havada uuuyor. Kadastro ve tapulama almalarnn srd Patara’da da durum farksz.

KUAFRDE KADASTROCU SOHBET
Her seim ncesinde yaanan rant havas, 2-B tartmalarnda da kendini gsteriyor. Patara ve Kalkan’da anlatlanlar ylesine arpc ki, kuafrde san yaptran kadnlarn bile gnlk konumalar “tapucu” szyle balayp, “kadastrocu” szyle bitiyor. Anlatlan ayrntlardan biri hayli ilgin. Kuafrde san yaptran gen kadna komular bu deiikliin nedenini sorduklarnda, “kadastrocuyla buluacam” yantn verdii konuuluyor blgede…

GZLER ANTALYA’DA…
45 bin 548 hektarla Trkiye’de en fazla 2-B arazisinin bulunduu kent olan Antalya’daki bu alanlarn rantnn olduka yksek olmas gzleri bu blgeye evirdi.

Mersin’de 39 bin, Balkesir’de 34 bin, Ankara’da 31 bin, stanbul’da 18 bin, zmir’de ise 14 bin hektarlk 2-B arazisi bulunuyor.
Trkiye’de toplam 22 bin hektarlk 2-B alan zerinde yzlerce ile, belde, mahalle ve ky bulunuyor.

Bodrum, Marmaris, Karasu, ili, Saryer, Beykoz, Fethiye, Dalaman, Sapanca, Anamur, Bornova, demi ve Sultanbeyli; 2-B arazileri zerinde ykselen ilelerden sadece bir ka. Hkmet, igalcilerin isteine gre 5 yl taksitle de deyebilecei 2-B satlarndan uzun vadede 20-25 milyar lira gibi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

TASLAK NELER NGRYOR
“31 Aralk 1981 tarihinden nce bilim ve fen bakmndan orman niteliini tamamen kaybetmi yerlerden, tarla, ba, bahe, meyvelik, zeytinlik, fndklk, fstklk gibi eitli tarm alanlar veya otlak, klak, yaylak gibi hayvanclkta kullanlmasnda yarar olduu tespit edilen araziler ile ehir, kasaba ve ky yaplarnn toplu olarak bulunduu yerleim alanlarnn Hazine adna orman dna karlmas uygulamas” olarak tanmlanan 2-B arazileriyle ilgili hazrlanan yasa taslanda, belediye mcavir alan iinde bulunan yerleim yerleri metrekare snrlamas olmakszn zerindeki ‘igalcisine’ satlabilecek.

Belediye mcavir alan snr ayrmnn kaldrlmas, bu alanlarn iindeki ve dndaki yerlerin ayn esaslara gre satlmasnn tartld taslaa gre, mcavir alan snrlar dnda kalan 100 dnme kadar tarm arazileri de, sulu-kuru ayrm yaplmakszn hak sahiplerine dorudan satlabilecek.

ORMAN GALCLERNE TOK DESTE GELYOR
Tarm arazileri dnda kalan, zerinde yaplama bulunan ve Maliye Bakanlnca uygun grlen tanmazlar, Toplu Konut daresine (TOK), Bykehir ve ile belediyelerine kentsel dnm projeleri gerekletirmek zere devredilebilecek. zellikle arpk kentlemenin olduu 2-B alanlarnda uygulanmas amalanan alma kapsamnda devir, emlak vergisi metrekare birim deerleri zerinden gerekletirilecek. Bu tip devirlerde, mevcut kentsel dnm uygulamalarnda olduu gibi hak sahiplerine yeni ina edilecek konutlarda daire verilecek.

SATIA KIYILARDAN BALANACAK
Kadastro almalar tamamlanan ve byk blm kylarda bulunan 2-B’ler, ilk etapta aralarnda Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydn, Balkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, anakkale, ankr, Denizli, Dzce, Edirne, Gaziantep, Hatay, Isparta, stanbul, zmir, Kahramanmara, Karabk, Krkkale, Krklareli, Kocaeli, Ktahya, Manisa, Mersin, Mula, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Yalova’nn bulunduu 36 ilde sata karlacak.

