Gsterilen sonular: 1 ile 2 ve 2

Konu: Kresel emperyalizmin dini:

 1. #1
  maturidi
  Guest

  Kresel emperyalizmin dini:

  Kresel emperyalizmin dini: EVANJELZM -I-´ Mehmet Toprak
  21.05.2005 - 03:46 .
  Evanjelizm kelimesinin kk Greke asl gerek manasna gelen Evangeliondan gelmektedir. Gnmzde kullanlan anlam ise Kutsal Kitapa (ncil deil, Tevrata) ynelmektir. Tarihte dini olarak kullanm ilk olarak Martin Lutherin kurduu Protestan kilisesinin adnda grlr.

  EVANJELZM´N TARH KKENLER
  Hristiyanlk tarihine bakldnda daha ilk asrlarda baz anlamazlklarn, tartmalarn, aforozlarn ve btn bunlarn sonucunda da baz blnmelerin olduu grlecektir. En byk blnme 1054 ylndaki Bat (Katolik) Kilisesi ve Dou (Ortodoks) Kilisesi arasnda olmutur. Katolikler ve Ortodokslar arasnda gerekleen bu blnme ilerleyen yzyllarda herhangi bir mezhep kavgasna dnmemi; her iki mezhebin mntesipleri kendi anlaylar dorultusunda yaamaya devam etmilerdir. Ancak 31 Ekim 1517´de Martin Lutherin, Katolik Kilisesi´nin birok uygulamasn protesto eden, bir nevi Protestanln manifestosunu oluturan 95 maddelik tezini Wittenberg atosu Kilisesi´nin kapsna asmasyla yeni bir mezhep domu ve farkllklar iddetli atmalara sebep olmutur.

  A. MARTN LUTHER VE PROTESTANLIK
  Lutherci Protestanlk, Katolik Kilisesinin Hristiyanla dair uygulad (rahiplere evlilik yasa, kilise otoritesini eletirmek yasa, vb.) birok akl d uygulama ve inanca kar kyordu. Bunlar dntrmek iin dinde reform neriyordu.
  Grnrde akl ve vicdandan yana bir tutum taknan Lutherciliin asl etkisi dinin tamamyla dnyeviletirilmesiydi. Salt uhrevi olan Katolik dnceye tepki olarak katksz dnyevi bir Luthercilik.. Bu her iki akm teorik ve pratik dzlemde birbirine zt zellikler tayorlard.
  Bu farkllklar ise Ekonomi, Eski Ahit ve Yahudiler olmak zere temel konuda grnr:
  Ekonomi: Katolik akm faizi haram sayyor ve men ediyordu. Protestan anlay faizi caiz gryor ve tevik ediyordu. Katolikler ticaret ilikilerini belirli bir ahlak kural erevesinde yaparken, Protestanlar ahlak ve dini kurallardan soyutlanm, salt daha fazla kar ngren bir anlay benimsiyorlard. Bu anlay, sanayi devrimi ile dorua kan vahi kapitalizmin de k noktas olmutur.
  Bata Max Weber (Protestan Ahlak ve Kapitalizm Ruhu adl kitabnda) olmak zere birok sosyal bilimci Protestanln, kapitalizmin domas ve gelimesine zemin hazrladn dile getirirler.
  Encyclopedia Britannica´da kapitalizmin douunda ve faizin yaygnlamasnda Protestanln etkisi yle anlatlyor:
  "Ortaa´daki Katolik Kilisesi, kapitalist ideolojiye ve bu ideolojinin gelimesine engel tekil ediyordu. Tefecilik sadece Hristiyan olmayanlara mahsustu. Kilise ve o dnemin otoritelerine gre faiz kanunlara aykryd. XVI. ve XVII. yzyllarda Protestan reform hareketi Kuzey Avrupa´ya kapitalizmin yaylmasyla sonuland. Bu zellikle Hollanda ve ngiltere´de gerekleti. Bu yeni din ve ekonomik gelime arasndaki kronolojik ve corafi balant, Protestanln modern kapitalizmin yaylmasna neden olduunu gsterir. Doktrinlerdeki deiikliklerle kapitalistlerin yaptklar yanl olmaktan karlm ve hatta bunlarn yaam biimlerine bir onay verilmi oldu. Ticaret ve endstri geniledike Protestanlar daha zengin olmak iin maln biriktirilmesini kural olarak getirdiler." (1)
  Faizin Hristiyanlk tarafndan yasaklanmadn syleyerek Yahudi kapitalistlere byk bir hizmette bulunan dier bir reform hareketi ncs Fransz Calvin´di.
  "De Usuris" (Faiz) adl kitabnda Calvin, ncil´in Luka blmnde 6/35´teki cmle zerinde u yorumda bulundu: Faizi ktleyen hibir yazl dini kant bulunmamaktadr. (2)
  Eski Ahit: Katolikler ibadet ve yaantlarnda Hz. sa ve ncili referans alyorlard. Protestanlk ise Eski Ahiti kabul ediyordu. Bu da Hristiyanln Yahudilemesine zemin hazrlad.
  Yahudiler: Katolikler Hz. sann katili olarak grdkleri Yahudileri lanetlenmi bir halk olarak grrken Protestanlar onlar (Eski Ahitten hareketle) Allah tarafndan seilmi halk olarak gryorlard.
  Luther bu dnceyi u arpc szler ile dile getirir: Yahudiler, dnyadaki en stn kan tamaktadrlar. Kutsal Ruh, onlarn eliyle Kutsal Kitab dnyaya yaymtr. Onlar, Tanrnn ocuklardr, bizse yabanclarz. Aslnda, Kenanl kadnn hikayesinde anlatld gibi, bizler sahiplerinin masasnda den ekmek krntlar ile yetinen kpekler gibi olmalyz.
  Martin Luther, reform hareketleri balamadan nce Yahudilikle, Tevrat ve branice´yle ilgileniyordu. Bu ilgisini ilk olarak "Jesus Christ Was Born A Jew" (sa Mesih bir Yahudi Olarak Dodu) adl kitabnda gsterdi. Luther´in Yahudilerle ilgili olarak syledikleri onun bu ilgisini aka gsteriyor:
  "Yahudiler bizim Tanrmzn akrabalar, kuzenleri ve kardeleridir. Katoliklere sesleniyorum; bana kafir demekten yorulduklarnda Yahudi desinler." (3)
  Protestanlk Yahudilere tarihi boyunca bekledii frsatlarn olumasna zemin hazrlad iin "Luther´in Roma Katolikliine getirdii ykc darbe ilk olarak Yahudiler tarafndan benimsendi." (4)
  Yahudiler de Martin Luther´in Yahudi hedeflerine hizmet eden bir "Gizli-Yahudi" olduunu belirtmekte hibir saknca grmyorlard.
  "Kabalist (5) Abraham B. Eliezer ha-Levi, Luther´in Hristiyanlar yava yava eitmeye alan bir ´Gizli Yahudi´ olduunu syledi." (6)
  Kilisenin etkisini zayflatarak hareket kabiliyetlerini artrmak isteyen Yahudiler, Protestanl bu hedeflerinde kullandlar. yle ki Protestanlk uygulama ynnden Hristiyanlktan ok, Yahudilie yakn bir din haline geldi.
  Bu aykr dnceler Hristiyan Birlii olarak bilinen kta Avrupasnda 30 Yl Savalarna (7) sebep olacak ve Hristiyanln blnerek Hristiyan Siyonizmi akmnn Hristiyan teolojisine girmesi ile sonulanacakt. Bylece Yahudilerin varolularndan bu yana dile getirdikleri seilmi halk idealleri hibir aba sarfetmeden Hristiyanlar tarafndan kabul edilecekti. Hatta kimi zaman bu Hristiyan Yahudiler Siyonistlerden daha da kralc kesilebiliyorlard.
  Protestan Hristiyanlar, Siyonistlerin arz- mevud dncesini benimsiyor ve Yahudilerin Filistine gleri iin destek veriyorlard. Siyonistler ise Protestanln bu yeni yorumunu arkalarna alarak Hristiyanlk zerinde stratejik bir stnlk saladlar.

