DSK GENEL BAKANINA AIK MEKTUP

Bay Sleyman elebi,
Son yl iinde Avrupa Birlii (AB)den yaklak bir milyon Avro hibe aldnz. te ayrntlar:
Tarih: 30.05.2002
Projenin Ad: DSK yelerine nsan Haklarna Saygy retme.
ABden Alnan Hibe: 550.128 Avro
Tarih: 22.12.2004
Projenin Ad: Ktahya-Tavanl lesinde siz Kalan Maden ilerine Bulma.
ABden Alnan Hibe: 141.950,11 Avro
Tarih: 06.09.2004
Projenin Ad: zel Sektr Madencilik Alanlarnda Ekonomik ve Sosyal Haklarn Tanm, yiletirilmesi ve Uygulanmas.
ABden Alnan Hibe: 83.189 Avro
Tarih: 30.12.2004
Projenin Ad: zelletirme Srecinde Olan Yerlerindeki ilerin Eitimi.
ABden Alnan Hibe: 161.062,14 Avro
Bay Sleyman elebi,
ABden alm olduunuz bu hibeler hakknda size birka soru soracaz:
DSKe bal 21 sendika bulunmaktadr: Asis, Bank-Sen, Basn-, Birleik Metal-, Cam Keramik- , Dev Maden-Sen, Dev Salk-, Devrimci Yap-, Emekli-Sen, Genel-, Lastik-, Limter-, Medya-Sen, Nakliyat-, Oleyis, Sine-Sen, Sosyal- , T.Gda-, Tekstil, Tmka-, Yeni Haber-.
imdi size soruyorum: ABden alm olduunuz 550.128 Avro ile, bu sendikalarn tmne, nsan Haklarna Saygl Olmay retebildiniz mi? Bu sendikalarn arasndan;
Biz, binlerce yldr insan haklarna sayglyz! AB gitsin, Irakta, Bosnada, Afganistanda ve Filistinde soykrm yapanlara, ktphaneleri yakp mzeleri yamalayanlara insan haklarna saygl olmay retsin! diyen kmad m?
* DSKin en yetkili karar organ olan Genel Kurul, toplam 400 delegeden olumaktadr. Bu delegelerden hibirisi; Bugn AB lkelerinde toplam 3 milyon insan isiz, asz, evsiz sokaklarda sefalet iinde yaamaktadr. Siz, ABnin hibesin onlara geri verin, nce kendi insanlarnn haklarna saygl olmay rensin! demedi mi?
* DSKin ye saysnn yaklak 300 bin olduu belirtilmektedir. Bu iilerden hibiri; Bugn AB lkelerinde toplam 37 milyon fakir bedensel ya da zihinsel engelli insan bulunmaktadr. Kendi engelli insanlarnn bile fakirlikle boumasna seyirci kalanlar, ne hakla bizlere insan haklarna saygl olmay retmeye kalkyor? Siz bu hibeyi aln, ABnin bana aln! demedi mi?
Bay Sleyman elebi,
Emperyalist ABden yaklak bir milyon Avro hibe almay, DSKin Tzndeki hangi maddeye dayandrdnz? DSK Tznn 3. Blm, Gelirler ve Giderlere ayrlmtr. Bu blmn 28. Maddesinin (e) bendine gre DSK, yesi bulunduu uluslarars rgtlerden ba salayabilmektedir. Ancak AByi uluslararas bir rgt olarak nitelesek bile, DSK bu rgtn yesi olmad iin, bu maddeye dayanmak olas deildir. 28. Maddenin (c) bendinde ise, uluslararas rgtlerden yardm salanabilecei yazldr. Siz, AByi sradan bir uluslararas rgt olarak niteleyip, yaklak bir milyon Avroyu bu maddeye dayandrarak m aldnz?
Bay Sleyman elebi,
Sz, DSK Tznden almken, u ok nemli noktaya dikkatleri ekmemiz gerekmektedir: DSK Tznde, Madde 3de, Konfederasyonun Ama ve lkeleri dile getirilirken unlar yazlmtr: - DSK; demokratik, bamsz bir snf ve kitle rgtdr.
- DSK; faizme, cuntacla, oligariye, baskya, zulme ve ikenceci tm rejim ve dikta yntemlerine kar, mcadele etmeyi Temel Ama edinmitir. Grld gibi, DSKin Temel Amalar arasnda, Emperyalizme kartlk artk yer almamaktadr! Oysa DSKin Kurulu Bildirgesinde yle denilmekteydi:
Emperyalizmin, devletimizin ve milletimizin hayatna, yeniden kastetme abalarnn artt ve bir avu aracnn, kapkann ve smrcnn bu abalara katldn gren bizler, byk Atatrkn daha 1921de ilan ettii gibi, bizi mahvetmek isteyen emperyalizme kar ve bizi yutmak isteyen kapitalizme kar savamaya and imi sendikaclarz.
Bay Sleyman elebi,
Eer Tznzde hala emperyalizme kartlk yazl olsayd, siz hi Emperyalist ABden yaklak bir milyon Avro hibeyi alma aybn ileyebilir miydiniz?
Bay Sleyman elebi,
Trkiyede emperyalizme ve faizme kar kmak her Trk vatandann grevidir, namus borcudur, insan olma haysiyetinin gereidir. Faizme ve emperyalizme kar kmayan bir toplumun mevcut dnya koullar iinde, insanca yaamaya, insan olmaya, haysiyetli hayat srmeye hakk yoktur.
Bay Sleyman elebi,
Emperyalizme kar kmadnz gibi, Emperyalist ABden yaklak bir milyon Avro hibe alarak, vatandalk grevinizi inemi ve namus borcunuzu da dememi olduunuzun farknda msnz? nsan olma haysiyetinin gereini yapmam olduunuzu gremiyor musunuz?