UZMANLAR 2-B KONUSUNDA NE DYOR?
Trkiye ormancl hakknda ok sayda aratrmas bulunan Krsal evre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei’nden Do. Dr. Ycel alar, AKP’nin Anayasay ve Anayasa Mahkemesi kararlarn hie saydn sylerken, Eski Tapu ve Kadastro genel Mdr Yardmcs ve yazar Orhan zkaya, dzenlemeyle yamalanan ormanlarn yabanclarn eline geeceini savunuyor. te zkaya ve alar’n 2-B’ler konusundaki arpc deerlendirmeleri…

Do. Dr. Ycel alar (Krsal evre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei) :

‘SERMAYEYE KOLAY BRKM OLANAI SUNULUYOR’
AKP yine “2B arazilerini” satma hazrl yapyor. Bilindii gibi, 2003 ylnda da denemi ve Anayasa deiiklii bile yapmay gze almt; baaramad. Her trl kamusal varl satmay alkanlk edinmi olan AKP’nin “2B arazilerini” satmaktan vazgemesi beklenmiyordu kukusuz. Deyi yerindeyse, “eli mahkûm”; sermayeye daha kolay birikim olanaklar sunulmas, bu kapsamda yapsatlara, TOK’ye “uygun” arazilerin sunulmas gerekiyordu. Artk, ormanlarn iinde ve evresi ormanlarla kapl “2 B arazilerinden” daha uygun yerler kalmad… Hem sonra, siyasal iktidar 2005 ylnda buna kalktnda TOBB ve ATO Bakanlar da buyurmutu zaten. Gecikmeli de olsa imdi bu buyruk yerine getirilecek; hem de yine Anayasaya aykr olarak; ancak, bu kez Anayasa Mahkemesi’nin olas engellemesine de frsat vermeden; aka syleyebildikleri gibi, yine “Anayasann arkasndan dolaarak”… Byleyken, ounluk konuya “orman poplizmi” sylemiyle ve yaklamyla yaklamaktan hala vazgeemedi: Siyasal iktidarn “2B arazilerini” satma abas bir inadn, bir orman dmanlnn, bir ibilmezliin vb durumlarn bir rn deildir: Siyasal iktidar; kolay yoldan “scak para” salamaya, tpk teki kamu varlklar ve hizmet alanlarnn zelletirilmesi gibi sermaye birikim srecine katkda bulunmaya almaktadr; hem de tam da genel seimlere gidilirken… Bu son derece yaln gerei grlememesi, “orman poplizminde” direnilmesi ise siyasal iktidarn iini daha da kolaylatrmaktadr.

ANAYASA MAHKEMES 1993’TE PTAL ETT
Hem 1961 Anayasasnn 1970 ylnda deitirilen 131 hem de 1982 Anayasasnn 169 ve 170. maddelerinde “orman” saylan yerlerin artk orman saylmamasn salayacak yaptrmlara yer verilmitir. Hem de, yle sanld gibi, yalnzca “vasfn yitirdiine” karar verilen yerleri de deil, 6831 sayl yasann 1. maddesiyle “orman” saylan tm yerlerin… Dolaysyla, 6831 sayl Orman Kanunu’nun 2. maddesi ile 1983 ylnda karlan 2924 sayl “Orman Kyllerinin Kalknmalarnn Desteklenmesi Hakknda Kanun”u da bu dorultuda dzenlemeler yaplmtr. Ancak, Anayasa Mahkemesi 1993 ylnda, bu dzenlemeyi Anayasann 170. maddesine aykr bularak iptal etmitir.

1995’TE 6,7 BN HEKTAR SATI YAPILDI
Siyasal iktidar bu kez, 1995 ylnda 4127 sayl yasay kararak sz konusu maddeye “31.12.1981 tarihinden itibaren orman ky nfusuna kaytl olanlar da hak sahibi saylrlar.” eklemesini yaparak ormanclk dzeni dnda karlan yerlerin yalnzca “orman kyls” saylanlara satlabilmesi koulunu getirmitir. Bylece 536 kyde sat iin gerekli ilemler yaplm ve 6,7 bin hektar arazi “hak sahibi” saylanlara satlmtr.