  DPNOTLAR...
  1- Encyclopedia Britannica, cilt 4, sf. 840
  2- Encyclopedia Judaica, cilt 5, sf.66
  3- Leon Poliakov ,The History Of Anti-Semitism: Suicidal Europe, 1870-1933, Vol. 4, s. 221, September 2003, University of Pennsylvania Pres, USA
  4- Encyclopedia Judaica, cilt 11, s.584, Coronet Books Inc, Reprint Edition, December 1, 1994
  5- Kabala, branice´de "Gelenek" anlamna gelir. Yahudi ruhbanlarnn, asrlardr birbirlerine aktardklar ve Kutsal Kitap´n "gizli anlamlar" ile ilgilenen bir tr okltizm ve mistisizm yntemidir. Kabalaclarn amac "Mesih´i dnyaya dndrmek"ti. Bunun iin eitli "gizli bilim"lerden yararlanlmalyd. Kabala, bu gizli bilimlerin yntemini aklayan ama yalnzca "anlayanlara" aklayan bir Gelenek´ti.
  6- Encyclopedia Judaica, cilt 14, sf. 21
  7- Mack P. Holt Fransada Din Savalar, 1562-1629 adl eserinde 30 Yl Savalar hakknda korkun rakamlar vermektedir. Katolik ve Protestanlar arasnda kan savalar sonucunda; Katolik ve Protestanlardan 765 bin 200 kii ld. 12 bin 300 kadn ve kzn rzna tecavz edildi. 9 ehir ve 252 ky yakld veya haritadan silindi. 4 bin 256 ev yakld, 180 bin ev tahrip edildi. The French Wars of Religion, 1562-1629 Camridge Universty Press 1997...

  Kresel emperyalizmin dini: EVANJELZM -II-´
  25.05.2005 - 04:38 .
  B. PRTENZM
  Prten "Saflk" anlamna gelen Latince puritas kelimesinden gelir. Pritenizm XVII. yzyln balarnda ngilterede bir Calvinist olan William Tyndalenin nclnde kuruldu.
  "Ahlak ve etik yaps Tevrat´la tmyle e olan Pritenlik, ´ngiliz Yahudilii´ olarak adlandrlmtr" (1) Pritenizm akm Eski Ahiti dncelerin temeline koyarak, eklen de olsa ncile balln dile getiren Lutherci Protestanlardan ayryorlard.
  Eski Ahite ynelen Pritenistler; branicenin resmi dil olmasn, devletin anayasasnn Tevrata dayanmasn ve Yahudilerin ibadeti olan Sabbath Ayinlerinin (2) resmen kutlanmasn isteyecek kadar ileri gittiler.
  Yahudi sempatizanln ocuklarna ve bulunduklar yerleim yerlerine Yahudi isimleri vererek somut bir ekilde gsterdiler.
  Yahudilere ynelite bu kadar arya giden Pritenler, Protestanln bir kolu olan Anglikan Kilisesinin bile tepkisini ekti. Kilisenin basks ile kral, Pritenlere eitli kstlamalar getirdi. Bu basklar karsnda Pritenlerin bir blm 1620 ylnda Amerika ve Hollandaya g ettiler.
  Geride kalan Pritenler ise kral devirmek iin almalara baladlar. 1640 ylnda Oliver Cromwel komutasnda Priten bir ordu kuruldu. Yahudilerin desteini ve finansrln de alan bu ordu, 1649 ylnda Kral I. Charlesi devirdi. Yerine Priten ilkelerini esas alan bir cumhuriyet kurdu.
  "Devrim ve Priten doktrininin ngilizler arasnda yaylmasyla, Yahudilere kar bakta olumlu deimeler oldu. Buna bal olarak Tevrat´a verilen nem de artt." (3) Kabalistlerin nderi Menasseh Ben Israel, 1290 ylnda ngiltereden karlan Yahudilerin tekrar lkeye arlmas iin Cromwele bir mektup yazd. Mektupta Mesihin geliini hzlandrmak iin ngilterede Yahudi varlnn art olduu ve zaman geldiinde bu seilmi halk, Kenan illerine gtrme erefini ngilizlerin alacan dile getiriyordu. Sonu olarak 1665 ylnda Yahudiler ngiltereye g etmeye baladlar. Pritenleri Yahudilere bu kadar yakn klan dncenin temelinde Mesih inanc vard. Pritenler Eski Ahitte Mesih iin dile getirilen dnceleri birer kehanet olarak kabul ediyor, sa Mesihin bir an nce gelebilmesi iin bu ngrlen kehanetlerin gereklemesi uruna btn samimiyetleri ve gleri ile alyorlard.
  Pritenizm en fazla Amerika toplumu zerinde etkili oldu. ngiltereden Amerikaya g eden ilk Pritenler bu yeni lkeyi vaadedilmi topraklar olarak grdler.
  Kendilerini Siyonistlerle bir gryorlard. Bir ara Amerikann adn New Israil (Yeni srail) olarak deitirmeyi dahi dndler.
  Eski Ahitten hareketle vaadedilmi topraklarda yaayan pagan dnceye sahip insanlarn ldrlmesi nasl ngrlyorsa, Pritenler de bu kutsal topraklarda, Tanrnn seilmi kullarna yer amak iin inansz pagan Kzlderilileri vahice katlettiler.
  Bir Priten, bu katliam dini bir vecibe olarak grdn; Tanr, aralarnda hastalk yaparak Massachussetsdeki Kzlderililerin saylarn 30 binden 300e indirmemizi istedi szleri ile dile getiriyordu.
  Benjamin Franklin ise; Yerlilere iirdiimiz rom ikisi Tanrnn bu pislikleri (Kzlderilileri) yeryznden kaldrmak iin yapt bir plann parasyd diyor ve katliama mazeret olarak Allah gsteriyordu.

