Mehmet Emin Yurdakul

"En gzel yz bize irkin, biz severiz; Trk yz
En iyi z bize fena, biz isteriz; Trk z
Milletimiz alklarz, anldka "Trk" sz
Biz Trkleriz, biz bu kanla, biz bu adla yaarz."


Trk milletinin yceliini iirlerinde haykran ve "Milli air" sfatn alan Mehmet Emin Yurdakul, 1869'da stanbul'da domutur. Babas Balk Salih Reis, olunu Trke yakan bir millet sevgisiyle yetitirmitir. Eitimine sbyan mektebinde balam, srasyla Askeri Rtiye Mlkiye Okulunun dadi ksmna yazlm fakat ksa bir sre sonra, Hukuk mektebine girmitir. Burada renimini tamamlayamam, 1913'e kadar Erzurum, Trabzon, Sivas ve Hicaz'da eitli memurluklar ve yneticilik yapmtr. 1897'de "Cenge Giderken" adl manzumeyi yazmtr. Mehmet Emin, sarayn ve dnemin aydnlarnn sevgisini kazanmtr. 1907'de ttihat ve Terakki Cemiyetine girerek Abdlhamit'e kar muhalif olmutur. Trk Yurdu dergisinin kurucular arasnda olan Yurdakul, ttihat Terakki cemiyetince mebus olmas istendiinde bunu reddetmi ve Erzurum'a gemitir. 1908 inklabnda Erzurum'da olan yazar, stanbul'a dndnde almalarna yeniden balam ve lmne kadar srdrmtr. 14 Ocak 1944'de vefat etmitir.

Fikirleri ve kiilii: Temiz ve doru olarak kulland Trk dili ile yazd iirleri, Trk milletine, zellikle sava dnemlerinde destek olmutur. M..Emin Yurdakul lk sahibi insan vasfnda olduu iin memuriyet dneminde sk sk yeri deitirilmitir. "Trk Yurdu" dergisinde kuruculuk yapm, ancak Erzurum'a gitmesiyle dergiyi Yusuf Akura'ya brakmtr. Birinci Dnya Sava sonunda hznn "Trk Hukuku" adl dz yazdan oluan eseriyle dikkatleri ekmitir. M. Emin Yurdakul, Trklk boyutundaki eserleriyle "Ben bir Trkm, dinim, cinsim uludur" diyerek fikirlerini ifade etmitir. Sava srasnda kahramanlk ve milli uura dayanan iirleriyle halka cesaret vermitir. M. Emin Yurdakul'un iirlerinin gnmzde de okunmasnn ve sevilmesinin nedeni kulland saf Trkedir.

Eserleri: Mehmet Emin Yurdakul'un Trklk fikrinde nemli yeri olan "Trke iirler" adl eseri 63 sayfalk bir eserdir, bu eserde dokuz manzume bulunmaktadr. Kitabn baz sayfalarnda Zanaro'nun resimleri yer almaktadr. Yunan savan konu alan bu resimlerin yannda dnemin nde gelen isimlerinin M. Emin Yurdakul'a yaptklar vgler de yer almaktadr. Bu eserle edebiyatta yeni bir balang yaplm ve Trklk bu alana girmitir. Dier eserleri; Trkn Hukuku, ehit, Ey Trk Uyan, Brak Beni Haykraym, Aydn Kzlar, Ankara'dr.

Cenge Giderken

Ben bir Trk'm; dinim, cinsim uludur;
Sinem, zm ate ile doludur.
nsan olan vatannn kuludur.
Trk evlad evde durmaz giderim.
Muhammed'in kitabn kaldrtmam;
Osmanck'n bayran aldrtmam;
Dmanm vatanma saldrtmam.
Tanr evi viran olmaz, giderim.
Bu topraklar ecdadmn oca;
Evim, kym hep bu yerin buca;
te vatan, ite Tanr kuca.
Ata yurdun, evlat bozmaz, giderim.
Tanrm ahit, duracam szmde;
Milletimin sevgileri zmde;
Vatanmdan baka ey yok gzmde.
Yar yatan dman almaz, giderim.
Ak gmlekle gzyam silerim;
Kara tala bam bilerim;
Vatanmin ycelikler dilerim.
Bu dnyada kimse kalmaz, giderim.