Yolsuzluk, Yoksullama ve Gelir Dalm Kimi lgilendirir? .........Mustafa ERKAL

Gnmzde Trk milliyetilerine nemli grevler dmektedir. Bu grevleri hafife almak ve onlar stlenecek bakalarn etrafta aramak yanltc olabilir. Tepkisiz bir toplum olarak bugnlere geldik. Tepki koymak denince de, akla hep parti kurmak geldi. Dernek gibi partiler oald. Neticede bazlar sadece kendi kendilerini tatmin etti. Artk bugn kendine oynama ve kendinden hi fedakarlk yapmama k yolu deildir. Eer herkesin gnlnde genel bakanlk veya bakanlk yatyorsa; orada dayanma, iblm ve ibirlii salanamaz.

Bir baka olumsuz gelime de; Trkiye`den yana ve lke karlarna yrekten bal olmann milliyetilere kard faturalardr. Uzun yllar milliyetiler devleti ak olarak ykmak isteyenlerle bir grlm ve ayn kefeye konulmutur. Bu da psikolojik bir bezginlii ve ilgisizlii hatta kaytszl dourmutur. Devlete ve askere bakta baz farklar domutur. Gelimelerin dnda kalmak, taraf olmamak kar yol zannedilmitir. Bugn bunun tesirlerini gryoruz. Oysa, hibir eye karmama bir zm yolu deildir; yeter ki yasalar iinde kalabilelim ve bir takm oyunlara ve tezgahlara alet olmayalm. Bazen bunu gerekletirmek kolay da olmayabilir. steseniz de, istemeseniz de sizi bir takm yerlere bulatrrlar. Bugn olduu gibi henz hibir adli soruturma, kouturma olmadan insanlar, basnda eteci ve peinen sulu ilan edilmektedirler. ktidar, ete retim merkezi gibi almaktadr. Devletin baz kurumlar Devletin deil de; sanki iktidarn yan koluymu gibi altrlmaktadr. Bu, demokrasiye de kan kaybettirmektir. Ancak, siyasi karlar herhalde her eyin stnde tutuluyor.

Trk milliyetileri pek alk olmadklar konularla da ilgilenmek ve politika oluturmak durumundadrlar. Genelde iktisadi konular dndaki konulara ncelik verilir; oysa her iktisadi konunun bir de sosyal ve kltrel boyutu vardr. Nitekim, son yllarda tartlan yolsuzluk ve onun ikiz kardei hatta sonucu olan yoksullama stnde en fazla durulmas gereken konulardr.

Trkiye`de yolsuzluk daha ziyade ekilde grlmektedir: ihale yolsuzluklar, banka yolsuzluklar ve hayali ihracat

Aslnda, yolsuzluk kamu kaynaklarnn haksz bir ekilde kamuya ramen hortumlanmas veya birilerine haksz kazan salanarak peke ekilmesidir. Byle bir eilim, kamu kaynaklarndan asl faydalanmas gerekenleri devre d brakmaktr. Bu da toplumun greceli olarak yoksullamasn dourur. Ekonomik krizler hatta deprem yoksullamay arttrabilir. Nitekim, 17 Austos ve 12 Kasm 1999 depremlerinin dourduu sonular arasnda en ok dikkati eken noktalarn banda, kimsesiz ocuklar sorunu ve kadn nfusun yoksullamas gelmektedir. Trkiye`de 18 milyon kii yoksulluk snrnda kabul edilmektedir. Yoksullama ve gelir dalmndaki bozulma azalmam; ama artmtr. Mdahalecilii ve korumacl reddeden, her eyin zamanla kendi iinde dengeye kavuacan ileri sren liberal ve dtan kumandal politikalarla yoksullama ve gelir dalmndaki bozukluklar dzeltilemez. ktisadi hayatn bilhassa hayali AB yelii yolunda dtan ynlendirilmesi, sosyal politikalar ve sosyal amal yatrmlar azaltmtr. Bundan dolay Trkiye`de yoksullamann sebepleri arasnda devletin sosyal fonksiyonlarnn zayflamas yer almaktadr. Yoksullamann temel gerekeleri arasnda yolsuzluklar olduu gibi; devletin asli grevlerini terk etmesi de yer almaktadr. 1980 sonras uygulanan politikalarn baz baarlarna ramen; sosyal ve kltrel amalar dlad bir gerektir. Bugn gelir dalmndaki bozulmann asl sebebi; 1980 sonras uygulanan ve Trkiye`ye uymayan liberal iktisat politikalardr.

Gelir dalm da sadece iktisatlar ilgilendirmez. Gelir dalmndaki bozukluklar sadece iktisadi sonular dourmaz. Sosyal yapy ve dokuyu zedeler. Hayat artlarnn zorlamas ve gelir dalmnn bozukluu, insanlar da kapal, bencil, maddeci ve faydac klar. Saldrgan ve atmac davranlar ne karr. Siyasi ve sosyal katlmay zayflatr. (2002 Genel Seimlerinde 10 milyonu akn kiinin sanda gitmemesi dndrcdr.) Akraba ve komuluk ilikilerini soutur. Fert sadece hayatn nasl srdreceini dnr. lke sorunlarna ve milli meselelere yeterince yer ayramaz. Hassasiyetini kaybeder. Egoist ahlak anlay dayanmacln yerini alr. Psikolojik hastalklar, intihar ve boanmalar artar. Yapay cemaatlemeler doar.