Bay Sleyman elebi,
Emperyalizme kar kanun snrlar iinde kalarak, mcadele etmenin su olarak kabulne imkan grlmemitir. Peki, siz, DSK genel Bakan olarak, Emperyalist AB ile mcadele edeceinize, neden avu ap yaklak bir milyon Avro hibe aldnz? Niin Emperyalist ABden korkup teslim oldunuz? Emperyalizm, devletin ekonomik ve siyasal bamszln zedeleyen, baka lke karlarna ncelik veren, devletin milli olma niteliine aykr, d smrye dayanan yabanc bir saldrdr. Bunlara kar olmann, Kahrolsun Emperyalizm demenin su olarak kabul asla dnlemez.
Bay Sleyman elebi,
Yaklak 300 bin Trk iisinin bakan olarak, korkmadan Kahrolsun AB Emperyalizmi diye haykracanza, avu ap Emperyalist ABden yaklak bir milyon Avro hibe alm olmanz, utan vericidir!
Bay Sleyman elebi,
DSK Tznde cuntaclktan, baskdan, zulmden ve demokrasiden sz edilmekte, ama zerine titrenilmesi gereken lke Bamszlna hi deinilmemektedir. Oysa DSKin yesi olduu Uluslararas Hr i Sendikalar Konfederasyonu, ICFTUnun Anatzgnn Balang Blmnde yle denilmektedir:
Konfederasyon, btn insanlarn tm ulusal bamszlk ve kendilerini ynetme hakkn ilan ederek, bu haklarn mmkn olan en ksa zamanda gerekletirilecek koullarn yaratlmasna ynelik abalar destekler.
Bay Sleyman elebi,
ABye girmek demek, ulusal bamszlktan vazgemek demektir. Bunu bildiiniz iin mi DSK Tzne, Ulusal Bamszln Korunmas ile ilgili bir cmle koydurmadnz? Oysa bir zamanlar DSK, ulusal bamszlktan dn vermemeye son derecede kararlyd. Ulusal bamszlmzn savunucusu yiit DSK yeleri, bir zamanlar yle haykrmaktaydlar:
Trkiyeyi bu duruma getirenler, Atatrkn bamszlk ilkesine srt evirenlerdir Emperyalizmin ekonomik, siyasi ve askeri dayatmalarna, emperyalizmin, IMF, OECD gibi rgtlerin direktiflerine yllardr boyun eilerek, mazlum lkelere rnek olan ve ilk baarl Kurtulu Mcadelesi veren, Mustafa Kemalin ulusal bamszlk ilkesi aka inenmitir.
Bay Sleyman elebi,
Atatrkn bamszlk ilkesine srt evirmemi olsaydnz, ABye yanap avu aarak, yaklak bir milyon Avro hibe alabilir miydiniz? Yalnz siz deil, tm ABciler Mustafa Kemalin ulusal bamszlk ilkesini aka inemektedirler. Hele bunlarn bir blm var ki, halkmza kendilerini Aydnlanmann Yazarlar olarak tantmakta ve hi utanmadan, hi sklmadan, Mustafa Kemali de neredeyse ABci gsterecek kadar gaflet, dalalet ve hatta hyanet ierisinde bulunmaktadrlar.
Bay Sleyman elebi,
Siz bir yandan ABye yanap avu aarak, yaklak bir milyon Avro hibe alr, bir yandan da Trkiyedeki milli olmayan sermayenin byk patronlaryla kol kola gezerken, bakalm ABdeki sendikaclar ne tr sylemlerde bulunup ne tr eylemler yapyorlarm.
AB Byk irketlerden Yana, Emekilerden Deil!
27 Mays 2004 tarihinde, Avrupann her yresinden gelmi sendikaclar ve Fransz demokratlar, Pariste bir konferansta bulutu. ngiliz i Partisi Glasgow Milletvekili Ian Davidson da bu konferanstayd, konumalar yle zetliyordu: Tm konumaclar, bir Avrupa Sper Devletinin yaratlmasna kar ktlar. ABnin emekilerden yana deil, byk irketlerin karlarndan yana olduunu anlattlar. alanlarn ve ailelerinin karlarn gzetecek bir ibirliinden yana olduklarn vurguladlar.
Bay Sleyman elebi,
Avrupal sendikaclar, ABnin emekilerden yana olmadn sylerken, siz nasl oluyor da yaklak 300 bin iinin ba olarak ABci oluyorsunuz?
Toplu Szlemelere Son! Avrupa Komisyonunun (yani AB Hkmetinin) Hollandal yesi Frits Bolkestein, Hizmetler Ynetmelii adl bir yasa tasarsn ortaya att. Bu tasarnn esaslar unlard:
- Kamu Hizmetleri ve zel Sektr Hizmetleri diye bir ayrm olamaz. Tm hizmetler bir cret karl verilir, yleyse tm hizmetler serbest piyasa koullarna uymak zorundadr.
- Kamu Hizmetleri olarak bilinen devletin sunduu salk, eitim ve belediye hizmetleri zelletirilmelidir.
- Tm ticari al-verilerin nndeki ulusal kurallar ortadan kaldrlmaldr. Bu balamda, iverenler ile ii sendikalar arasndaki toplu szlemeler dnemine de artk bir son verilmelidir.