  DPNOTLAR:
  (1) Universal Jewish Encyclopedia, Vol. 2, s. 648, USA
  (2) Yahudiliin inanlarndan biri olan Tanr dnyay 6 gnde yaratt ve 7. gnnde dinlendi, mantna istinaden 10 Emir´de emredilmi olmas dolays ile kutsanm gn...
  Sabbath Ayini, Cuma gn batm ile balar ve Cumartesi gn batm sonras sona erer. nana gre retmek ierikli hibir eylemde bulunulmaz, buna gre k yakmak da yoktan var etmek olacandan yaplmas yasak bir hadisedir. Bunun zm olarak gn kutsayanlarn evinde otomatik saatli k sistemleri mevcuttur gn batm sonras k yanar ve gecenin ilerleyen saatlerinde otomatik kapanr. Gn iinde yemek piirilmez, ate yaklmaz. Daha nce hazrlanm yemekler ksk atete daha nceden ak braklm ocan stndeki sa plakada snr.
  (3) Encyclopedia Judaica, England, cilt 6, s.752, USA.

  Kresel Emperyalizmin Dini: EVANJELZM -III-´
  31.05.2005 - 01:57 .
  Smrgeciliin Merulatrlmas: Mesih Amerika

  "Yahudileme"nin Amerikan ruhuna yapt bir baka Tevrat kaynakl etki, emperyalizmle ilgiliydi. Anglo-Sakson rklnn Yahudi kaynaklarn referans aldn nceki yazlarmzda inceledik. Bu tarz rkln hedefi ise elbette dnyaya egemen olmakt. Amerikan emperyalizmi, bu yneliten dodu. Dnyay ynetmenin sekin milletlere ait bir hak olduu eklindeki emperyalist mantk, yine Priten gelenekten aktarlma bir Tevrat retisiydi.

  Amerikan yaylmaclnn bir tr "Mesihsel" meru temele dayand dncesi, en ak olarak, Amerikallarca 19. yzylda gelitirilen "Manifest Destiny (Belirlenmi Kader) teorisinde grlebilir. Amerikallarn Tanr tarafndan seilmi bir halk olduu ve dolaysyla askeri, kltrel ve ekonomik ynden yaylmaya hak kazandn ne sren teori, gerekte Tevrat retisinde yer alan seilmi halk inannn yalnzca yeni bir yorumuydu. Britannica´nn ngilizce basksnda, "Manifest Destiny" ve Priten etkisi ile ilgili olarak unlar yazyor:

  Manifest Destiny: Amerikan tarihinde yer alan ve Amerikallarn seilmi ve kutsanm bir halk olduu ve dolaysyla Tanr tarafndan vahi milletlere uygarlk modeli oluturmakla grevlendirildiini ne sren dnce gelenei. Bu anlamda, Manifest Destiny´nin 1630´da Massachusetts´de kurulan Priten kolonisiyle birlikte doduu sylenebilir. Terim, corafik anlamda, 1800´lerde Amerikan yaylmaclarnn, ABD´nin snrlarn Pasifik Okyanusu´na kadar geniletme isteklerini tarif eder!

  Amerikan yaylmaclna felsefi temel oluturma abas olarak tanmlanabilecek olan Manifest Destiny teorisi, Amerikann 19. yzylda Meksika, Kba ve Filipinler´e kar giritii mdahale ve igallere meruiyet kazandrmak iin kullanlmt. Bylece Kuzey Amerika´y "Vaadedilmi toprak", zerindeki Kzlderililer´i de bu topra gasp etmi olan "Kenan halk" olarak deerlendiren Pritenlerin gelenei, daha byk lekte, tm kta apnda uygulanm oluyordu.

  Amerikan emperyalistleri, yaylmac hrslarn merulatran (!) bu Priten geleneine evkle sarldlar. Dier halklar smrmeyi ve aalamay doal hak sayan Yahudi retisi, bylece Amerikan emperyalizmine kaynak oldu. 27 Nisan 1898´de, Senatr Albert J. Beveridge, stn rk teorisinden dayanak bulan yaylmac Amerikan hedeflerini yle aklyordu:

  Daha soylu ve daha erkek insanlardan doan yksek uygarlklar nnde, alak uygarlklarn ve rmekte olan rklarn ortadan kalkmas Tanr´nn snrsz tasarsnn bir parasdr. Amerikan fabrikalar Amerikan halknn kullanabileceinden daha fazlasn yapmaktadrlar. Amerikan topra tketebildiinden daha fazlasn karyor. Tutacamz yol bizim iin izilmi bir yazgdr, dnya ticareti bizim olmaldr, olacaktr. Ve bunu anamzn (ngiltere) rnek olduu biimde yapacaz. Btn yeryznde Amerikan rnlerinin datm noktalar olarak ticaret karakollar kurulacak, okyanusu ticaret filomuzla kuatacak ve byklmzle orantl bir donanma meydana getireceiz. Ticaret karakollarmzn evresinde bizim bayramz dalgalandran ve bizimle ticaret yapan, kendi hkmetlerine sahip byk smrgeler kurulacak, kurumlarmz ticaretin kanatlar altnda bayramz izleyecektir. (1)

  Beveridge, bir baka konumasnda; "Amerikan Cumhuriyeti, tarihin en stn rknn kurduu bir cumhuriyettir. Tanr tarafndan ynlendirilen bir devlettir" diyor ve yle devam ediyordu: "... bu cumhuriyetin liderleri de yalnzca devlet adam deil, ayn zamanda Tanr´nn peygamberleridir." (2)

  Amerika´y "d mdahale"ye iten Manifest Destiny teorisinin kaynan Yahudi kaynaklarndan almas ve bu teorinin en nde gelen savunucusunun da mason olmas, kukusuz nemli baz gereklerin iaretleridir. Amerikan yaylmaclndaki Yahudi etkisi, Amerikan d politika gelenei zerinde bugne dek byk etkiye sahip olmutur. David L. Larson, Manifest Destiny´nin "Mesihi" bir kken tadn belirtiyor ve yine Albert Beveridge´e dikkat ekiyor:

  Manifest Destiny, Amerika´nn ktann dier blgelerine ve Pasifik´e yaylmasn rasyonelize etmek iin ortaya atlmtr. Manifest Destiny teorisini savunanlarn banda, eski Priten kolonisi Massachusetts´den Kongre aday olan Robert C. Winthrop´un gelmesi de olduka ilgintir. Winthrop, konuyla ilgili unlar sylemitir: Manifest Destiny, tarihte yeni bir r amaktadr. Umuyorum ki, yaylmaya hak kazandran bylesine bir ak yazg dier uluslara deil, yalnzca bizim ulusumuza bahedilmitir.

