asdada.jpgOsmanlı Hanedanı tarihte birçok Türk Devleti kuran Oğuzların Gün Han kolunun kayı boyuna mensuptur*lar. Kayılar Malazgirt zaferinden (1071) sonra diğer Türk boylarıyla birlikte Anadolu'ya geldiler. Anado*lu'da Ahlat yöresine yerleştiler. Daha sonraları Türki*ye Selçuklu hükümdarı I. Alaaddin Keykubat tarafın*dan Ankara'nın batısındaki Karacadağ bölgesine yer*leştirildiler. Bir süre sonra Söğüt ve Domaniç yöresi kayılara yaylak ve kışlak olarak verildi.