AKP’NN 2-B ISRARI
“2B uygulamalaryla” 2002 yl sonuna dein 4,7 milyon dnm alan “orman vasfn yitirmitir” gerekesiyle ormanclk dzeni dna karlarak bu yerlerin “orman vasfnn yitirmesine” yol aanlarn, igalcilerinin talanna braklmtr. lgintir, bu uygulamalar yaplrken hemen hemen hi kimseden en kk bir tepki bile gelmemitir.

Siyasal iktidar da bu kez 2001 ylnda 4706 sayl yasay kararak sz konusu yerlerin Maliye Bakanl tarafndan satlmasn ve bu satlarn 2924 sayl yasa dorultusunda yaplmasn salamtr. Ancak, Anayasa Mahkemesi, Cumhurbakan’nn bavurusu zerine bu dzenlemeyi de 2002 ylnda iptal etmitir.

AKP, 2003 ylnda iktidar olduunda, elinde diledii gibi satabileceini sand 4,7 milyon dnm arazi olduunun ayrtna varnca gereini yapmaya ve bu amala da 1982 Anayasasnn 169 ve 170. maddelerini deitirmeye kalkm, ancak, bu giriiminde baarl olamamtr.

Siyasal iktidar bu kez de 2009 ylnda kard 5831 Sayl “Tapu Kanunu le Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun”la 3402 sayl Kadastro Kanunu’nun yan sra 6831 sayl yasann orman kadastrosu almalaryla ilgili kimi maddelerini deitirmitir.

Ne var ki, siyasal iktidar bu dzenlemeyle yetinmemi; 1 Austos 2010 tarihinde de 6009 sayl “Gelir Vergisi Kanunu le Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun”u yrrle koyarak; 2889 sayl Devlet hale Kanunu’nun 75. maddesini de deitirmitir.

Bylece, “2B arazilerinin, bata ” igalcileri olmak zere satlabilmesini kolaylatrmak iin hukuksal bir erevenin oluturulmasna allmtr. Siyasal iktidar, imdilerde yine Anayasaya aykr olan bu kolaylklardan yararlanma abasna girmitir. Sylentilere gre de, satlar iin bu kez yalnzca yasal dzenleme yapacakm. Acaba bu, siyasal iktidarn bir yanlgs m? Hi de deil; greceiz…

YNE ANAYASAYA AYKIRI BR ABA
Siyasal iktidarn yapaca bu dzenlemeler yine Anayasaya aykr. nk bu dzenlemelerle de; 1983 ylnda karlan 2924 sayl “Orman Kyllerinin Kalknmalarnn Desteklenmesi Hakknda Kanunu”nun 1993 ylnda Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettii 11. maddesi ve 2001 ylnda karlan 4706 sayl “Hazineye Ait Tanmaz Mallarn Deerlendirilmesi ve Katma Deer Vergisi Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun”un yine Anayasa Mahkemesi tarafndan 2002 ylnda iptal edilen 3. maddesi ile amac ve yntemi ayn olan uygulamalarn yaplmas ngrlmektedir. Bu durumda, Anayasa Mahkemesi’nin sz konusu maddeleri iptal gerekelerinin bu dzenlemeler iin de geerlidir. Bu gerein daha kolay kavranabilmesi iin Anayasann sz konusu kararlarnda dayanak olan 170. maddesi ile iptal gerekelerinin bu balamda anmsanmas gerekmektedir.

