Arslan Bulut`un, Kazm Miran ile Trke`nin zaman tneline yolculuu - 5


TANRININ TRKLER
BENC BLM

te 35 bin yllk kaya defterleri

Keiler, atlar, srlar, kurtlar, av resimleri, elence resimleri, cinsel iliki resimleri ve Trk tamgalar... Her santimetrekaresinde resimler bulunan kayalar, gnein altnda, kalp kalp dklyor...

Tamgal Say''a biraz daha yaklatka kayalar zerindeki resimler belirmeye balyor. Kk bir alan iinde, kayalardan oluan tepecikler, tarihin resim sergisi gibi... Keiler, atlar, srlar, kurtlar, av resimleri, elence resimleri, hayvan ve insanlarn cinsel iliki resimleri ve Trk tamgalar... Her santimetrekaresinde resimler bulunan kayalar, gnein altnda, kalp kalp dklyor... Belki de kayalar, kendi mrlerinin sonuna gelmi.. Bir eyler yapmak, bu kaya resimlerini kurtarmak gerek... Bu tepecikleri gne ndan, yamurdan ve kardan korumak gerek...

LK YAZI RESM VE TAMGALARLA BALADI

Miran, niversitedeki konferansta ve Tamgal Say sohbetlerimizde, Trk tarihinin zaman tnelini yle anlatt:
"Benim tespit edebildiim kadar ile, tarihin en eski yazs burada, Kazakistan''n Yedisu blgesindeki Tamgal Say''daki resimlerdir. lk yaz bu ekilde balad. Bu resimler arasnda ilk Trk harfleri de var. Talara izilen resimlerin tarihini belirleme imkan yok. Musabayev 10 bin yl olarak tahmin ediyor. Bana gre ise bunlar en az 35 bin yl ncesine ait!
Medeniyetimiz Tamgal Say''da balam. Bir Rus hanm aratrmac; Maksimova 1954''te gitmi kaya resimlerini grm, incelemi, fotoraflarn ekmi ve kitap olarak bastrm... Daha ingiz''in ismini tayan ok eski yaztlar var, okunmam ok yazt var.
Portekiz''de, Fransa''da da var bu tr yaztlar; hepsi Trke. Onlarn karbon testi yaplabilmi. 28 bin yllk olduklar tespit ediliyor. Tamgal Say''daki resimlerle, yane ''ilk yazlar''la benzerlikleri var ama dil bilimi asndan Tamgal Say''dakilerin daha eski olduu anlalyor. Buradaki kltrn, Fransa''ya kadar ulamas iin birka bin yl gerekir, bu itibarla 35 bin yl diyorum. Msr yaztlar da Trke''dir...
Altn elbiseli adamla birlikte bulunan tastaki yaz Trke''dir.
Bakurdistan''da lgenta Maaras''nda 16 bin yllk Trk damgalar var. Bu tarih, karbon testi ile belirlendi ve kesindir.
Pazrk kurgannda ortaya kan Trk hals bir at srtna rtlmek iin rlm.
Bulanlar bunu bir trl Trklere mal etmek istemedi ama sonunda baka bir are bulamadlar. 4 bin yllk bir hal...
skandinavya''da da Trklerle ayn uslde dokumalar var. Trkler bu sanat oraya da gtrm...
86 yandaki Kazm Miran, btn mr boyunca aratrd Trk dili tarihinin kaynana geldiini bildii iin, kayalar arasnda inatla dolayor ve tehlikeli blgelere de trmanyordu... Onun yreinden nasl rmaklar akt, yznden belli oluyordu. Biz de tarih sarhou gibiydik...


Uzaydan gelen adamn resmi mi?

Tamgal Say''daki 35 bin yllk kaya defterlerinde, bir insan ba zerinde gnele simgelenen motifin zel bir anlam var. nk bu motife, kaya resimleri arasnda sk sk rastlyorsunuz. Ya bir insann banda,ya bir da keisinin banda ayn tamga var Trk tarihinin srlar bu resimlerde ve tamgalarda yatyor. Kazakistan Bilimler Akademisi yesi asll Do. Dr. Alexandr Goryachev, bu resmin uzaydan gelen adam simgelediini sylyor. Kazm Miran''a gre, yazy da Trkler buldu. En belirgin rnekleri;
1-Tamgal Say: Maksimova 1954''te buldu. Buradaki resimler 35 bin yl ncesine dayanyor.
2-Talas-Akta yaztlar, asgari 7 bin yllktr.
3-Essik kurgan ve Altn Elbiseli Adam, biliyorsunuz 3 tane daha bulundu...

YARIN: Zaman yetmiyor