Gsterilen sonular: 1 ile 2 ve 2

Konu: Kafkas Kokenlilerin 1

 1. #1
  atoybil
  Guest

  Lightbulb Kafkas Kokenlilerin 1

  KUZEY ANADOLU'NUN TRKL

  KAFKAS KKENLLERN TRKYE'DEK DAILIMI

  Franszlar'n destei ile hazrlanan blc KAFKASYA YAZILARI dergisi, KAFKAS HALKLARI'n 5 gruba ayryor:

  DAISTANLILAR,
  VEYNAKLAR,

  OSETLER,

  ABHAZ-ADIGELER,

  TRK KKENLLER

  Bunlarn altnda da 50 civarnda OTONTON (yerli) halk (oymak) olduu belirtiliyor. Meseleye bu tasnif ile baknca KAFKASYA'da yayan 5 gruptan 4'nn TRK saylmad, TRKLK'le hi alakal grlmedii anlalyor. (say 2, sf. 20)

  Eer biz bu 5 grubun birbiri ile balantlarn ve TRK kkenlerini ortaya koyabilirsek, mesele kalmyacaktr. Zaten daha nceki yazlarmzda KAFKASYA, KARADENZ BLGES ve DOU ANADOLU'da yaam olan halklarn TRKLER ile yaknln gstermitik.

  Dergi KAFKASYALILAR'n kaderinin srgn olduunu, ve srekli darya g verdiini belirtiyor. TRKYE'nin KAFKAS HALKLARI iin 2. VATAN olduunu sylyor, ve TRKYE nfusunun %7'sinin bu gruptan olutuunu ne sryor. Bu da imdiki nfusumuza gre 4.5 milyon kadar insan demektir.

  1864'de byk ERKES srgn, 1877-78 KAFKASYA ayaklanmalar sonucu gler ile gelenlerin yardan fazlasn ADGELER'in oluturduunu belirtiyor. Dergi ERKES, EEN gibi gruplar ADGE ad altnda toplamaya alyor.

  TRKYE'deki en byk ADGE grubunu ABSULAR oluturmaktadr. Sonra ABHAZLAR (ADZEH-ABADZEH), sonra UBIHLAR, sonra KABARTAYLAR gelmektedir. UBIHA Bat KAFKAS dilleri arasnda saylmaktadr. KABARTAYCA dou lehesidir. TRKYE'deki ERKESLER bat lehesi konuur.

  Dier ERKES boylar KEMGUEY, BJEDU, BESLENEY'dir. BESLENEY dili, KABARTAYCA iinde mtalaa edilebilir. TRKYE'deki tm ERKES boylarnn nfusu 2.5-3 milyon kadar saylmaktadr. Bunlarn %20-25'i anadilini koruyabilmitir.

  ERKES kkenlilerin Bat Lehesi konuanlar TOKAT, ADAPAZARI, BOLU-DZCE, ZMT, BALIKESR, BURSA, ANAKKALE, SAMSUN, SNOP, KAHRAMANMARA, SVAS, GMHANE, KARS, ORDU, NDE, AKSARAY, AFYON, KTAHYA, ZMR, STANBUL, ANKARA, ORUM, AMASYA, HATAY, ADANA, ANTALYA, KAYSER, KONYA MERSN ve dier illere dalmlardr.

  Dou Lehesi konuan ERKES kkenliler ise KAYSER, KAHRAMANMARA, SVAS, YOZGAT, BANDIRMA, KTAHYA, TOKAT, AMASYA, SAMSUN, YALOVA, ANKARA, STANBUL, ZMR'e dalmlardr. Yaklak 650 kasaba ky ve mezrada ERKES grlr.

  UBIH kkenliler ERKES ve ABHAZLAR ile kark bulunur. ADAPAZARI, BALIKESR, KAHRAMANMARA yrelerindedirler. UBIHA'y tam olarak konuabilen tek kii TEVFK EREN idi. BALIKESR'in HACI OSMAN kynde 1990'l yllarda lmtr. UBIHA'nn KAFKASYA'da deil de, tek temsilcisinin kald ANADOLU'da aratrlmas da, ayrca enteresan bir olaydir.