- Avrupal bir irket, herhangi bir AB lkesinde geici sreli bir i ihalesini kazandnda, o iin yaplmas srecinde kullanaca iilere, irket merkezinin bulunduu lkedeki cret ve alma yasalarn uygulayabilecektir. rnein, bir Polonya inaat irketi, Almanyada bir inaat ihalesi kazandnda, o inaatta Polonyal iileri altrabilecek ve bu iilere Almanyadaki ii cretlerinin ok altnda bir cret deyebilecektir. nk Polonyadaki daha dk olan ii cretleri standardn uygulayabilecektir. Bu iilere, Almanyadaki deil, Polonyadaki salk sigortas ve sosyal haklar tanyabilecektir. Frits Bolkesteinn kendi adn tayan bu tasarya kar, ABdeki tm ii sendikalar ayaklandlar. Britanyann en byk ii sendikas UNISONun Genel Sekreteri ve Kamu alanlar Sendikalar, EPSUnun Bakan Yardmcs Dave Prentis, bu tasary yle deerlendirdi: Kamu Hizmetleri, herhangi bir Sosyal Avrupa Modelinin temel tadr. Oysa AB, Kamu Hizmetleri kavramn bile kabul etmiyor! Her tr hizmete, sadece parasal kazan asndan bakyor! UNISON, Avrupadaki tm ii sendikalaryla birlikte, bu tasarnn hemen geri ekilmesi iin harekete geti. AB Komisyonu, tasary geri ekmeyi reddetti, Avrupa Parlamentosu kararn akladktan sonra baz deiiklikler yaplabilecein bildirdi.
- ABdeki ii sendikalar, Bolkestein Tasars Avrupa Parlamentosunda grlrken, byk deiiklikler yaplmasn salamak amacyla toplu eylemler yapacaklarn duyurdular.
- Bay Sleyman elebi,
- 26 Kasm 2005 tarihinde, Trkiye-AB Karma stiare Komitesi, KKin ba olarak Brkselde katldnz toplantda, ortaya bir Emein Avrupas deyimini atmsnz ve KKin ebakan Jan Olsen ile varm olduunuz anlamay yle anlatmsnz : Oysa bizim Trkiyede ii snf ve dier alanlarn alma koullarn, sosyal standartlarn hzla ykseltmemiz lazm. Avrupal i ve ii kesimlerine anlatmamz lazm ki, sosyal standartlar ykselmi bir Trkiye ii snf Avrupay, Avrupann iini tehdit etmez. Ama standartlar dk kalan, ucuz emek deposu grlen bir Trkiye eder. Bu yzden emein Avrupas diyoruz.
Bay Sleyman elebi,
Sizin, ABde olup bitenlerden gerekten hi haberiniz yok mu? Aylardr Avrupadaki ii sendikalar, Avrupa Komisyonu yesi Frits Bolkesteinn Hizmetler Ynetmelii ad verilen tasarsna kar savam verirken sizin bunlardan nasl oluyor da haberiniz olmuyor? DSKin byk masraflar yaparak Brkselde grevlendirdii Avrupa Temsilciniz ne yapyor? O da m, bu can alc bilgileri toplayp size gndermiyor?
Bay Sleyman elebi,
ABnin mimarlar, yalnz Trkiyede deil, Avrupada da ucuz emek depolarnn olumasn istiyorlar! ABnin emekilerden yana olmadn, byk sermayenin karlarna gre yaplandn, Avrupada duymayan kalmad! Ltfen en ksa zamanda Bolkestein Tasarsn okuyunuz ve Emein Avrupas diye sylemler uydurarak gln duruma dmeyiniz!
ABnin Anti-Demokratik Yaps
AB Anayasasnn 29 Mays 2005 tarihinde Fransa ve 01 Haziran 2005 tarihinde de Hollanda tarafndan halk oylamasyla reddiyle ilgili, ngiltere Demiryollar, Denizyollar ve Ulam ileri Sendikas, RMTnin Genel Sekreteri Bob Crow unlar sylyordu:
AB Anayasasnn reddi, ABnin yreindeki anti-demokratik yapnn aa kmasn salamtr. Anayasann Fransa ve Hollanda tarafndan reddi, bu belgenin, dizginlenemez neo-liberalizmin, militarizmin ve ye devletlerin ulusal demokratik haklarn ellerinden alnnn bir tz olduunun geni apta ilan edilii anlamna gelmektedir.
Bay Sleyman elebi,
Avrupal sendika bakanlarnn demelerini okuyup incelediim gibi, sizin de demelerinizi okuyorum. 10 Aralk 2004 tarihinde, Solda Yenilenme konferansnda yapm olduunuz a konumanz da okudum. Saydm, bu ksa konumanzda, tam 38 kez sol, 16 kez de demokrasi szcklerini kullanmsnz. 16 kez demokrasi demisiniz, ama ngiliz sendikac meslektanz Bob Crow gibi, bir kez olsun ABnin anti-demokratik olduu aznzdan kmam! Ksa bir konumada, 38 kez sol szcn kullanmsnz, ama bir kez olsun anti-emperyalist diyememisiniz! Szde Devrimci olan bir sendika bakanna, Anti-emperyalist olunmadan, sol olunamayacan anmsatmak zorunda kalmz, gerekten ibret vericidir! A konumanzda, demokrasiyi temel bir ilke ve rehber olarak kabul etmi olduunuzu anlatp;
Temel ihtiyacmz, demokrasidir diyerek vurgulamsnz.
Bay Sleyman elebi,
Siz, Trk Ulusu iin temel ilkenin ne olduunu bile unutmusunuz! Byk Devrimcinin szlerini size anmsatmak zorundaym:
Temel ilke, Trk Ulusunun onurlu ve erefli bir ulus olarak yaamasdr. Bu, ancak tam bamsz olmakla salanabilir.
Alman i Sendikas, cretlerin Drlmesini Kabul Etti!
