Sonular:

Katilimci sayisi
0. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor
 • 0 0%
Gsterilen sonular: 1 ile 4 ve 4

Konu: Kirk Asirlik Trk Yurdu

 1. #1
  anau
  Guest

  Kirk Asirlik Trk Yurdu

  KIRK ASIRLIK TRK YURDU (1)

  10 ubat 1947 tarihinde Egede bulunan On ki Adalar konusunda talya ile sulh grmeleri resmen balad. Toplantya in, Fransa, ngiltere, Somali, rlanda, Sovyetler Birlii, Avustralya, Belika, Yeni Zelanda, Brezilya, Habeistan, Yunanistan, Hindistan, Kanada, Polonya ve Trkiye TARAF LKE olarak davet edildi. Fakat Trkiye, hukuken ve tarihi haklar itibaryla taraf lke olduu ve katlma hakk bulunduu halde nn ve Recep Peker hkmetinin ald bir kararla; Grmelere ve muahedeye katlmak istemediinden btn haklarndan feragat etmi oldu.

  Hal byle olunca, antlamann 14. maddesi uyarnca flebisit yaplmasna gerek grlmedi ve btn adalar (Trkiyenin taraf olmamas ve talepte bulunmamas nedeniyle) yegane istekli Yunanistana verildi.

  Tarihi bir frsat, bilerek ve isteyerek karld.

  Peki, bu sra (ayn gn) nn Peker hkmeti ile TBMM ne i yapyordu ?

  ABD ile 06 Aralk 1946 gn (Abraham Lincolnn Minnesotada Kzlderili/Trk katliam ve soykrm konusunda kesin emir verdii tarihte) yaplan (Trkiye aleyhine vaki ok vahim, alaltc ve milli menfaatlere en aykr&#305 ikili anlamay, 5002 Sayl Kanunla uygun grp, onaylamak suretiyle ok ivedi kaydyla ayn gn yrrle koymakla meguld. Zira bu anlama, 12 adalardan vazgemenin anlamn en ak biimde ortaya koymakta ve atide ANADOLU dan feragatin yollarn resmen amakta idi. Anlama gerei: ABDnin Trkiye topraklarnda ihtiyac olan ve olacak btn (askeri s, alan, depo, antrepo, okul, mesken v.d..) arsa, arazi, alan ve gayri menkullerin edinim, ABDye tevzii ve teslimi hususunda bizzat Trk hkmetlerini resen ykml klan, tedarik, temin ve satn almada kural olarak cari HALE YASASINI ise yok sayan, devre d brakan ve resen hareket etme serbestlii tanyan tam bir mstemleke yasas idi.

  12 Adalardan feragat ve ABDnin Anadoluya yerlemesini salayacak olan ve ricat ve hicret anlamna gelen bu iki byk olay hangi tarihi gnde yapld dersiniz ? Hicri Ylba gnnde. te bat, bu kadar ll, sabrl ve hesapl hareket eder ve Trk Milletini Anadoludan hicret ettirmek iin byle sinsi, menfur ve alaka tuzaklar kurar.

  OYSA: Lozan Antlamasndan dokuz yl sonra 1933de General Mac Arthura Allah nasip eder, mrm vefa ederse Musul, Kerkk, Kbrs ve 12 Adalar geri alacam. Selanikte dahil olmak zere, Bat Trakyay TRKYE hudutlar iine katacam diyordu, Mustafa Kemal ATATRK...

  O, Misak- Milli snrlarn tamamlama, btnleme ve gelecee snrlarla ilgili bir sorun brakmama konusundaki azimli ve kararl idi. Hatay meselesi olgunlatktan sonra 12 Adalar, Kbrs ve Bat Trakya ve dier Trk Yurtlar konusunda frsat kollamaa balamt.

  mr vefa etmedi. (Allah rahmet eylesin nur ve huzur iinde yatsn)

  Buna ramen, 12 Adalardan feragat eden, en yakn silah arkada, CHP Genel Bakan ve (fiilen gerekleen duruma gre) siyasi varisi Cumhurbakan smet nn idi. Ne kadar ac, zc ve hicab mucip bir gerek deil mi ?

  Musul-Kerkk konusunda da zuhur eden hibir frsat deerlendirilmedi.

  Bat Trakya ve Selanik konusunda niyetler bile dile getirilmedi.

  Lozan Antlamasna ramen Londra, Zrich ve Garanti antlamalar ile tekrar Milli Dava haline dnen ve anavatana katlma umudu beliren Kbrs konusu, 1974de yarm brakld. Gmrk Birlii Antlamas ile alenen peke ekildi.

  imdi, bata Kbrs olmak zere Musul-Kerkk ve Bat Trakya tasallut altnda.

  Tecrit edilmi. Abluka altna alnm. zole edilmi...

  Zulm ve ikence srp gitmekte.

  Buna mukabil, dmann gz ANADOLU ya dikilmi.