  Manifest Destiny dncesi, 1900 ylnda Filipinler´in Amerika tarafndan ilhak edilmesi konusu gndeme geldiinde zirveye kmtr. lhak savunanlarn banda gelen Senatr Albert Beveridge, kktenci Protestanlarn merkezlerinden olan Indiana´dan seilmiti. Manifest Destiny´i savunan konumas ise konuyu vurgulamas ynnden ilgi ekicidir:

  a. Emperyalizmin rasyonelize edilmesi
  b. Priten etiinin vurgulanmas
  c. Amerika´nn Mesihi misyonunun ilan edilmesi. (3)

  Bylece Amerika iki ayr ekilde ortaya kan bir "Yahudileme" yaam oluyordu. Luther´den balayp Pritenlikle devam eden ve Yahudilerin Eski Ahit hkmlerine gre "seilmi halk" olduunu kabul eden gelenein bir sonucuydu: Yahudilere kar olaand bir hayranlk duyuluyordu. Bu hayranlk, siyasi siyonizmin ortaya kmasyla birlikte "Hristiyan Siyonizmi" ad verilen akm oluturacak, bylece Yahudi olmadklar halde, Yahudilerin Filistin´de devlet kurma davasna byk destek veren Hristiyanlar ortaya kacakt.

  ngiliz ve Amerikallarn "bizler de Yahudiyiz" gibi sloganlarla kendilerini Yahudilerle zdeletirmeleri ve bylece ok salam ve kkl bir biimde Yahudilerin tarafna gemeleri ise, herhalde en ok Yahudi nde gelenlerini tatmin etmiti. Bu "Yahudileme" sreci sonucunda, Mesih Plan iin gereken nemli aamalardan birisi yerine getirilmi oluyordu. Yahudilerin "seilmi halk" olduunu kabul etmi ve kendisini onlarla zdeletirmeye alan ve Mesih Plan´na da gnll destek verecek iki nemli g olumutu. zellikle Amerika, tam da Kabalac Kolomb´un hesaplad gibi, Sleyman Mabedi´ni yeniden ina etmek iin gerekli gcn kayna haline gelmiti. Yeni Dnya, Mesih Plan´nda kendisi iin biilen rol oynamaya hazrd.

  Ancak Yeni Dnya´nn Yahudi nde gelenlerinin tarafna gemesi, kukusuz yeterli deildi: Eski Dnya da ayn tarafa gemeli, en azndan zararsz hale getirilmeliydi. Bunun iin de almas gereken iki byk engel vard:

  1- Katolik Kilisesi´nin Avrupa´y etki altnda tutan Yahudi aleyhtar doktrinleri deitirilmeliydi. Avrupallar, Katolik dncesi nedeniyle Yahudileri "sa´nn katilleri" olarak grmekten vazgemeli, tam tersine, Yahudileri "seilmi ve stn halk" olarak kabul etmeye ve Vaadedilmi Topraklar´ seve seve onlara teslim etmeye hazr hale gelmeliydiler. Bunun iin de Avrupa ya farkl bir dini doktrini (Pritenlik gibi) kabul etmeli, ya da tmyle dinden kopmalyd.
  2- Vaadedilmi Topraklar, oray elinde tutan Mslmanlarn elinden alnmalyd. Ayrca, Yahudi nde gelenlerinin "dnyaya egemen olma" hedefine en byk tehlikeyi oluturabilecek olan slam dnyas, zayflatlmal ve Yahudiler asndan zararl olan unsurlarndan arndrlmalyd.

  Kukusuz bunlar, gereklemesi son derece zor iki hedefti. Belki Yeni Dnya´nn istenen izgiye gelmesinden de daha zordular. Ancak kendilerine meslek olarak "tarihin akn Mesih Plan´na gre deitirme"yi belirleyen Kabalaclar, bu iki hedefi yerine getirmek iin almaktan geri durmadlar. Ama bu ie yalnz balarna girimediler. Ayn Pritenler gibi onlarn stnln tanyan ve onlarla kader birlii yapan bir baka g de bu byk projeye destek verdi.

  Bylece gnmz dnyasnda emperyal ynelie yn veren ideolojinin domas saland. Varlk sebebi kan olan bu ideolojinin ad ise Evanjelizm idi..

  DPNOTLAR:
  1-Trkkaya ATAV, Amerikan Belgeleriyle Amerikan Emperyalizminin Douu, s. 79, Doan Yaynevi, Ankara,1968
  2- Thomas F. GOSSETT, Race, The History of an Idea in America, s. 318, Southern Methodist University Press, Dallas, 1963.
  3- David L. LARSON, The Puritan Effect in United States Foreign Policy, s. 11, USA

  Kresel Emperyalizmin Dini: EVANJELZM IV-´
  04.06.2005 - 03:32 .
  Gnmz Evanjelizmi

  Evanjelizmi klasik misyonerlikten ayran zellii; Hristiyan olmayan dier milletleri dntrmenin yan sra Hristiyan olup da ondan uzaklaanlarn yeniden Hristiyanlamasn da amalamaktadr. (1)

  Evanjelist dncenin esaslarndan biri Armagedon (2) inandr.

  Evanjelikler gnmz kuan kyamete ahitlik edecei gnlerin sayl olduuna inanrlar. Evanjeliklere gre, kyamette Deccaln ordusu ile savaacak Tanr tarafndan seilmi halk olan Yahudilere yardm etmek gerekir. Kyameti yaknlatracak ve Mesihin geliini abuklatracak olaylar, lgnca ve birok masumun canna mal olsa da yaplmaldr.

  Amerikal gazeteci Grace Halsell, Prophecy and Politics adl kitabnda Evanjeliklerin Tapnak´n yeniden inas konusunda srailliler´e verdikleri rgtl destekten ayrntl olarak sz ediyor. Kitabn "Provoking a Holy War (Kutsal Sava Kkrtmak) balkl blmnde, byk olaslkla Mslmanlar ve Yahudiler arasnda byk bir sava balatacak olan Mescid-i Aksa´y ykma ve yerine Tapnak´ ina etme abalarndan bahsediliyor. Halsell, Amerika´daki ilgin bir kurumdan bahsediyor: Kuds Tapna Vakf. Terry Reisenhoover adl petrol zengini bir Evanjelik tarafndan ynetilen vakfn dier yelerini de az sayda Yahudi dnda Evanjelikler oluturuyor. Vakfn amac ise Mslman mabetlerini ykmaya alan radikal sraillilere yardm etmek. Reisenhoover kendisini "Yeni Nehemya" olarak tanmlyor. Nehemya, ilk yklnn ardndan Kuds´ ina eden tarihsel Yahudi kahraman...

