Azerbaycan sözcüğünün kökeni konusunda birçok değişik görüş bulunmaktadır. Bunların arasında önde gelen görüşler şunlardır:

1. Eski
Asların adından kaynaklanır ve “Aser yurdu”, “Aserler yurdu” demektir.
2.
Ahameniş İmparatorluğu'nda
Medya bölgesine valilik yapmış ve imparatorluğun
Büyük İskender tarafından fethinden sonra görevine devam etmiş Atropat'ın adından kaynaklanır.
3. "Od" anlamındaki “azer” sözcüğünden gelir ve Odlar Yurdu anlamındadır.