  ABHAZCA'nn bat lehesini konuanlara ABHAZ veya ABSUVA denir. Gerek KAFKASYA'da gerek TRKYE'deki gmenler arasnda ounluu oluturur. Dou lehesi ise AUVA ve AKAROVA iki az halinde grlr. Dou lehesi konuanlara ABAZIN denir.

  ABSUVALAR genelde MARMARA blgesindedir. ADAPAZARI, BOLU, ESKEHR, BLECK, ZMT, STANBUL, ANKARA, ZMR, TOKAT, SVAS ve YOZGAT'tadrlar.

  ABAZINLAR ise ANADOLU'nun i ksmlarnda ve dousundadrlar. YOZGAT, TOKAT, KAYSER, SVAS, ORUM, ADANA, STANBUL, ANKARA, ZMR'de grlrler. ABHAZLAR 700-800.000 civarndadr. 140 yerleim birimine dalmlardr. ABAZNCE, TRKYE'de ERKESCE'nin etkisinde kalarak deimitir.

  TRKYE'deki DAISTANLILAR arasnda AVARLAR ve MA'ARULA en yaygn gruptur. AVARCA yer yer kullanlmaktadr. YALOVA'da yerleik AVARLAR arasndaki DARGLER (TSADAH)de vardr.

  Sonraki grup LEZGLER (KHURAL)dir. Bunlar genellikle ANADOLU'nun bat blgelerinde byk kylerde yaamaktadr. LEZGCE ancak yallar tarafndan kullanlmaktadr. DARG, KUMUK, LAK ve TAT dilleri de unutulmak zeredir.

  Btn bu DAISTANLI topluluklar 100 kadar yerleim biriminde yaamaktadrlar. Saylar 200.000 kadardr. STANBUL, ANKARA, ZMR, ZMT, BALIKESR, YALOVA, BURSA, ANAKKALE, DENZL, ADANA, AKSARAY, SAMSUN, KAHRAMANMARA, KARS, MU, ERZURUM, SVAS, TOKAT, DYARBAKIR, KAYSER, HATAY, ARTVN, TRABZON'da da vardr. Anadil kullanm %10 kadardr.

  DAISTANLILAR'dan sonraki grup EEN-NGULAR'dr. NGULAR, EENLER'den farkl olduklarn vurgulasalar da, dilleri birbirine ok yakndr. EENLER (NOKHO), KUZEY KAFKASYA'nn en kalabalk grubudur. lk uluslam topluluk ta EENLER'dir. Sonra ABHAZLAR gelir. AVAR, LEZG, OSET, ERKES, DARGLER daha kalabalklam olsalar da kabile-oymak dzeyinde kalmlardr.

  TRKYE'deki EEN ve NGULAR 150.000 kadardr. 80 yerleim birimine dalmlardr. KAHRAMANMARA, MU, SVAS, KONYA, KARS, KAYSER, ERZURUM, ANAKKALE, STANBUL, ANKARA, ZMR'de yaamaktadrlar.

  OSETLER ise RON ve DGORN oymaklar olarak grlr. Ayr leheleri vardr. TRKYE'de IRONLAR ounluktadr. 100-120.000 kadar OSET kkenli 65 yerleim biriminde yaamaktadr. KARS, MU, YOZGAT, ERZURUM, SVAS, KAYSER, STANBUL, ANKARA, ZMR'dir. TRKYE'deki OSETLER hep mslmandr.

  Bu gruplar KAFKASYA'da %90 mslman iken, TRKYE'de %100 mslmandr. Hepsi sosyal hayatta faaldir. Sendikac ABDULLAH BATRK aslen DAISTANLI idi.

  TRKYE'deki ERKES, ABAZA, UBIH ve OSETLER Snni-Hanefidirler. EEN ve DAISTANLILAR Snni-afidirler. Bu gruptan TATLAR ki, RANLILAR ile YAHUDLER'in karmasndan olumu bir grup olduu sylenir, ii-Caferidir. Bu grup TRKYE'de ou zaman AZER, bazen de ACEM olarak bilinir.