KTDARIN GEREKELER BYK YANILGI
Ksacas; siyasal iktidar “2B arazilerini” satmakta bu denli srarl olmaktadr nk 2003 ylnda olduu gibi imdilerde de; genel seimler ncesinde istedii gibi kullanabilecei gelir salamay, zellikle de sermaye birikim srecine yeni olanaklar sunmay ve yanda belediyelere yeni imar alanlar amay amalamaktadr. Bu gerei gzden karmak, zellikle de siyasal iktidarn; aalandrma almalarna kaynak bulmak, “orman kyllerinin” kalkndrlmasna destek salamak, igalcilerin bedava yaralanmalarn ortadan kaldrmak vb gerekelerine inanmak byk bir yanlgdr.

N KOLAYINA KAILIYOR
Siyasal iktidar: Dnyada baka hibir uygulama rnei grlmeyecek “2B uygulamasn” hem gereksiz hem de olanaksz klacak anayasal ve yasal dzenlemeler yapmyor, “2B arazilerinin” kamu yararna deerlendirilmesini –bir kez daha yineliyorum; “satlmasn” deil, “deerlendirilmesini” !- salayacak abalara girmiyor, “orman” saylacak yerlerin snrlarnn belirlenmesi, tapuya tescil edilmesi almalarn gerektiince hzlandrmyor; mlkiyet sorunlarn zmlemiyor, orman” saylacak yerlerin snrlarn belirleme almalarnn ormanclk bilgisi ve tekniinin gereklerine gre yaplabilmesini olanakl klabilecek hukuksal ve kurumsal dzenlemeleri yapmyor; ilgili bilim ve aratrma kurulular, Anayasann 135. maddesinde sz elden Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ile hibir biimde ibirlii yapmyor. Bu, ok beklendik bir tutum kukusuz: Siyasal iktidar teki kamusal varlklar gibi 6831 sayl Orman Kanunu’nun 2. maddesinin “B” bendi uyarnca artk “orman” saylmayan yerleri yalnzca satmay dnyor nk; yalnzca satmay...

KTDARIN KEYFL AILMALI
Evet, siyasal iktidar tam bir tccar “ketumluu” ve keyfilii iinde hareket etmektedir. Ancak, TBMM’nin Anayasann 33. maddesinde aklanan “bilgi edinme yollarnn” gerektii gibi kullanlmasyla, kitle iletiim aralarnn ve demokratik kitle rgtlerinin abalaryla siyasal iktidarn bu “ketumluu”, keyfilii alabilir; almas gerekmektedir.

Orhan zkaya (Eski Tapu Ve Kadastro Gn. Md. Yard. Yazar) :

‘ORMANLAR YABANCILARIN ELNE GEECEK!’
Eski Tapu ve Kadastro Genel Mdr Yardmcs ve Yazar Orhan zkaya, 2-B arazileriyle ilgili hazrlanan yasa taslann seim ncesi sorunu kullanarak kylden oy toplamak kaygsn tadn sylyor. 23 Temmuz’da gece yars meclisten geirilen ve kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak adlandrlan dzenlemeyle ‘villa kondu aff’ salandn belirten zkaya, srann 2B kapsamndaki tarm arazilerine geldiinin altn iziyor.

AMACIN DIINA IKILDI
Bugnk uygulamann mevzuatta yer ald ekliyle yrmediini dile getiren zkaya, “orman snr dna karlan arazilerin ky nfusuna kaytl olmayan ahslara satld, varlkl kiilere orman ii villa arazisi olarak datld gzlenmektedir. Bylece ORKY’n bilerek ya da yeterli aratrma yapmadan yapt uygulamalarla, yasa koyucunun amacnn dna kt gzlenmekte; stelik 2924 Sayl Yasa da, orman snr dna karlan arazilerin zilyetlerine satld ifade edilmekte ise de, zilyet olmayan ahslara da satld grlmektedir” dedi.