AB yanls Alman Hkmeti, iilerin sosyal gvenlik demelerine ar bir darbe indirdi. denmekte olan isizlik primlerini kstlama amacyla, zorunlu alma programn uygulamaya koydu. Bu uygulamaya gre, isizlik primi alan isizlere Bir Avroluk iler neriliyor. Yani, bir saat alma karl sadece bir Avro cret denen iler! Eer bir Alman isiz byle bir ii reddedecek olursa, almakta olduu isizlik primi kesilecek! Bu yeni uygulama, Almanyada dk ii cretli bir sektr yaratt. Gelimelerden rken Almanyann gl ii sendikas, IG Metall bile, ii cretlerinin drlmesini kabul etmek zorunda kald.
Bay Sleyman elebi,
Bugn ABde toplam isiz says 20 milyonu at, Mays 2005de katlan 10 yeni ye buna dahil deil! Yalnz Almanyada isiz says 5 milyondan fazla. Yllar nce Almanyaya gidip orada yerlemi, nce Alman pasaportu imdi de AB pasaportu alm her 5 Trk iisinden biri isiz! Halen bir ii olup da alan Alman iiler, ilerini kaybetme korkusu iinde, hem de ylesi bir korku ki, daha dk cretle almay bile kuzu kuzu kabul ediyorlar! imdi size soruyorum: Siz, tm bu gerekleri bile bile mi ABci oldunuz, hi sklmadan el ap onlardan yaklak bir milyon Avro hibe aldnz! DSKin yaklak 300 bin yesine, AB ile ilgili yukardaki gerekleri anlattnz m, yoksa kiisel karlarnz AB ile birletirdiiniz iin mi bu kahredici gerekleri Trk iilerinden hep sakladnz? imdi size duyuruyorum: AB ile ilgili ac gerekleri Trk iisinden sonsuza dek saklamanz asla mmkn olamayacaktr!
ileri ten Atmak Serbest!
Fransz Hkmeti, kard bir kararnameyle irketlere ii karmada yeni kolaylklar salad. Bu kararnameye gre irketler, ie alm olduklar iileri, ilk iki yl iinde, hibir gereke gstermeden ve hibir tazminat demeden iten atabilecekler. Fransa Babakan Dominque de Villepin, bu kararnameyi, Fransz sosyal modelini kurtarmak iin son ans olarak niteledi.
Bay Sleyman elebi,
ABnin kurucu yesi Fransada, iileri artk iten atmann kolaylam olduunu DSK yelerine duyurdunuz mu? Hep beraber bu karar iddetle knayan bir protesto mektubunu Fransa Babakanna gnderdiniz mi?
ABye Kar Demokrasiyi Savunma
ngiltere Demiryollar, Denizyollar ve Ulam ileri Sendikas, RMTnin Genel Sekreteri Bob Crow un yapt u uyarya bir bakar msnz: i sendikalarnn Brksele kar, demokrasiyi ve kamu hizmetlerini savunma zaman gelmitir. AB, neo-liberal dayatmalarla her eyi zel sektre devretmekte, sonularn ise dikkate almamaktadr! Bob Crow, ayn zamanda, AB Anayasasna Kar Olan i Sendikalarnn da Bakandr.
Bay Sleyman elebi,
Bir ngiliz sendika bakan ABde demokrasi olmadn ne srerken, siz hala DSK yelerine AByi demokratik bir yap olarak m tantyorsunuz?
Avrupallar, lerini Kaybetmekten Korkuyor!
ngiliz Komnikasyon ileri Sendikas, CWUnun Genel Sekreteri Billy Hayes konuuyor:
Le Monde gazetesinin bir kamuoyu aratrmasna gre, AB Anayasasna halk oylamalarnda hayr oyu kullanan Fransz ve Hollandallarn yzde 46s, ilerini kaybetmekten korktuklar iin hayr demilerdir.
Bay Sleyman elebi,
ABde 20 milyonu akn isiz bulunduu gereini ve alanlarn da ilerini kaybetmekten korktuklarn yelerinize duyurdunuz mu, yoksa bu ac gerekleri onlardan saklayp, aslsz masallar anlatarak hala AByi vmeye devam m ediyorsunuz?
Ankara m Daha Yakn, Yoksa Brksel mi?
ABnin paras Avroyu, ABnin yeleri sve ve Danimarka reddetmi, ngiltere ise kararn askya almtr. Eyll 2003de yaplan halk oylamasnda svelilerin byk ounluu Avroya hayr dediler. En gl muhalefet, ii snfndan geldi ve ii snfnn da kadn ve gen iileri younluktayd. Hayr oyu verenler arasnda yaplan kamuoyu aratrmas, Avroya kar duruun en nemli nedeninin demokrasi olduunu ortaya koymutur. sveliler, halihazr yapsyla, AByi demokratik bulmuyorlar! Avroyu kabul ederek, anti-demokratik AB ye daha fazla g devretmek istemediklerini sylyorlar. sveliler, AB Anayasasna da karlar. Yasama, yrtme ve yarg glerinin ulus devletlerin elinden alnp Brksele verilmesine, merkeziletirilmesine kar kyorlar. sve Ticaret Sektr ileri Sendikas, HANDELSin Ba Ekonomisti Stefan Carlen unlar sylyor: Avroya kar her zaman gl bir muhalefetin sveli iilerden gelmi olmas, beni ok etkilemitir. i snfnda, hangi biimde olursa olsun, bir Avrupa Federal Devletine kar duruun bylesi kk salm olmas da beni derinden etkilemitir. ilerimize, ABnin bir Avrupa Federal Devletine dnmne niin kar olduklarn sorduumda, hep ayn yant almmdr:
Eer bizlerin hayatn ilgilendiren kararlar, bizden ok uzak bir yerlerde, hem de bizlerin o kararlar etkileme ansmzn hi olmad bir biimde verilirse, bizler her zaman kaybetmeye mahkûmuz. Bakentimiz Stockholm da bize uzak saylabilir, ama hi kukusuz Brkselden daha yakndr!