  DOU VE GNEYDOU ANADOLU'ya yerleen bu KAFKASYA gmenlerinden "krtleen" gruplar da vardr. OSETLER bunlarn banda gelir. Ancak incelemeler ounun KAFKAS adlarn koruduklarn gstermektedir.

  1800'lerde SURHAY HAN liderliinde yzlerce LAK, DAISTAN'dan gerek DYARBAKIR'a yerlemitir.

  Aslnda blc derginin belirtii gibi, 1000 kadar ehir, kasaba, ky, mezraya dalm bu gruplardan gndelik hayatta kendi anadiliyle konuup yayan son derece azdr.

  Derginin belirttiine gre oymaklar aras evlilikler anadillerin yok olmasna, resmi dil TRKE'nin ortak dil haline gelmesine sebep olmaktadr. (KAFKASYA YAZILARI, say 2, sf. 32) Bundan acaba bu tarz evliliklere itibar edilmemesi mi kastediliyor, pek anlalmyor. Ancak baz yerlerde oymaklar aras evliliin dil zenginlemesine yol at, her iki dilin de konuulduu ne srlmekte. rnek olarak verilenlere baklrsa, ADANA-TUFANBEYL yresinde ABAZNLER hem ABAZNCE, hem de AGDECE konuabilmektedir. YALOVA'nn 3 kynde baz ailelerin hem AVARCA, hem de DARGCE konutuklar belirtilmektedir.

  KAFKAS YAZILARI dergisinin yazarlar bunlar belirttikten sonra, TRKYE'ye yerlemi, evlenerek dier TRK .oy ve oymaklar ile iyice karm ve TEK bir MLLET haline gelmi btn bu kk gruplar iin "kltrel haklar" talep ediyor!... Onlar bizden ve birbirinden ayrmak iin elinden geleni yapyor!.

  Bu hususu bir sonraki yazda ele alacak, verilen bilgilerin ve rakamlarn doru olup olmadn aratracaz.
  ***
  email: ttrkkan@excite.com

 2. #2
  atoybil
  Guest

  Lightbulb Kafkas Kokenlilerin 2

  KUZEY ANADOLU'NUN TRKL

  KAFKASYA KKENLLERN TRKYE'DEK DAILIMI - 2
  TRKYE CUMHURYET'ndeki ilk nfus saym 28 Ekim 1927 tarihindedir.... Bugne kadar yaplan hi bir saymda etnik kken sorulmamtr.

  1927 ve 1935 saymlarnda "aile arasnda konuulan dil nedir?" sorusuna cevap aranmtr.

  - 1940 ve 1950 nfus saymnda, "ev iinde konuulan dil nedir?" sorusu,

  - 1955 saymnda "ev halknn kendi aralarnda konutuu dil nedir?" sorusu

  - 1960 ve 1965 saymnda ise, "ev iinde ve aile iinde konuulan dil nedir?" sorusu vard.

  Benzer bir soru 1965-1985 arasndaki 4 saymda da yer almtr. Ancak 1990'da byle bir soru sorulmamtr.

  Saymlarda

  - YABANCI DLLER: ALMANCA, NGLZCE, TALYANCA, vs. eklinde;

  - MAHALL DLLER: KRTE, ARAPA, ABAZACA, ERKESCE, GRCCE, LAZCA, BONAKA, vs. eklinde,

  - AZINLIK DLLER: ERMENCE, RUMCA, YAHUDCE eklinde

  belirtilmitir. Herhalde TRKE ile ayn sayld iin AZERCE, TRKMENCE, MESKETE, TATARCA'ya bu listede yer verilmemitir.

  1927 yl saymnda KAFKAS dili olarak yalnz ERKESCE ayr gsterilmi ve 95.901 kiinin bu dili evde konutuu tesbit edilmitir. GRCCE, LAZCA, ABAZACA gibi KAFKAS dilleri 171.000'i bulan DER DLLER arasnda yer almtr ki, bunlara ALMANCA, BULGARCA vs. de dahildi.