  Yine Grace Hallden Evanjeliklerin sebep olduu lgnca olaylardan bir rnei dinleyelim (3):

  1999 ylnn balarnda Endieli Hristiyanlar (4) adnda Colarado Denverdan bir Yeniden Douu (Born Again) (5) Evanjelik grup yeleri srail polisi tarafndan gzaltna alnrlar. Bu grup yakaland andan dnyay yerinden oynatacak bir eylem hazrl iindedir. Ayn zamanda Ortodoks Yahudilerle de ibirlii iindedirler. Yakalanan grup yeleri, aldklar ilahi bir emir ile Hz. sann yeryzne geliini hzlandrmak iin bir plan hayata geirmek zere olduklarn itiraf ederler. Planlar Mslmanlar iin son derece kutsal saylan ve Sleyman Mabedi´nin kalntlar zerine ina edildiini iddia ettikleri Kbbets Sahra, Mescid-i Aksa ve Harem-i erifi yerle bir etmektir. Onlara gre Kitab- Mukaddeste bahsedilen Tapnan yeniden inas iin nce bu Mslman mabetlerinin yklmas gerekiyordu.

  Bu yaplar havaya uurulduunda slam alemi kkrtlacak; sraile sava aacaklar ve bu da bir III. Dnya savana sebep olacakt. Kutsal Tapnaklarn ve srail kavminin zor durumda olduunu gren Hz. sa yeryzne inecek ve Armagedonda ordularnn bana geecekti. srailde de bu dncenin birok destekisi olan Yahudi vard. Evanjeliklerle Yahudiler bu Kutsal Ama urunda ittifak yapmlard.

  Ykmay planladklar kutsal yerlerin maketlerini lde patlayclarla imha edecek tatbikatlar dahi planladlar. Bu emellerine ulaamadan yakalanp mahkemeye karldlar. Mahkemede srail halkndan byk bir destek aldlar. Militanlar mahkemede srail bu camileri ykmad grev bize dt eklinde kendilerini savundular. Amerikadaki Evanjelik vakflarn masraflarn stlendii bu gz dnm militanlar ciddi bir ceza almadlar.

  Uzun yllar Kuds´te alan Amerikal arkeolog Gordon Franz, bu konudaki gzlemlerine dayanak yle diyor:

  Emin olduum bir ey varsa, Tapnak´ yeniden ina etmeyi hedefleyen Yahudilerin o iki camiyi mutlaka ykmak istiyor olulardr. Bu ykmn nasl olaca konusunda kesin bir fikrim yok, ama olacaktr. Ykacaklar ve burada onun yerine bir Tapnak ina edecekler. Ne zaman, nasl yaplacak bilmiyorum ama yaplacak. (6)

  Evanjelistlerin Tanry kyamete zorlama teebbslerinde 11 Eyll olaylar bir dnm noktas oldu.

  DPNOTLAR
  1- inasi GNDZ & Mahmut AYDIN, Misyonerlik, s. 85, Kakns Yaynclk, stanbul, 2002.
  2- Armagedon; Kudste Megiddo Ovas olarak bilinen yerin addr. Eski teolojik metinlere gre son sava burada olacaktr. Tanrnn seilmi kavmi ile dierleri arasnda olacak bu son savata Deccaln ve Mesihin ordular arpacaktr
  3- Grace HALSELL, Tanry Kyamete Zorlamak/Armagedon, Hristiyan Kyametilii ve srail, Kim Yaynlar, s. 77, Ankara, 2002
  4- Kim Miller, 1980´li yllarn banda eytan tarikatleri ve New Age akmna kar Endieli Hristiyanlar adl bir grup kurdu. Merkezi Denver´de bulunan grup, bir sre sonra Kim Miller liderliinde bir tarikate dnt. 44 yandaki Miller, Tanr´nn mridleriyle konumak iin kendisini arac setiini ne sryordu.
  5- Yeniden Dou: Evanjelistler Hristiyanln vaftiz treniyle ocua gemediine inanyor. Bir an gelip, bir yol gsteren Evanjelist rahip sayesinde kiinin yeniden doacana, bu sayede de insann sa ile buluup tekrar dirileceine inanyorlar. Buna da Born Again (Yeniden doma) diyorlar. Bu isimle niversitede dernekler kuruyor, televizyon bata olmak zere radyo, internet, gazete ve bilgisayar oyunlaryla kendilerine daha ok yanda aryorlar.
  6- Grace HALSELL, Prophecy and Politics: Militant Evangelits on The Road to Nuclear War, s. 105, Lawrence Hill Books, 1986...

 2. #2
  maturidi
  Guest
  Kresel Emperyalizmin Dini EVANJELZM -V-´
  09.06.2005 - 00:28 .
  Neo-Emperyal Dzene Geite Evanjelizm

  Hegomonik bir gten mparatorlua ynelen, bunun iin dnyann yeniden dzenlenmesini ngren gnmz Amerikan Emperyalizmi´ni benzerlerinden ayran zellik emperyalist yaylmacln dinamik gcn Evanjelizmden almasdr.

  Evanjelist dnce, W. George Bushtan nce Reagan da etkilemiti. O dnemde de, Ortadou politikalar oluturulurken bu dncenin etkisi altnda hareket edilmiti. Hatta yazar Grace Halselle gre Reagann Libyay bombalamasnn nedenlerinden biri de, bu lkenin Armagedon srecinde sraille savaacan dnmesi imi. 1985 yl Austos aynda bu konudaki dncelerini California senatr James Millse aarak Tevratn Hezekiel blm 38. babnda, inkarc uluslarn sraile saldraca ve Libyann da bunlarn iinde yer alacann yazl olduunu, bundan dolay Libyadan nefret ettiini anlatm (1)

  Evanjelizmin 11 Eyll ile birlikte Amerikada gcnn zirvesine km olmas tesadf olmasa gerek. 11 Eyll hadisesi slam Dnyasna ynelik kresel evanjelizm hareketi asndan misyoner rgtlerine yeni bir ruh vermi, onlara inanlmaz imkanlar salamtr. Bu nedenle 11 Eyll saldrlarnn misyonerlerin iine yarad, zira onlara slama ve Mslmanlara kar polemiklerinde kullandklar argmanlar asndan nemli kozlar verdii dnlmektedir. (2)

  Evanjelist G. W. Bushun bakan olmas ile birlikte evanjelizm popler bir g haline gelmi, Amerikann dnya zerindeki hegomonik yaylmaclna yn veren baat unsur olmutur.