Avronun halk oylamasnda byk bir ounluk tarafndan reddinden sonra geen srete, sveli iiler arasnda AB Federalizmi kartl ok daha glendi. Yaanan olaylar, ABnin giderek artan gcnn, sahip olduumuz sosyal haklara kar bir tehdit oluturduunu apak ortaya koymutur. Bay Sleyman elebi,
Eer Trk iileri de AB ile ilgili gerekleri bilmi olsalard, sveli iilerden geri kalrlar myd? Yakanza yapp, Ankara, Brkselden daha yakn! diye haykrp sizden hesap m sormazlar myd?
sveli iler Avroya ve AB Anayasasna Kar!
sve ii sendikas HANDELSin Ba Ekonomisti Stefan Carlen, eer svete AB Anayasas halk oylamasna sunulsayd, sonu hi kukusuz Fransa ve Hollandakiyle ayn olacakt, diyor ve sveli iilerin AB Anayasasna kar olularnn nedenlerini yle sralyor:
- sveli iiler, ABnin serbest piyasa ekonomisini kabul etmiyorlar,
- Avronun ortak para olarak dayatlmasn anti-demokratik buluyorlar,
- Avroyu kabul eden AB lkelerinin ounda geni apl isizliin ortaya ktn, bunun sonucu olarak da sosyal devletin kamu harcamalarn ksmak zorunda kaldn ne sryorlar,
- ABnin uygulad Ortak Tarm Politikas, CAPn ve gmrk vergilerinin, kalknmakta olan lkelere zarar vermekte olduunu gsteriyorlar,
- Ulusal lekte yaplmakta olan Toplu Szlemelerin, gelecekte tehlikeye deceini, iilerin salk ve i gvenliinin ciddi bir tehditle kar karya olduunu vurguluyorlar,
- Kamu hizmet kurumlar ve kurulularnn, salt kar amal zelletirilmesi sonucunda, daha ok kadn iilerin zarar greceini anlatyorlar,
- i sendikalarnn, yalnz ABye yetki devrine kar olmakla kalmadklarn, bugne kadar ulus devletlerin elinden alnm gcn geri verilmesini ve ABnin elindeki gcn azaltlmasn istiyorlar. Bu tavrlarnn bir tr milliyetilik olmadn vurgulayp, demokrasiye sahip kmann gl gstergesi olarak niteliyorlar.
Stefan Carlen, bu sralamay yaptktan sonra yle diyor:
sveli iiler, bugne kadar kurmu olduklar siyasi kurumlarn deerini ok iyi bilmektedirler. te bu nedenledir ki, svete yaplan genel seimlerde katlm, ounlukla yzde 80 orannda gerekleir. Oysa sveli iiler, Brkseldeki AB kurumlarna kukuyla bakmakta ve Brkseldeki siyasi otoriteye sahip kurumlar benimsememektedirler. te bu nedenle de, ABnin ortak paras olan Avronun halk oylamasnda katlm sadece yzde 30 orannda olmutur.
Bay Sleyman elebi,
14/15 Kasm 2005 tarihinde, DSK Geniletilmi Bakanlar Kurulu Boluda topland. Toplantnn gndemi, AB ile mzakere srecine sendikal hareketin de aktif ekilde katlmasyd. Bu atafatl toplantnn sonunda medyaya duyurulan vurucu ileti uydu: AB Srecinde Aktif Olacaz. Bu kyla DSK, sanki ii snf adna ortaya atlyor, AB ile yaplacak mzakereler srasnda bata tm ulus olmak zere iilerin de haklarn koruma ve savunmaya hazr ve kararl olduunu duyuruyordu! Oysa yaplan, tam bir aldatmaca ve gz boyama gsterisiydi! te, aklamas:
- AB, daha nceden Trkiyeye, mzakereler srasnda, iinde DSKin de bulunduu, sivil toplum rgtlerinin de yer almas buyruunu zaten vermiti bile! 02.06.2005 tarihinde yaymlanan Avrupa Parlamentosu, 20042009 Dnem Raporunun 10. Maddesini birlikte okuyalm:
- Trk hkmeti, sivil toplumla anlaml bir diyalog srdrmeli ve ABye katlm aamasndaki mzakerelere Sivil Toplum rgtlerinin de katlm salanmaldr.
- Yani, DSKin Boludaki gsterili toplantsndan yaklak alt ay nce, AB-Trkiye Mzakerelerinde DSKin de taraf olarak yer alaca AB tarafndan Trk hkmetine buyrulmutu bile! Nasl olsa bundan Trk halknn haberi yoktur, diye dnen DSK Boluda gsteri yapyordu!
- Peki, DSK yaplacak mzakerelerde masada oturacakt da ne yapacakt? Tpk sveli ii sendikalar gibi, AB Anayasasna kar olduklarn m syleyecekti? Bir gn ABye katlnsa bile, Avroyu kabul etmeyeceklerini mi duyuracakt? Devletin sunduu salk hizmetlerinin zelletirmesine kar savaacaklarn m ilan edecekti? Elbette hayr! DSKin Boludaki Geniletilmi Bakanlar Toplantsnda bu konularn hibiri dile getirilmemiti!
Bay Sleyman elebi,
ABnin kurnaz mimarlar, nce Trkiyede Sivil Toplum rgt denilen sendikalara, vakflara, derneklere ve odalara milyonlarca Avro dattlar, onlarn hepsini birer TRUVA ATIna dntrdler ve sonra dnp Trk hkmetine, bu Truva Atlar da mzakere masasnda bulunacak, buyruunu verdiler! ABden hibe alm olanlar, mzakere masasnda hi ABye kar gelebilirler mi? Kbrs savunabilirler mi? Szde Ermeni Soykrmn reddedebilirler mi? Fener Kilisesinin Bapapaznn ekmenik isteklerine kar durabilirler mi? Gneydou Anadoluda federe bir Krt devletinin kurulmas projesine hayr, diyebilirler mi?