  Bunlarn yarsn KAFKAS kkenli sayarsak, 85.000 eder ki, toplam 180.000 kii o dnemde KAFKAS kkenli olduu grlr.

  Aslnda bu deerlendirme son derece gerekidir. letiimin son derece kstl olduu; yol, vasta, telefon, radyo bulunmad gznnde tutularsa, lkedeki btn KAFKAS kkenlilerin kendi aralarnda anadilleriyle konuabildiklerini kabul etmek yanl olmaz.

  Bu deerlendirmeyi gereki klan ikinci husus ta, saymn byk glerden 10-50 yl sonra yaplm olmasdr. ster 1877-78 KAFKAS isyan sonras olsun, ister 1917 htilal sonras olsun, g edenlerin byk ksm hayattadr. Daha nce, 1834'de gm olanlarn da ocuklar, torunlar hayattadr. lkenin iktisadi, siyasi durumu bu kiilerin yerli TRKLER ile kaynamasna fazla imkan tanmamtr.

  1927'de TRKYE'nin nfusu 14 milyon kadard. Bylece o dnemde TRKYE'deki LAZ, ERKES, GRC, EEN, ABAZA, ADGE olanlarn Nfusun ancak %1.3'n tekil ettikleri kolayca grlr.

  Halbuki KAFKAS YAZILARI dergisi bu orann bugn %7 olduunu ne srmektedir. 1927-2000 arasnda hi bir nemli byk g olmadna gre, bu artn gereki bir yan ve aklamas yoktur.

  Yine ayn oranla gidilirse, kolayca grlr ki, 75 milyon nfuslu bugnk TRKYE'de btn KAFKAS kkenlilerin says 975.000 kadardr ve 1 milyondan azdr. Bu rakam yerli TRKLER'le evlenip kartklarn da nazar- itibara almadan bulunan rakamdr.

  1927 saymnda nemli bir tesbit te, evde "Krte" konuanlarn orannn % 8.9 olmasdr. Bu da 1.246.000 kii demekti.

  Tekrar belirtelim ki, bu rakam ok gerekidir. Ulam, eitim ve haberleme imkanlarnn son derece kt olmas sebebiyle btn Krt airetleri o dnemde 50 kadar deiik az ve lehe kullanyorlar, ou da TRKE bilmiyordu.

  Ancak hemen eklemek gerekir ki, konuulan azlarn hepsinin tek bir dil imi gibi bir araya toplanmas, yanl olmutur.

  Ayn oranla gidersek bugnk 75 milyon nfuslu TRKYE'de "krt" airetlerine mensup kii says 6.675.000 olur.

  DOU ve GNEYDOU ANADOLU'da nfusun BATI ANADOLU'ya gre ok daha fazla artt ne srlerek bu rakam dk bulanlar kabilir.

  Ancak unutmamak gerekir ki, DOU illeri nfusunun tm krt kkenli deildir!.. En az yars kendini her bakmdan TRK olarak tanmlar. kincisi bu iller BATI illerimize %50 varan bir g vermilerdir, ve genler bir nesil sonra krtlklerini unutup tamamen Trklemilerdir!..

  O yzdendir ki, anarik blc olaylarda 15 milyon nfuslu STANBUL'da HAKKAR'den, hatta DYARBAKIR'dan daha fazla "krt" yaamasna ramen, sokaklara dklenler 3-5000 kiiyi gemez!.

  Yine 1927 saymnn ortaya koyduu bir baka nemli husus ARAPA konuanlarn %3.98 gibi yksek bir oranda olmasdr. Bu, GNEY ve GNEYDOU illerimizde "krt" saylan pek ok vatandamzn aslnda ARAP kkenli olduunu gsterir. brahim Tatlses gibi...

  Aslnda bu son derece tabiidir. OSMANLI DEVLET zamannda HALEP, AM, MUSUL vilayetlerinde TRKLER, Krt airetleri, ve ARAPLAR hep bir arada yaamakta idiler.

