İSTANBUL…

Kasım 5, 2011

her ne kadar batı literatüründe ismi sürekli “konstantinapolis” olarak geçse ve tarihçilere göre isminin kaynağının eski yunanlılar(asitane) olduğu söylense de, istanbul’un ilk adı marmara bölgesinde kurulan ilk ön türk devleti urtum atın‘ın başkenti olan oy-oğ‘dur…
yunanlılara göre ise bu kentin grekçe adı “şehre” anlamına gelen “eis-tin-polin”ve ilk olarak eistinpoli olarak anılmış.
oysa istanbul’un fethinden önce misal 2. murat zamanında kentin adı konstantinapolis değil istanbul olarak anılır.
ibn-i batuta bu kenti iztanbul, ermeni coğrafyacı vartan ise esdambol olarak anar…
15. yüzyıl batılı seyyahların kaynaklarında ise istamboli ve stambol olarak görmekteyiz.

oysa,
“istanbul” ismi etimolojik olarak iki parçadan mürekkeptir. “istan” ve “bul”…
–alıntı–
iSTAN, ön-türkçede “tanrı katına asılı olan” , yani cennette asılı olmayı ifade eden “asqan” kökenden gelir…astan, aspan , günümüzde asüman olmuştur.
Hititlerde iSTANU adını taşıyan bir gök tanrısı vardır. Bu, HATTi’lerdeki ESTANU‘nun mirasıdır.
Orta Asyada Tufan kentinin yakınıda ASTANA( Osmanlıca ASiTANE) kenti vardır
Kazakistan, adı BEŞBALIK olan başketinin adını ASTANA‘ya çevirmiş ve burayı başkent yapmıştır.
–alıntı–

“bul” parçasının kökenine inecek olursak;
–alıntı–
Ön-Türklerin ilk büyük konfederasyonu bir-oy bil‘in başkentinin adı at-oqi boliq’tır. Bolıq, “site” demektir. Kazakistanda bizim “Beş Balık” dediğimiz kentin adı Biş-boliq‘tur. Anadoluda, bu ad BOLU olmuştur. Aral gölü yakınıda bir kentin adı Can-BOL‘dur.
astan ve boliq kelimelerini içeren üç kent .
·K(ESTAN)- POL—Trakya
·K(ASTAN)- BOLU—Kastamonu
ve nihayetinde ise;
· ASTAN -boliq—iSTANBUL
–alıntı–
görüldüğü üzre, Astana, zamanla, istan ya da sitan haline dönüşmüş, Acemce olduğu sanılmıştır, aslında istan kökeni “son ek” halinde ülke adlarının sonuna gelir.
Arab’iSTAN, Yunan’iSTAN, Ermeni’STAN, Türk’iSTAN, Bulgar’iSTAN.vb…
sözün özü bildiğin konstantinapoli yahut ilk ismi olarak iddia edilen “asitane” kelimesi köken olarak öz be öz türkçedir.