Bay Sleyman elebi,
Gavurun ekmeini yiyen, gavurun klcn sallar!
DSKin de, AB ile yaplacak mzakerelerde oturaca masada, AB yanls olaca gereini yaklak 300 bin yenizden uzun sre saklayabileceinizi mi sanyorsunuz?
Demokratik Saatli Bomba
sve i Sendikas HANDELSin Ba Ekonomisti Stefan Carlen i dinlemeyi srdrelim.
Eer bugnk AB, sonunda bir Avrupa Federe Devletine dnecek olursa, undan ok eminim ki, byle bir devlette gerek g, tpk ABDde olduu gibi, patronlarn, lobicilerin, merkeziyeti brokratlarn ve sac yarglardan oluan mahkemelerin eline geecektir. Bu nedenle, iilerin bylesi bir yapy reddetmeleri son derecede aklcdr.
svete, tpk Avrupa lkelerinin ounda olduu gibi, AB sz konusu edildiinde, ii sendikalarnn st dzey yneticileri ile temsil ettikleri iiler arasnda, demokrasi asndan ok geni bir uurum bulunmaktadr. Umarm, Avrupann drt bir yanndan ykselen ii muhalefeti, ii liderlerini uyarmaya yeterli olur, ynetim gcn ABye devretmenin yanl yol olduuna onlar inandrabilir. Aksi takdirde, semenlerle elit tabaka arasndaki uurum, her an patlamaya hazr bir demokratik saatli bombaya dnecektir!
Bay Sleyman elebi,
sveli sendikac, elit tabaka ile ii snf arasnda her an patlamaya hazr bir saatli bombadan sz ederken, siz, elit tabakann rgt TOBB Bakan ile al glm-ver glm oynuyor, toplantlarda onun adna konumalar bile yapyorsunuz! Yoksa siz, Trkiyede de, elit tabaka ile yoksul halkmz arasnda her an patlamaya hazr bir saatli bomba olabileceine hi ihtimal vermiyor musunuz?
AB Anayasas, Demokrasiyi ve stihdam Tehdit Ediyor
Ocak 2004de Britanyada, 20den fazla ii sendikas AB Anayasasna kar bir kampanya balattlar. iler, AB Anayasasnn demokrasiyi ve istihdam tehdit ettii uyarsnda bulundular. lkedeki iilerin ounluunu temsil ettiklerini belirten sendika temsilcileri, AB Anayasasnn, uluslarn kendi kendilerini ynetme hakkn ellerinden aldn vurguladlar. AB Anayasasnn, iilerin haklarn vermeyeceklerini anlatan sendika liderleri, AB Anayasasnn imalat sanayi ve kamu hizmetleri sektrnde geni apl zelletirmeler talep ettiini akladlar. AB Anayasas, byk sermayeye byk g ve yetkiler vererek hem iilerin hem de doal evrenin smrsne yol amakta ve Britanya ekonomisine ar bir darbe vurmaktadr, dediler.
Bay Sleyman elebi,
Demokrasinin beii olarak kabul edilen ve Sosyal Devlet yapsna sahip olan ngilterede 20den fazla ii sendikasnn AB Anayasasna, akas ABye kar birleip kampanya balatmasnn sizce hibir anlam ve deeri yok mu? 20den fazla ngiliz ii sendikas bir araya gelip, ABnin demokrasiyi tehdit ettiini ilan ederken, sizin Trk iilerine AByi demokratik bir kurulu olarak gstermeye almanz ibret vericidir!
AB: Elitist, Militarist, Byk Sermaye Yanls ve Anti-Demokratik
Britanya i Sendikalar Konfederasyonu, TUCnin 2005 yl olaan kongresinde yaplan oylamada, ii sendikalarnn byk bir ounluu AB Anayasasn reddetti. AB Anayasas ii sendikalar tarafndan Elitist, Militarist, Byk Sermaye Yanls ve Anti-Demokratik olarak damgaland. Oylama nergesi; Demiryollar, Denizyollar ve Ulam ileri Sendikas, RMT tarafndan verildi, UNISON tarafndan desteklendi. Bu oylamann sonular, Britanya ii sendikalarnda kkten bir tavr deiikliini de ortaya karmtr. nk 1987 ylndan beri sendikalar, AB ile daha sk btnlemeyi genel olarak desteklemiti. Her ne kadar baz sendikalar gemite de ABye kar olmularsa da, bu sendikalarn muhalefeti, AMICUS gibi AB yanls sendikalar tarafndan dengelenmiti. Oysa imdi, Britanyann imalat sanayinde alan, hem kamu sektrnde hem de zel sektrde toplam 1 milyon 200 bin yesi bulunan AMICUS da taraf deitiriyor, ABye kar olanlarla ayn safta yerini alyor ve AB Anayasasn reddediyordu. Kongrede konuan RMT Genel Sekreteri Bob Crow, u arpc aklamalarda bulunuyordu: AB Anayasas bir Avrupa Sper Devleti yaratacak ve bu devlet, tm kamu hizmetlerini zelletirerek byk sermayeye teslim edecektir. Oysa halkmzn byk bir ounluu, kamu hizmetlerinin zel sektr eline gemesine kar gelmekte, bu kurumlarn geleceklerinin sorumsuz AB Merkez Bankas nn ellerine teslim edilmesini istememektedir. 1 milyon 600 bin yesi ile Britanyann en byk ii sendikas olan UNISONun kongre delegesi Bob Oram, unlar sylyordu:
Fransa ve Hollandadaki halk oylamalarnda AB Anayasasna verilmi olan hayr oylar, zelletirmeye ve kamu harcamalarnda yaplm olan kstlamalar kar duyulan byk fkenin bir gstergesidir.