  2002´de Gallup (3) tarafndan yaplan bir aratrmada kendilerini Evanjelist olarak tanmlayan Hristiyanlarn oran % 50nin zerine kmtr. Bu aratrmaya gre ABD´de evanjelist inanca sahip insan says 100 milyonu, evanjelist din adam ise 200 bini bulmaktadr.

  Evanjelist dnce Bushun karakteri zerinde en belirleyici g haline gelmitir. Bush kendisinin Tanr tarafndan seilmi bir nder (Mesih) olduuna iman etmi ve Tanr´nn kendisine yklemi olduu bu misyonun hedeflerine ulamak iin her yolu meru grmtr. Tanr´nn setii bir kii olduu iin de herhangi bir sorumluluk endiesi tamakszn nne gelen btn engelleri (!) elindeki devasa askeri g ile yok etmektedir.

  Evanjelist misyonerlik, hedeflerine ulama yolunda nnde en byk engel olarak slam gryor. 11 Eyllden sonra slam dnyasna dnk fiziki ve manevi projeleri tek tek pratie geirmeye balad.

  Evanjelistlerin seleflerinden olan D. Mac Donald, slama kar nasl bir tavr taknlacan u arpc szleriyle dile getiriyor: "Muhammed efsanesi ktnde, yani Onun kiilii ve hayat hakikat altnda incelendiinde btn inan kecekti. Bu insanlarn, Hristiyan okullar ve rahipleri tarafndan kurtarlmas, kazanlmas gerekiyor. Misyoner faaliyetlerinin en etkili biimde gerekletirilebilecei ekil, Muhammedizme cepheden saldrma deil, aksine yeni fikirlerin, bu inancn temelini andrmasn beklemek yeterliydi."

  Mslmanlarn, Hristiyanlamasn salayacak bu yeni fikirler neler idi?

  DPNOTLAR

  1-smail VURAL, Beyaz Sarayn Gizli Dini: Evanjelizm, s. 39, Karakutu Yaynlar, stanbul, 2003
  2-Trkiyede Misyonerlik Faaliyetleri, Sempozyum, Prof. Dr. inasi GNDZ, s. 361, Ensar Neriyat, stanbul, 2005
  3- http://www.gallup.com/poll/content/login.aspx?ci=16519

  Kresel Emperyalizmin Dini EVANJELZM-VI-´
  13.06.2005 - 03:43 .
  Dine kar din mi?

  Medeniyetler atmas, Tarihin Sonu vb. tezlerle dnyay yeniden biimlendirmenin meru (!) gerekeleri oluturulmaya allmtr. Medeniyetlerin bar iinde uyumunu kendi emellerine ulamada bir engel olarak grrler.

  Tarihin Hal Seferleri ile birok kez ahitlik ettii en acmasz kymlar-zulmler, bugn insan haklar, demokrasi ve zgrlk deerlerinin yksek perdeden dillendirildii dnyamzda daha kapsaml ve sofistike bir ekilde Mslmanlar hedef ald.

  Mslmanlara dnk bu saldrlar tek boyutlu deil phesiz. Fiziki saldrnn yannda think-tank kurumlarndaki toplum mhendislerince planlanan psikolojik, ekonomik, kltrel savalarla da Mslman zihinler ifal edilmekte, sadece topraklar ve canlar deil, ruhlar da teslim alnmak istenilmektedir.

  ABD, bir yandan bilinen askeri harekatlarna devam ederken, dier yandan direniin kayna olan slamn hayat damarlarn kesmek ve igale kar cihada deil, teslim olan slama aran lml slam Mslmanlara dayatarak nihai zafere ulamay arzulamaktadr. Nitekim Felluceye dzenledii Hayalet fke katliamna kar direnen Mslmanlarn bu mukavemetine kar, igali Mslman zihinlerde merulatrmak ve direnmenin nafile olduunu telkin etmek zere, Suudi Arabistan Genel Mfts´nden Mslmanlarn kendilerini tehlikeye atmamalar ve direnmenin caiz olmad yolunda bir naylon fetva bile almay baard.

  Bu yetmedi: Yeni Hal Seferleri´nin nclerinden ve Evangelist misyonerlerin nde gelen din adamlarndan rahip Anis Shorrosh (1), Mslmanlar pheye drmek amacyla Kurana alternatif bir kitap bile hazrlad. Gerek Furkan adl bu kitap, Arapa olarak bata igal topraklarnda olmak zere btn slam lkelerinde datld. Bu adamn, G.W. Bushun danman olduunu hemen hatrlatalm.

  Prof. Dr. inasi Gndz, Gerek Furkan (The True Furqan) adl kitapla ulalmak istenen amacn, bir trl Hristiyanlamayan Mslmanlar dntrmek olduunu belirttikten sonra u tespitlerde bulunuyor: ...bu kitap, Evanjelikler tarafndan misyonerlik amacyla hazrlanm bir metindir. eriine batan sona Hristiyan retileri ve teolojisi hakimdir. Kltre uyarlama (yani contextualisation ya da inkltrasyon) yntemi dorultusunda, Hristiyan mesajn Mslmanlarn kendi gelenekleri, din dilleri ve kltrel eleriyle onlara sunmay amalamaktadr. Bu ama dorultusunda metin hazrlanrken tamamyla Kuran slubu, dili, terminolojisi ve Kurann ematik yaps temel alnmtr. Yani metin surelere ve ayetlere paralel tarzda blmlere ve cmlelere ayrlmtr (hatta Arapa metinde bunlara sure ve ayet denilmektedir) ve her blmn bana Besmele´ye benzer ama teslis ieriine sahip bir balang ifadesi eklenmitir. Kullanlan dil ve vurgular ynnden de Kuran kopya edilmeye allmtr.

  Bu noktada metni derleyen The True Furqann, 1400 yldr muhaliflerine ynelik ´bir benzerini getirin´ meydan okumasn yapan Kurana kar bir meydan okuma olduunun da (!) altn izmektedir. Zira yazar, oluturduu metnin Kurandaki tm zellikleri tad iddiasyla Kurann bu meydan okumasna cevap verdii dncesindedir (2).

  Mslmanlar kendi emellerine ulama noktasnda zararsz ve itaat eden bireyler haline getirmek iin hazrlad projeleri saklama gerei duymayan ABD, bu rtl amac internet sitelerinde ifa etmekten de ekinmiyor. te en yakn rnei: 2004 ylnn Mays aynda yaynlanan "Sivil Demokratik slam" isimli RAND (3) raporu:

  Rapor, Mslmanlar; Fundemantalistler, Gelenekiler (Traditionalists), Modernistler (Modernists) ve Laikler (Secularists) olarak drt snfta toplamakta ve bu gruplar birbirlerine kar konumlandrmaktadr.