  Bu orana gre 1927 ylnda TRKYE'de 231.000 kadar ARAP kkenli vard. HATAY'n TRKYE'ye katlmasyla bu rakam biraz daha ykselmitir. u anda ayn oran gznnde tutulursa 2.985.000 kadar ARAP kkenli TRK vatandamz olduu dnlebilir. Nfus orannn blgede yksek olmasna ramen, i g, evlilikler vs. sebebiyle rakamda fazla art olduunu sanmyoruz.

  ARAP dili, "krte" azlardan, ve KAFKAS dillerinden daha ansldr. KUR'AN eitimi sebebiyle TRKLER arasnda dahi ARAPA bilenlerin says artmaktadr. Ancak bu dilin aile arasndaki kullanlmasnda belirgin bir azalma olduu inancndayz. Daha sonraki saymlar bizi dorular mahiyettedir.

  URFA, MARDN, HATAY, ADANA, SKENDERUN gibi illerimize sahip kmaya alan Krt blcler; blgede kendilerinden ok daha fazla sayda ARAP kkenli vatandamz olduunu hatrlamaldrlar. stelik, dediimiz gibi, bu yrelerinin nfusunun en az yars da z-be-z TRK'tr, TRK boylarndan gelir.

  1927 yl saymnda, TRK-RUM mbadelesine ramen, RUMCA konuanlarn oran %0.88 idi. Bu 123.200 kii demektir. Ayn oran korunabilseydi, bugn TRKYE'de 660.000 Rum olmas gerekirdi. Ancak Rumlar'n says gittike azalm, ve bugn ancak STANBUL'da 5000 kadar, btn TRKYE'de de tahminen 15.000 kadar Rum kalmtr.

  Esas konumuzu tekil eden KAFKAS dillerini konuanlardan ERKESLER 1927 ylnda nfusun ancak % 0.66's kadard. Youn bir ekilde yaadklar illerin hi birinde de nfusun %5'inden fazlasn tekil etmiyorlard. (say 1, sf. 22-24)

  rnek vermek gerekirse, BOLU'da 12.000 kadar ERKES vard, (% 5.54). KAYSER'de 13.616 (&5.72), KOCAEL'nde 8.959 (%3.13), TOKAT'ta 7.131 (%2.71), ORUM'da 5.297 (%2.14) ERKES asll vatandamz yayordu.

  1935 yl saymlar ise daha da enteresandr. KAFKAS dillerinden GRCCE, ERKESCE, ABAZACA ve LAZCA anadil ve ikinci dil olarak gsterilmitir. Biz hepsini o etnik kkene bal olanlar olarak kabul ediyoruz.

  - ERKESCE : anadil 92.000.... ikinci dil 15.000.....

  - GRCCE: anadil 57.000.... ikinci dil 16.000.....

  - ABAZACA: anadil 10.000..... ikinci dil 2000.....

  - LAZCA anadil 63.000..... ikinci dil 5.000......

  Bu neyi gstermektedir?.. Bizce nfus artm, ancak eitim vs. sebebiyle baz KAFKAS kkenliler TRKE'yi daha ok kullanmaya balamlardr. Meseleye byle baklrsa, ERKES aslllarn 8 yl iinde yaklak 96.000'den 107.000'e ktklar grlr. Nfus art olarak normaldir. Ama evde ERKESCE konuanlarn says takriben %5 dmtr.

  Ayn ekilde 1927 nfus saymnda tesbit edemediimiz GRC kkenlilerin toplam nfusunun 73.000; ABAZA kkenlilerin 12.000, LAZ kkenlilerin ise 72.000 olduu tesbit edilir.

  1945 saymnda anadilde konuanlar saysnda byk dler vardr.

  - ERKESCE: anadil 66.691.... ikinci dil 21.032.... toplam: 87.723......

  - GRCCE: anadil 10.000.... ikinci dil 15711..... toplam: 25.711......

  - ABAZACA: anadil 8.602..... ikinci dil 2.821.... toplam: 9.423.....