Bay Sleyman elebi,
Grdnz m, Britanya i Sendikalar Konfederasyonu TUC, AB Anayasasn nasl ele alp irdelemi, tartmaya ap oylatm! Peki, siz de AB Anayasasn Trkeye evirtip yelerinize dattnz m? En azndan, 400 Genel Kurul delegenize bu hizmeti verdiniz mi? AB Anayasasnn geni bir deerlendirmesini yapp, tartmaya atnz m? Tpk Britanyada TUCnin yapt gibi, bir kongre yapp AB Anayasasn oylamaya sundunuz mu?
DSKe bal sendikalar arasnda AB Anayasasna kar olanlara sz hakk tandnz m?
AB Anayasasn oylamaya koyup, iilerin AB konusundaki eilimlerinin ortaya kmasna frsat verdiniz mi?
Bay Sleyman elebi,
Nasl oluyor da ngilterede en byk ii sendikalar birleip ABye kar tavr alyorlar da, Trkiyede Trk-, DSK ve Hak-i hepsi birden ABnin ateli birer yanls olup kyor?
Hem katksz bir AB yanls olacaksnz ve el ap onlardan yaklak bir milyon Avro hibe alacaksnz, hem de alnnza Sar Sendika damgas vurulduunda kzacaksnz!
ngilteredeki sendikaclarn yzne nasl bakabiliyorsunuz?
AB, Ulusal Salk Sistemlerini Ykmay Amalyor
26/27 Mays 2005 tarihlerinde Finlandiyada toplanan Avrupa Ulam ileri Sendikalar Federasyonu, ETFnin Kongresine u sendikalar katldlar: Fransadan CGT, sveten ST, Lksemburgdan FNCTTFEL ve OGBL, Avusturyadan GdG ve GdE, Norveten NL ve Fagforbundent, Byk Britanyadan TNSA ve TGWU. Kongrede, o gne kadar ETFnin, Avrupa Komisyonuna kar en sert tavrn sergilediini grld. Kongrede u kararlar alnd:
- Avrupa Komisyonunun zelletirmeyi n plana karan neo-liberal politikalar reddedildi.
- Avrupa Komisyonu, tm kamusal hizmetlerin zelletirilmesini dayatmaktadr. Buna; kara, deniz ve havayollar ulam da dahildir. Bu zelletirmeler; ii cretlerini, i gvenliini, alma koullarn ve toplu szlemeleri byk apta tehlikeye drecektir. ETF Kongresi, bu zelletirmelerin hedef ve amalarn en iddetli bir biimde reddetmektedir.
- Kongre, ABnin Limanlar zelletirme giriimine kar ok etkili bir kampanya yrterek mthi bir zafer kazanan ETFnin Liman ileri Blm n kutlamaktadr.
- Kongre, ABnin salk hizmetlerinin zelletirilmesini ve ulusal salk sistemlerinin yklmasn ngren Hizmetler Yasa Tasarsna kar olduunu duyurur.
- ETF Kongresi, ABnin zelletirme politikalarna kar kmada gsterilen abalar younlatrmakta kararldr. Bu amala, ii sendikalar g birlii yaparak, gerekirse eylemler gerekletirmeye hazrdr.
Bay Sleyman elebi,
Trkiyede de devlet, aka salk hizmeti sunmaktan vazgeiyor ve yakn gelecekte bunu tm ile zel sektre devretmeye hazrlanyor. zellikle yoksul halkmza ihanet ieren bu dnme, Salkta Dnm Program diyorlar. lkemizin, devrimci gelenekten gelen ulusalc hekimleri yaptklar konumalarla, yazdklar raporlarla bu programn hain yzn tm plaklyla ortaya koydular. Sizin bunlardan hi haberiniz olmad m? Trkiyede bugn hastaneler, niversite klinikleri dahil, birer para kesen iletme haline getirilmektedir. Yalnz hastaneler deil, salk ocaklar, ana ocuk salk merkezleri, verem sava dispanserleri de zelletirme kapsamna alnyor. Bugne kadar cret demeden salk hizmeti alan sigortal iiler, ncelikle zel hastanelerde mteri muamelesi grmektedirler. Daha hastaneye adm atar atmaz katk pay ad altnda demeler balamaktadr.
Bay Sleyman elebi,
Sizin, btn bu olup bitenleri bilmiyor olmanz mmkn mdr?Hastane cretini deyemedikleri iin, hastanelerde adeta tutsak kalan iilerin, ii emeklilerinin ve ocuklarnn ac dramlarn medyada da m izlemiyorsunuz? Bay Sleyman elebi,
Gstermelik toplantlarla Solun Geleceini tartacanza, Sosyal Devletin temel direklerinden biri olan salk hizmetlerinin devletin elinden alnp paragzl zel sektre devredilmesine kar, tm iileri ayaklandrarak eylemler yapmanz gerekmiyor mu? Devletin vermesi gereken salk hizmetleri ve eitim eer toptan zel sektre teslim edilirse, ortada Sosyal Devlet diye bir kurum kalr m? Sosyal Devletin olmad bir yerde, sol olur mu? Ulusalc hekim Prof.Dr.Cokun zdemir, salk hizmetleri zelletirildikten sonra geriye, Kahrolsun Sosyal Devlet diye haykrmak kalyor, diyor. Yalan m? ABden alm olduunuz yaklak bir milyon Avro, Kahrolsun Sosyal Devlet diye barmanza yetecek mi?