  Teklifi ise Ilml slamdr.

  Raporda ngrlen "Ilml slam" dncesini Mslman zihinlere giydirmek iin yaplmas gerekenler, slam dnyasnn zgrletirilmesi; demokratikletirilmesi; eitim-retim seviyesinin ykseltilmesi; insan haklarn esas alan devlet sisteminin oluturulmasdr.

  Bu cilal szlerin arka planna baktmzda psikolojik kuatmann ve igalin boyutlar daha iyi grlebilmektedir. rnek olarak raporda dile getirilen eitim seviyesinin ykseltilmesini ele alalm: Burada ama slam dnyasnda eitim-retim seviyesinin iyiletirilmesi deil, aksine think-tank odakl proje ile eitimi seklerletirmek, slamdan soyutlanm hale getirmektir. Bu dorultuda slami ierikli eitim kurumlarnn bask altna alnmas; saylar azaltlarak sonradan tmyle kapatlmalar; Yahudileri konu edinen ayetlerin ve cihad ierikli derslerin eitim mfredatndan kartlmas talep ediliyor.

  Bu, yeni bir din teklifidir.

  Ya da dine kar din nerisi.. ok eitli isimler altnda ve ok farkl metotlarla yrtlen misyonerlik faaliyetlerinin ve bu cmleden olarak Kurana ve slama kar balatlan kurnaz saldrlarn arkasnda ite bu ama sakldr.


  DPNOTLAR
  1- Rahip Anis SHORROSH, Filistin kkenli bir Arap-Amerikan rahip. 1967de Kudsten g ediyor, ABDde teoloji eitimi alyor. Filistinde Mslmanlarla olan ilikilerinden hareketle, ABDde slama ve Mslmanlara kar mcadeleyi temel ura ediniyor. Halka ak toplantlar, TV ve radyo programlarnda ska yapt slam kart sylem ve eletirilerini ayrca kitaplatryor ve bylelikle Islam Revealed (1988) ve Islam A Threat or a Challenge (2004) gibi almalar kaleme alyor. Kat slam kart tutumunu yle ar bir noktaya ilertiyorki Shorrosh, Koenigs International Newste yaymlanan Twenty-Year Plam: Islam Targets America balkl bir yazsnda, ayet sk nlem alnmazsa 2020lerde slam´n ABDyi istila edecei uyarsnda bulunuyor ve bunun iin Mslmanlarn ok ynl bir alma ierisine girdiklerini Hollywooddan TV, radyo ve internete kadar tm iletiim aralarn ele geirmeyi planladklarn ileri sryor, tm Hristiyanlar buna kar nlem almaya aryor.

  2- http://www.dinlertarihi.com

  3- http://www.rand.org/publications/MR/MR1716/ (Bu sitenin finansman CIA balantl Evanjelist Smith Richardson Vakf tarafndan salanmakta olup, rapor, Cherly Benard bakanlndaki bir komisyona hazrlatlmtr.)

  Kresel Emperyalizmin Dini: EVANJELZM -VII- 22.06.2005 - 06:00 .
  Evanjelizm ve srail

  Amerika, tarlalarnn ekinle beyaz; bilimsel aratrmalarnn ilgi eken ve zgrlnn salama alnm olarak devam etmesini istiyorsa, sraili desteklemeye devam etmelidir. Jerry Falwell (1)

  Evanjelizmin ada nderleri Evanjelizmin savunduu inanc anlatrken, Kutsal kitapta anlatlan siyon topra ve ada srail devletinin ayn ey olduunu sylemekteler: Tanr insanlar iki kategoriye ayrr. Yahudiler ve Yahudi olmayanlar. Tanr´nn bir dnyevi bir de uhrevi plan vardr. Dnyevi olan Yahudiler iindir, uhrevi olan ise yeniden domu Evanjelik Protestanlar iindir. teki insanlar, rnein Budistler, Mslmanlar ya da Evanjelik olmayanlar Tanr iin nem tamazlar. Yahudilerin Mesih inanc ile Evanjeliklerin ilahi sandklar bu plan ayn eydir. Bu yzden Amerika´da milyonlarca Evanjelik, Mesih geldiinde Yahudiler ve onlara yardmc olacak Evanjelikler bir yanda, dier tarafta da Yahudilerin dmanlar Mslmanlar ve Katolikler arasnda Armageddon" denilen bir sava olacak. Hz. sa geri dnecek ve onun nderliinde Yahudiler sava kazanacaklar ve bin yl sren bir dnya egemenlii elde edecekler!
  Bu inan ou Evanjelistleri Keke Yahudi olsaydm" anlayna gtryor. Evanjelistler, kyametten nce yedi alametin vuku bulacana inanrlar. Bu alametlerin ikincisi Byk srailin kurulmasdr. Bu nedenle Evanjelist liderler Byk srailin kurulmas iin alrlar. Mesela Jerry Falwell, 6 ubat 1983te yapt bir konumada, srailin Nil ve Frat nehirleri arasnda kalan tm topraklar igal etmesini rica etmitir. (2)

  ABD Bakan Bush ve ekibi Evangelizmin hem amaz birer mridi, hem de srail iin dnyay atee verecek kadar Yahudi sempatizan. Bu sevgi Onun dini tercihinin teolojik altyapsndan kaynaklanyor.

  ABD´nin srail ile olan ilikisi ve slam corafyasndaki tasarruflar byk bir plann uygulamasdr. Cumhuriyetilerden Oklahoma senatr James Inhofe, srail-Filistin sorunu hakknda unlar der:

  "Bu bir politik sava deildir. Tanr´nn sznn doru olup olmad zerine bir mcadeledir" (3).

  Evanjelistler Byk srail devletinin gereklemesi konusunda bazen sraillileri dahi geride brakrlar. Bunun en ilgin rneklerinden biri 1985 ylnda Basel kentinde yaplan I. Hristiyan-Siyonist Kongresi´nde yaanr. gn sren kongrenin sonunda bir dizi tavsiye kararlar alnr. Bunlar arasnda tm dnya Yahudilerinin sraile g etmeye arlmas ve srailin 1967de igal etmi olduu Bat eriay resmen igal etmesi de vard. Kongreye katlan Yahudilerden biri ayaa kalkarak son cmledeki ifadenin biraz yumuatlmasnda yarar olabileceini, nk srail halknn yaklak te ikisinin Bat eriann ilhakna kar olduunu syleyince Uluslararas Hristiyan elilii temsilcisi Van Der Hoeven yle barr:

  sraillilerin ne dndkleri umurumuzda deil; biz Tanrnn ne sylediine bakarz ve Tanr, o topraklarn Yahudilerin mal olduunu sylyor.