KYLNN KAFASINI KARITIRIYORLAR
Bu uygulamalarn 2924 sayl Yasa uygulamasnn amac dnda kullanldn gndeme getirdiini vurgulayan zkaya, hkmetin hazrlad 2-B tasarsyla da yaplmak istenenin bu sorunun kullanlarak kylden oy almak amacn tadn ve konunun smrldn ne srd. 1983’de kartlan yasann halen yrrlkte olmasna ve Anayasa Mahkemesi tarafndan bu yasa ile ilgili her hangi bir iptal karar bulunmamasna karn yeniden bu konuda bir yasa kartlmasnn kylnn kafasn kartrmaktan baka bir anlam tamayacan ne sren zkaya, hazrlanan yasa taslann ‘Orman Kyllerinin kalkndrlmalar ve Hazine adna Orman Snrlar Dna kartlan Yerlerin Deerlendirilmesi Hakknda Kanun Tasars Tasla’ eklinde ve 14 maddeden ibaret olarak hazrlandn ifade ederek, “erik olarak 2924 sayl Yasa’nn ayns. Sadece sat Orman Bakanl yerine Maliye Hazinesi yapacak. Gerekesi ise, ‘Orman snrlar dna karlm, bir daha ormana dntrlmesi mmkn olmayan, onlarca yldr herhangi bir bedel demeyen igalciler elinde bulunan hazineye ait tanmazlarn orman kylerinin kalkndrlmalarnn desteklenmesinde ve yeni orman alanlarnn kurulmasnda kullanlmak zere ‘rayi’ deerler zerinden deerlendirilmesi amal bir ‘tasfiye kanunu’ olarak tanmlanarak, orman kylsnn korunduu duygusu yaratlmakta ve oy uruna aslnda lke ormanlar tasfiyeye tabi tutulmaktadr” diye konutu.

Taslan, bata anayasa olmak zere ilgili bir ok kanunu da hie sayarak oy uruna ve ekonomik rant hesaplaryla hazrlandn ne sren zkaya, “hibir bilimsel uygulama-aratrma yaplmadan, kkl zmler yerine geici ve acele zmlerle seim yatrmlar ne kartlmaktadr. Tarm AB dayatmalaryla kertilmi, kyl bankalarn tutsa konumunda haciz, ipotek altnda arazilerini elden kartm, evi bark, traktr elinden alnm, tarm alanlar yabanc ok uluslu irketlerin istilasna uram durumdayken, kartlan bu yasalar halka dnk olmaktan uzak sadece siyasal rant salama arac olmaktan teye geemez. 2924 sayl Yasa ortada durmaktayken, ayn ierikte ve yeni ‘Yasa Tasla’ hazrlamak halkn kafasn kartr maktan baka bir anlam tamaz’ dedi.

ORMANLAR YABANCILARIN ELNE GEECEK
Halen yrrlkte olan 2924 sayl Yasa’yla 2-B arazilerinin gncel deer zerinden zilyet edenlere satlmak istendiini ancak kylnn ekonomik yetersizlik nedeniyle bu arazileri satn alamadn vurgulayan zkaya, “bu konu kyly dnmekten te bir durumdur. Orman kyls, kendi arazisinden ‘miktar fazlas’ kesilen ormandaki tarlasn atalarndan bu yana kullanyor. Bunu ondan geri almak yerine ‘zilyetlii mlkiyet hakknn bir unsuru olarak kabul ederek ve bu alanlar tarma kazandrmak amacyla bedelsiz retim yapan kylmze verilmelidir. Orman kylsnn de ormana uyum salamas, orman sanayi kurularak mmkndr. Yamalanan orman alanlar da yine yabanclarn eline geecek” dedi.

2-B arazilerini rayi bedel zerinden yoksul kylnn almasnn olanakl olmadn ifade eden zkaya, kylnn devletin desteini yannda grememenin acsyla kendi yazgsna terkedilmi durumda kaldn syledi.


Yusuf Yavuz
Odatv.comKaynak: Halit Demir; “2/B -Orman Snrlar Dna karlan Araziler Sorunu Bu Arazilerle lgili Olarak 27.Ocak.2009 Tarihinde Yrrle Giren 5831 Sayl Kanunla Yaplan Deiiklikler Hakknda Gr ve neriler” konulu sunumu, 13 Mart 2009, TBMM. Ankara