• Eylül 1959
 • Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) ortak üyelik başvurusunda bulundu.
 • Eylül 1963
 • Türkiye’nin AET ile bir Gümrük Birliğine girmesini ve daha sonra nihai üyeliği hedef alan Ankara Ortaklık Anlaşması ve Anlaşmanın ilk mali protokolü imzalandı.
 • Kasım 1970
 • Gümrük birliğinin kurulması için uygun zemini hazırlayan Ek Protokol ile ikinci mali protokol Brüksel’de imzalandı.
 • Şubat 1952
 • Türkiye’nin NATO’ya tam üyeliği kabul edildi.
 • Ocak 1973
 • Gümrük Birliğinin nasıl kurulacağını kapsamlı bir şekilde ortaya koyan Ek Protokol yürürlüğe girdi.
 • 1980’lerin ilk yarısında
 • 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden dolayı Türkiye ile Topluluk arasındaki ilişkiler neredeyse dondu.
 • Haziran 1980
 • Ortaklık Konseyi, tüm tarım ürünleri üzerindeki gümrük vergilerini 1987 yılında kadar “sıfır”a indirmeye karar verdi.
 • Eylül 1986
 • Türkiye – AET Ortaklık Konseyi toplantısında ortaklık süreci gözden geçirildi.
 • 14 Nisan 1987
 • Türkiye AET’ye tam üyelik başvurusunda bulundu.
 • Aralık 1989
 • Komisyon, Türkiye’nin üyelik başvurusunda bulunabileceğini teyit etti ancak başvurunun değerlendirilmesini erteledi.
 • Mart 1995
 • Türkiye – AB Ortaklık Konseyi, 1 Ocak 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliğine ilişkin anlaşmayı yaptı.
 • Aralık 1997
 • Lüksemburg Zirvesinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olabileceği ilan edildi.
 • Aralık 1999
 • AB Helsinki Konseyinde Türkiye’ye, AB’ye aday ülke statüsü tanındı.
 • Mart 2001
 • AB Bakanlar Konseyi ilk AB – Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etti.
 • Mart 2001
 • Türk hükümeti Müktesebatın Kabulü için ilk Ulusal Programını sundu.
 • Ekim 2004
 • Komisyon, “Türkiye’nin Üyelik Perspektifine ilişkin Hususlar” konulu raporu ile birlikte “Türkiye’nin Katılıma Doğru İlerleyişine ilişkin Avrupa Komisyonu Tavsiye Belgesi”ni sundu.
 • 17 Aralık 2004
 • Avrupa Konseyi 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile katılım müzakerelerine başlanması kararını aldı.
 • 23 Mayıs 2005
 • Devlet Bakanı Ali Babacan AB ile yapılacak görüşmelerde baş müzakereci olarak seçildi.
 • 29 Haziran 2005
 • Türkiye’yle Müzakere Çerçevesi Komisyon tarafından sunuldu.
 • 29 Temmuz 2005
 • Türkiye, Ankara Anlaşmasının, AB-15 gümrük birliğini Kıbrıs dahil olmak üzere on yeni üyeyi de kapsayacak şekilde genişleten protokolünü imzaladı. Ankara ayrıca Kıbrıs’ın tanınmamasına ilişkin bir deklarasyon da yayınladı.
 • 21 Eylül 2005
 • AB, Türkiye’nin 29 Temmuz deklarasyonuna ilişkin karşı deklarasyonunu onayladı.
 • 3 Ekim 2005
 • Türkiye ile katılım müzakereleri başladı.
 • 16 Mart 2006
 • Avrupa Parlamentosu, Elmar Brok’un Komisyonun genişleme stratejisi belgesine ilişkin bir raporu esas alarak bir ilke kararı benimsedi.
 • 12 Haziran 2006
 • AB, Türkiye ile katılım müzakerelerine fiili olarak başladı. Müzakere çerçevesi 35 fasıldan oluşmaktaydı. Konsey, bilim ve araştırma konulu faslın açılıp kapanmasına karar verdi.
 • 4 Eylül 2006
 • Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin üyeliğe hazırlanmasında kaydettiği ilerlemeye ilişkin bir raporu oyladı.
 • 8 Kasım 2006
 • Komisyon, Türkiye’nin katılım yolunda ilerlemesiyle ilgili kritik bir rapor yayınladı.
 • Aralık 2006
 • Türkiye’nin, Ankara Anlaşmasının Ek Protokolünü Kıbrısa uygulamamasından dolayı Konsey, Türkiye taahhüdünü yerine getirene kadar ilgili sekiz fasıldan hiçbirisinin müzakereye açılmamasına ve hiçbir faslın geçici olarak kapatılmamasına karar verdi. Söz konusu sekiz fasıl şunlardır: malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, mali hizmetler, tarım ve kırsal kalkınma, balıkçılık, taşımacılık politikası, gümrük birliği ve dış ilişkiler.
 • Mart 2007
 • İşletme ve Sanayi Politikası konulu fasılda müzakereler başladı.
 • Haziran 2007
 • Mali kontrol ve İstatistik konulu iki fasılda daha müzakereler başlatıldı.
 • Kasım 2007
 • Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu yayınlandı.
 • Mayıs 2008
 • Türkiye’nin 2007 ilerleme raporuna ilişkin Avrupa Parlamentosu ilke kararı açıklandı.
 • Haziran 2008
 • Şirketler Hukuku ile Fikri mülkiyet hukuku konulu iki fasıl daha müzakerelere açıldı.
 • Haziran 2009
 • Vergilendirme konulu fasılda müzakereler başlatıldı.
 • Aralık 2009
 • Çevre konulu fasılda müzakereler başlatıldı.
 • Ekim 2009
 • Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu yayınlandı.
 • Haziran 2010
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı konulu fasılda müzakereler başlatıldı
 • Kasım 2010
 • Avrupa Komisyonu ilerleme Raporu yayınlandı.
 • Ekim 2011
 • Avrupa Komisyonu ilerleme Raporu yayınlandı.