  - LAZCA: anadil 46.987.... ikinci dil 12.618..... toplam: 59.605......

  Hemen btn KAFKAS gruplarnda bir d vardr. Bir d g olmadna, nfus srekli arttna gre bu nasl yorumlanabilir?

  Bizce bu sonu ATATRK "MLLET" ve "MLLYETLK" anlaynn bir sonucudur. Elbetteki ERKES, GRC, LAZ asll vatandalarmzn says da artmakta, ancak onlarn kendilerini TRKLER'den ayrmalar azalmaktadr!.. Zaten kendilerini TRKLER'e yakn hissettikleri iin bu lkeye g etmilerdir, o yzden de ksa zamanda yerli TRKLER ile kaynamlardr.

  Bu siyaset 1950'lere kadar baar ile yrtlmtr.

  1950 saymnda anadil-ikinci dil ayrm yaplmamtr.

  - ERKESCE : 75.837,

  - GRCCE : 40.076,

  - ABAZACA: 17.200,

  - LAZCA: 70.423

  DER DLLER : 304.000

  1950 symnda GRC, ABAZA ve LAZ kkenlilerin saysndaki art byk ihtimalle 2. Dnya Sava dolaysiyle RUSYA'dan kaanlardan dolaydr. Ve bir de 1940 ylndan sonra ATATRK MLLi SYSET'in gevemeye, etnik kkenlilerin ihmal edilmeye balamasnn sonucudur.

  1955 saym sonular ise yledir:

  - ERKESCE: anadil 80.000.... ikinci dil 72.000.... toplam: 152.000......

  - GRCCE : anadil 72.604..... ikinci dil 47.000.... toplam: 119.604.....

  - ABAZACA : anadil 14.000..... ikinci dil 12.000..... toplam: 26.000......

  - LAZCA : anadil 31.000...... ikinci dil 19.000..... toplam: 50.000.....

  Akas LAZCA hari, dier KAFKAS grubunun artna, "etnik kayrma"nn yaygnlamasndan baka bir aklama bulamyoruz. zellikle Demokrat Parti'nin iktidara gelii, populist politikann n plana kmas, milletvekili ve brokratlarn yandalarn kayrmaya balamalar, seim tavizleri Krtlk, Lazclk, erkescilik faaliyeti adeta makbul hale getirmitir. Burada azalmakta olan LAZ grubu bir sonraki seimde art gsterecektir.

  1960 nfus saym sonularna gre:

  - ERKESCE: anadil 63.137..... ikinci dil 65.061.... toplam: 128.198.....

  - GRCCE : anadil 52.000.... ikinci dil 54.948..... toplam: 106.948.....

  - ABAZACA: anadil 4.689..... ikinci dil 8.091..... toplam: 12.780......

  - LAZCA : anadil 21.703..... ikinci dil 38.275..... toplam: 59.978.....

  Yalnz 1950 saymndan itibaren gznnde tutulmas gereken bir husus ta artk bu rakamlarn TRKYE'deki LAZ, ERKES, GRC kkenlilerin tam saysn vermediidir. nk bir ksm artk bu dilleri konuamamaktadr.

  1965 saym sonular:

  - ERKESCE : anadil 58.339..... ikinci dil 55.030.... toplam: 113.369.....

  GRCCE: anadil 32.944..... ikinci dil 48.976.... toplam: 81.920....

  - ABAZACA: anadil 4.563.... ikinci dil 7.836..... toplam: 12.399.....

  - LAZCA: anadil 26.007.... ikinci dil 59.101.... toplam: 85.108....

  Grld gibi, gmen KAFKAS kkenli gruplar, tpk Krtler gibi byk ehirlere kaydka yerli TRKLER ile daha ok kaynamakta, ve en nemli fark gibi grnen dillerini unutmaktadrlar. 40 yl iinde nfus iki kat artm ama, bu dilleri konuanlarn saysnda byk bir art olmamtr.