Bay Sleyman elebi,
ABnin avucunuza koyduu yaklak bir milyon Avro ile yola kp, tm Trk halkn trl oyunlarla oyalayp kandrabileceinizi mi sanyorsunuz? Avrupa Ulam ileri Sendikalar Federasyonu, ETF bata olmak zere, ABdeki tm byk sendikalar ulusal salk sisteminin yklmasna, devletin sunduu salk hizmetlerinin zelletirilmesine kar ayaklanrken, sizin Trkiyede dut yemi blbl gibi, daha dorusu Avro yutmu blbl gibi, suspus oturmanz, utan vericidir!
ABnin Taktii: Aldatp Kandrarak Sinsi Sinsi Yol Almak
Bay Sleyman elebi,
Avrupa Birlii Projesinin temel amac, uluslarn egemenlik haklarn ellerinden almaktr. Ancak ABnin kurnaz mimarlar, bu temel amac hep gizlemiler, hedefe sinsi sinsi ulama taktiini uygulamlardr. te, bunun bir kant olarak size, talya Babakan Prof. Guiliano Amato nun 13 Temmuz 2000 tarihinde talyan gazetesi La Stampann muhabiri Barbara Spinelliye anlatm olduklarn aktaryorum: Avrupa Birlii Anayasas, cesur bir projedir. Ancak politikada engelleri amak iin, onlar gizlemek gereklidir. Avrupada bir kimsenin rol yapmas arttr. ok ey elde etmek iin, sanki az bir ey istiyormu gibi davranlmaldr. Ellerinden egemenliklerini almak istediimiz devletler, sanki egemen kalacaklarna inandrlmaldr. rnein, Brkseldeki Avrupa Komisyonu, bir hkmet gibi muamele grebilmek iin, sanki sradan teknik bir aram gibi davranmaldr. Bu rnekler byle uzar gider, iin z, asl amac gizleyerek ve aldatp kandrarak sinsi sinsi yol almaktr
Bay Sleyman elebi,
Dikkat edin, yukardaki szleri syleyen, sradan bir Avrupal deildir! talya Babakanlndan sonra, AB Anayasasn hazrlayan komisyonun da bakan yardmcln yapm sekin ve etkili bir kiidir.Eski talya Babakan Prof.Guiliano Amato, egemenlik konusundaki szlerini bakn nasl srdryor:
Gerek udur ki, ulus devletlerin elinden alnacak egemenlik gc, buharlap kaybolacaktr. Artk, aka tanmlanabilir egemenlikler kalmayacaktr. Eski talya Babakan Prof.Guiliano Amato, ulus devletlerin elinden egemenliklerinin nasl alnacann yolunu da gsteriyor: Ben, yava yava hareket edilmesini tercih ederim. Egemenlik, azar azar ufalanmaldr. Egemenliin ulus devlet elinden alnp federal gce tesliminde, sert davranlardan kanlmaldr.
Bay Sleyman elebi,
AB yanls olduunuza gre, kaytsz artsz Trk Milletine ait olan egemenlii de Brksele teslime hazrsnz demektir. Siz bu tavrnz, ak seik DSK yelerine de akladnz m, yoksa Eski talya Babakan Prof.Guiliano Amatonun tledii gibi rol yapyor, ulusal egemenliimizin elden gitmeyeceini mi syleyip duruyorsunuz? Yalnz unu unutmaynz ki, bu mektubumda rnekleriyle anlattm gibi, ABnin kurnaz mimarlarnn tm sinsiliklerine ramen, Avrupada ii sendikalar artk uyanmlar, ayaa kalkmlar ve ABye kar birlikte savama karar vermilerdir. Trkiyede de ii snf, tm halkmz gibi, ok ksa srede uyanacak, ABnin gerek yzn grp, Trkiyeye dnk emlerlinin neler olduunu anlayacak ve sizden hesap soracaktr! te o zaman, nasl rol yaparsanz yapn, hibir yarar olmayacaktr!
Bay Sleyman elebi,
AB ile mzakereler baladnda, masada, ngilizcesi 80 bin sayfa olan, Trkler iin drt blm artrlarak 35 blme karlan Avrupa Mktesebat bulunacaktr. Trkiye, dier tm yeler gibi, Avrupa Mktesebatnda yazl tm yasa, kararname, dzenleme ve kurallar kabul etmek zorundadr. te bu Mktesebatn iinde, bir de Trade Discription Act diye bir yasa bulunmaktadr. Bunu Trkeye, Ticarette Tanm Yasas diye evirebiliriz. Bu yasann z udur: Satlan bir rnn ya da hizmetin tanmnda kullanlan deyimler, o rn ya da hizmetin gerek niteliine uymak zorundadr. rnein, bal satyor ve sattnz baln yzde yz saf iek bal olduunu duyuruyorsanz, satlan baln gerekten de yzde yz saf iek bal olmas arttr! Yoksa ABde size o bal sattrmazlar! Peki, bu yasann sizinle, daha dorusu DSK ile ne ilgisi var?
lgisi udur: Sendikanzn adnn banda Devrimci szc bulunmaktadr. Oysa haa smme haa, sizler artk devrimci deilsiniz! yleyse, artk Devrimci szcn de kullanmamanz gerekmektedir. Sakn yanl anlamaynz, bu kiisel bir neri deildir, Avrupa Mktesebatna gre mutlaka uymak zorunda olduunuz bir arttr.
Bay Sleyman elebi,
Emperyalist, anti-demokratik, merkeziyeti ve emek kart ABye yanaarak Trk ii snfna yaptnz ihaneti; onurlu, erefli, vatansever ve ulusu iilerimiz ne unutacak ne de affedecektir!
Salklar diliyorum,

Ylmaz Dikba,Y.Mh.
Aratrmac-Yazar
05 Ocak 2006, Antalya