  Bugn ABD, Evanjelistlerin istei zerine srail´e her yl 5-6 milyar dolar yardm yapmaktadr. Bu yardmlar ve destekler sayesinde srail sadece Orta Dou´nun deil, Dnya´nn en byk nkleer silaha sahip devletlerindendir. Bu yzden Evanjelikler iin Hristiyan Siyonistler tabiri de kullanlmaktadr. (4)

  DPNOTLAR
  1- Journal of Ecumenical Studies, pg. 182-183. Spring, 1988.
  Ayn zamanda Liberty niversitesi´nin sahibi olan Falwell, CBS kanalnn 60 Dakika programnda, slam peygamberi Hz. Muhammedin terrist olduunu syleyecek kadar fanatik bir slam dman.
  2- Grace HALLSELL Prophecy and Politics: Militant Evangelits on the road to Nuclear War, pg. 77, Lawrence Hill Books, 1986.
  3- David COM, Washington Editor of The Nation, AlterNet, April 19, Washington, USA, 2002
  4- http://www.jcrelations.net/en/?id=2276

  Kresel Emperyalizmin Dini: EVANJELZM -VIII-
  28.06.2005 - 01:04 .
  Sonu

  Bat medeniyeti, mesleini gn ortasnda aktan icra edebilen, profesyonel bir hrsz gibidir. nsann ruhunu alp hibir deeri olmayan, et ve kemik ynndan ibaret bir ceset haline getirir Muhammed kbal.

  Avrupada Luther ile balayan Protestanlk, ngilterede Pritenizm ile glenmi, oradan da Amerikann kuruluunda asl harc oluturmutur. Bu har ile yorulan Amerika, kuruluundan itibaren kendini Tanr tarafndan seilmi stn devlet olarak grm, dnyann geri kalan hizmetkarlarna hkmetme hakkna sahip olduuna inanmtr.

  ABDnin bugn sahip olduu topraklar zerinde yaylma politikalar Tanrnn verdii bir misyon, bir alnyazs olarak grld. Sonraki yllarda bu grev anlay geniletilerek Amerikann, fikirlerini btn dnyaya yayma misyonuna dntrld. Bugn zellikle Bush ynetimiyle birlikte Amerikan d politikasnda dinsel vazife, gizli bir esas yn gryoruz. Terrizm kart sava ad altnda ncilden alnm er geni (axis of devil) sloganyla yrtlen bir hal sava dnyay uluslararas kurumlarn meruiyetini tehdit ederek, dnyay iinden klmas mmkn olmayacak bir kuralszla, bir dnya dzensizliine srklyor.

  Kresel emperyalizmin arkasndaki bu karanlk ve teolojik yz grmeksizin Amerikan yaylmacln hakk ile analiz etmek ve anlamak mmkn deildir.

  Amerikann emperyal yz birdenbire ortaya km deildir. Kuruluunda dahi birok mazlumun kan ve gzya bulunan Amerikann varolu sebebi emperyalizmde yatmaktadr.

  II. Dnya Savandan sonra ngilterenin elinden smrgecilik bayran alarak dnya jandarmalna soyunan Amerika, yarn kendine den etabnda seleflerine kyasla daha evkle ilerlemitir. Hegomanyadan, mparatorluk emeline devirdii dncesi ile dnyaya yeniden dzen verme gayretindedir.

  5 Austos 1996´da, Bakan Bill Clinton ran ve Libya´y ´milletleraras kanun d´ ilan eden D´Amato-Kennedy yasasn imzalayarak, terrizme kar ilk Hal Seferi´ni teorik olarak balatan kii oldu.

  Pratiini ise 11 Eyll olaylarnn hemen ardndan Amerika Bakan George Walker Bush -Evangelizmin nclne soyunarak- terristlere (kast Mslmanlar) kar Hal Seferleri (Crusade) ilan ederek nce Afganistan, sonra da Irakta ta stnde ta brakmayarak gstermi oldu.

  Amerikan emperyalizminin globalize edilmesi, kresel gvenlik ve istikrar bozmaktadr. Kreselleme sreci, slam iin, kendini zgrce yeniden gerekletirme ve hayatla btnletirme olanan yaratmamtr. Bilakis, slam corafyas ve medeniyetiyle sadece kar ve nfuz kavramlar asndan ilgilenilmesi slam ve Mslman halklar kresel kyn kenar mahallelerine zayflatarak hapsetmitir. Bu, slamn kendisini gerekletirmesinin nnde engel oluturduu gibi, insanln dier medeniyet blgeleriyle salkl alverite bulunmasna da engel oluturmaktadr.

  Kresel emperyalizmin igalleri ve smrnn hedefinde olan Mslmanlara byk sorumluluklar dmektedir. Mslman dnya olarak yaadmz bu 9. Hal Seferleri, Evangelizm rengine brnerek daha komplike bir hal almtr. Cepheden gelen nceki 8 Hal Seferi karsnda slam dnyas yekvcut durarak tehlikeyi pskrtebilmitir. Ama yedeine toplum mhendislerini alarak inkltrasyon ve artlara uyma metotlar ile Evangelizm olarak tekrar dirilen Neo Hal Seferleri karsnda slam Dnyas, maalesef selefleri kadar yekvcut bir duru sergileyememektedir. Hak ve Batln bu denli i-ie girdii bir ortamda zihinler karm, kalpler phe vesvesesi iinde artk eski inancn koruyamaz hale gelmitir.

  Kresel emperyalizmin her trl smr ve yaylmac igalleri yine kresel lekte bir direni ile durdurulabilir.

Benzer Konular

 1. Dini Eitim Bakanl
  By atoybil in forum Misyonerlik Faliyetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-11-2006, 06:11 PM
 2. Kresel Emperyalizmin Dini 3
  By atoybil in forum Misyonerlik Faliyetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-27-2005, 08:44 PM
 3. Kresel Emperyalizmin Dini 2
  By atoybil in forum Misyonerlik Faliyetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-27-2005, 08:38 PM
 4. Kresel emperyalizmin dini:
  By atoybil in forum Misyonerlik Faliyetleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08-27-2005, 08:30 PM
 5. Paran dini iman yok!..
  By atoybil in forum Misyonerlik Faliyetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-26-2005, 11:53 PM

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  
 
bitkisel tedavi
   
Bitkisel Tedavi | Dogal Tedavi | Gazete Haberleri | Sikayet Yolla | Tketici Haklari | Aloe Vera | Nas?l Zayiflarim | Diyet Liste | Bitkisel Tedavi