  Ancak etnik farkllklar ortadan kalkarken KMLK sorunu ise daha keskinlemitir. Hele 1990'dan sonra gerek Krt, gerekse Kafkas kkenliler AVRUPA ve AMERKA tarafndan sistemli bir ekilde krklenen bir kimlik arayna girmilerdir. Halbuki, ne KAFKAS kkenlilerin, ne de Krt airetlerinin TRKLER'den grnr hi bir farklar yoktur. Mahalli kyafetlerin kullanm bile azalmtr. Mahalli yemekler TRKYE'nin her tarafnda piirilir olmutur. LHMACUN, KARADENZ PDES, HAMS PLVI, ERKEZ TAVUU artk hemen her ehirde bulunabilen yemeklerdendir. O blgelerde ise SKENDER KEBABI, hatta Mc DONALDS dkkanlar almtr.

  Bizce nfus saym bu sorunu zecek en nemli aralardan birisidir. Bizim lkemizde yaayan insanlarn kk-kkeninden hi bir korkumuz yoktur. Hangi boy veya soydan geldii de bir sorun tekil etmez!.. Bilakis, bu lkede yayan insanlarn tmnn nereden geldiini, hangi boy veya soydan geldii, hangi airet veya oymaa bal olduu, anadilinin ne olduu, hangi dilleri konuabildii son derece nemlidir.

  Bu yzden 2010 yl nfus saymnda herkese hem anadili, hem de kkeni sorulmaldr!..

  Ancak ANADL daha nce yapld gibi ERKESCE-KRTE eklinde genel gruplar halinde deil; TRKYE'de tespit edilmi olan 86 az ve lehe olarak sorulmaldr!..

  Biz, insanmza
  Kendinizi tam anlamyla TRK sayyor musunuz?
  Kendinizi (Laz, erkes, Krt) kkenli TRK m sayyorsunuz?
  kendinizi TRK saymyor musunuz?

  sorularnn bile sorulmasn istiyoruz!.. Bylece btnlemi kaynam bir millet oluturmakta ne kadar baarl veya baarsz olduumuzu da grmek mmkn olacaktr!.

  Bylece kendilerini TRK adndan koparp "krt" bal altnda toplamak istiyenlerin ortak bir dili olmad, 50'ye yakn deiik az konutuklar saylaryla grlecektir. TRKYE'de 25 milyon deil, yaklak 7 milyon Krt olduu, bunlarn ounun "Krte" bilmedii, ve kendini TRKLER'den ayrmad ortaya kcacaktr.

  Ayn ekilde, 1000 ayr yerleim birimine daldklarn kendileri itiraf eden, ve kendilerini LAZ, ERKES bal altnda toplamaya alan KAFKAS blcleri de derslerini alsnlar!... Kimin gerekten ERKESCE, kimin ADGECE, kimin ABSUCA, kimin KUMUKA, kimin TATA, kimin LAKA, kimin DARGICA, kimin ABAZNCE, kimin LAZCA, kimin LEZGCE, kimin AVARCA, kimin OSETE konutuunu grsnler!. Ve kanmz, canmz bir KAFKAS gmenlerinin bizden ayr olmadn anlasnlar!.. Ve ayr "kltrel hak" talebinde bulunurken, bunu gznnde tutsunlar!.

  Bilsinler ki, bu lkede hepimizi birletiren gl yapan TRKLK ve TRKE'dir!. Ve KAFKAS KKENLLER bu lkenin en vatanperver kiileridir!..
  ***
  email: ttrkkan@excite.com

Benzer Konular

 1. Sokakta 'Kafkas' av
  By bozok in forum iRAN Ouz Trkleri: Gney Azerbaycan, Bat Azerbaycan, Dou Azerbaycan (Bakent Rey: Tehran)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-20-2010, 05:36 PM
 2. Kafkas Satrancinda
  By türükbil in forum Ya TURAN, Ya LM
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-21-2005, 11:12 AM

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  
 
bitkisel tedavi
   
Bitkisel Tedavi | Dogal Tedavi | Gazete Haberleri | Sikayet Yolla | Tketici Haklari | Aloe Vera | Nas?l Zayiflarim | Diyet Liste | Bitkisel Tedavi