Dileri Bakan Ahmet Davutolunun, Rus mevkida Sergey Lavrovdan, Suriye konusunda olduka sert bir uyar ald ortaya kt. Lavrovun Davutoluna Suriye konusunda Libyada olduu gibi bir durumla karlamak istemiyoruz! dedii renildi.
Ama veto etmemitiniz...
Davutolu ise Libyaya uluslararas harekatn nn aan BMnin 1973 sayl kararn hatrlatan Lavrova Biz de ilk bata kararn o ekilde olmasna kar ktk. nk erkendi ama siz de karar veto etmediniz, ekimser kaldnz cevabn vermekle yetindi.

Lavrovdan Davutoluna sert uyar
Dileri Bakan Ahmet Davutolunun, Rus mevkida Sergey Lavrovdan, Suriye konusunda sert bir uyar ald ortaya kt. Lavrovun Davutoluna Suriye konusunda Libyada olduu bir bir durumla karlamak istemiyoruz dedii renildi. Davutolunun, Ortak Stratejik Planlama Grubu toplants iin gittii Moskovada gndem Trkiye-Rusya ilikilerinden ok Suriye arlkl oldu. Davutolu, Rusyadan Suriye uyars ile dnd.

Libya rnei istemiyoruz
Dileri kaynaklarndan ulaan bilgilere gre, Lavrov, BM Gvenlik Konseyinin Libya konusunda geen yln mart aynda ald 1973 sayl kararn hatrlatarak Davutoluna unlar syledi: Geen yl Libya karar alnrken de ekincelerimizi syledik, kimseyi inandramadk. Biliyorsunuz o kararda biz ekimser kaldk ama 1973 sayl karar kt. Bu karar nedeniyle Libyaya uluslararams harekatn n ald. Harekat sonucunda da istemediimiz sonular yaand. Ne olduunu siz de grdnz. Suriye konusunda da benzer bir durumla karlamak istemiyoruz. Bu sert uyaryla gerginleen grmede Davutolu da Rus meslektann ekincelerine u yant verdi: Biz de ilk bata 1973 sayl kararn o ekilde kmasna ve o tarihte kmasna kar ktk. Ama Rusya ekimser kald. Sonuta Trkiye Gvenlik konseyi yesi ama Rusya da daimi yei ve veto yetkisi var. Siz bunu kullanmadnz. kili grmede, Suriyede reform yaplmas konusunda mutabakata varlrken, Rus Bakan Zaten Suriyede baz reformlar yaplmaya baland dedi. Davutolu ise 1.5 yldr Suriyede reform konusunda adm atlmad yantn verdi. Davutolunun, gergin geen grme sonras sadece Rus gelin aklamas yapmas dikkat ekmiti. Davutolu unlar sylemiti: Rus gelinler Trk aile yapsna ok uygun. Danmanlarmdan biri de Rus gelin ald.

Rusya ekimser kalmt
Rusyann Suriye konusunda ektii BM Gvenlik Konseyinin 1973 sayl Libya karar, geen yl tartmalara yol amt. Libyada uu blgesi yasa kararnda, Rusya ve in ekimser kalmt. Alnan karar sonrasnda Libyaya uluslararas askeri harekatn n alm, Libyaya yaptrmlar daha da geniletilmi, lkenin petrol irketleri ve banka hesaplar dondurulmutu.