  1963de ekil deitirerek; Ekonomik bir ibirliinden (AET) siyasal entegrasyon ve emperyalist igal yoluna giren (AB) srecinde Anadolu elden gidiyor. Sinsi ve Sistematik bir igal, blme-paralama plan, asli unsur Trklere kar ahlaken kertme, siyaseten yozlatrma ve tedrici olarak (adm-adm) Anadoluyu mstakbel yaam alan olarak igal edip, smrme abalar son evresine doru yaklayor.

  1938den bu yana, sinsice balayan ve giderek ykselen bir sesle Anadolu Trk yurdu deildir !, siz buraya 1071 ylnda geldiniz. galcisiniz, yerli deilsiniz deniliyor.

  ACABA YLE M ?

  Klasik tarih anlaynn allm bir ifadesi olarak Namk Kemal, Hrriyet Kasidesi nde: Yeni Trkiye Cumhuriyet iin Cihangirane bir devlet kardk bir airetten diyordu.

  Atatrk ise, bir airetten asla cihangirane bir devletin kmasnn mmkn olmadn, byle bir devleti kurmay baaran Trk Milletinin tarihin byk-yksek, medeni vasf unutulmu bir byk milleti olduunu dnyor ve her vesile ile bu tespit, fikir ve dncesini aka btn dnyaya ilan ediyordu.

  Cumhuriyetle birlikte bu gerei milletine srarla aklayan Atatrk, yeni Trk tarih tezi zerinde tekrar dnlmesi gerektiini, Osmanldan sonra ilk defa, kendini asil-soylu milletine, Trk kimlik ve kiiliine (harsna) adam, ciddi-ilmi bir birikim, aratrma ve alma ile ortaya koymu ve tarihimizin derinliklerine doru yapt incelemelerle gnmz aydnlatan ve gelecee k tutan almalar yapm, yaptrm ve bu yolda inanla yrnmesi gerektiini iaret/vasiyet etmitir.

  Bu, ok deerli alma ve aratrmalar (emperyalizmin yeniden Trkiye zerindeki tarihi emellerini hayata geirdii bir srete) kimi zaman art-kt niyetli, kimi zaman da yetersiz ve dar bak al, cahil, maksatl, gnmz (szde resmi) tarihiliinin temellerini sarsmaya balamtr.

  zellikle AB srecinde younlaan Atatrk (Kemalizm) ve Trk kart cereyanlar ile Ana Yurt Anadoludan Trklerin kartlmas (kovulmas veya asimile edilmesi) giriimleri karsnda; Gerek-samimi Trk mnevverleri, Alperenleri ve Kanaat nderleri tarafndan Trk Tarih Sentezi tekrar gndeme tanm, bu yolda dnyann drt bir yanndan yaan somut bilgi belge ve kantlarla gerek ANADOLU ve yaklak on bin yllar aan bir Trk tarihi ortaya karlm, bilenler tarafndan sinsice gizlenmeye ve yok edilmeye allan bilmeyenlerce ise ya gaflet ve hyanet nedeniyle reddedilen veya cehalet nedeniyle bihaber olunan ve ok dar bir kesite sdrlmaya allan bambaka bir tarih znesi ortaya konulmaya kalklmtr.

  Oysa gerek, bu dahili bedhahlarn ne srm ve iddialarnn aksinedir.

  Ortada, tpk Gizlenen Rejim Kemalizm gibi,bir de Gizlenen Tarih, daha ak bir ifade ile Gizli Bir Tarih vardr.

  Bu, Anadolunun ve Trklerin hakiki tarihidir.

  ok daha akas: Tarihi gerekler ve Atatrkn Trk tarih tezidir.

  zellikle, 16 Mart 1923, 27 Haziran 1933 ve en son 19 Kasm 1937 tarihlerinde Atatrk, Adanada yapt konumalarda; nce, Anadolunun 4000 yllk Trk yurdu olduunu sylemi, ikinci gidiinde 7000 yldr Trklerin burada meskn olduunu beyan ederek; Son Adana konumasnda ise, Fransz igali altndaki Hatayn durumuna atfen, Krk asrlk Trk Yurdu asla dmana terk edilemez demitir.

  Atatrk tarafndan yaplan bu konumalar ok derin almalar ve aratrmalarn rndr. Asla tesadfi deildir.

  Trk Tarih Kurumunun kurulu nedeni de budur.

  yle ki:

  Atatrkn tarih aratrmalarna byk nem vermesi ve Trk Tarih Kurumunu kurdurmas iki esas-ana gayeye yneliktir:

  1-Trk milletinin balangtan itibaren milli, medeni, bilimsel ve kltrel varl aratrlarak, insanlk tarihine katklar ve evrensel deeri ortaya konacaktr.

  Bylece, Osmanlnn son 100-150 yllk dneminde husule gelen milli, manevi ve kltrel kopukluk ve erozyon tamir ve telafi edilecek; Hem de, Trklerin erefli tarihi btn dnya tarafndan grlecek, bilinecek, yeni nesil olarak yetien Trk ocuklar atalarnn bykln renecek, onlarla necek ve sistematik bir biimde iine srklendikleri aalk duygusundan kurtulacaklardr.

  Dier taraftan milli tarih uuru milli bilinci kuvvetlendirecek ve muasr medeniyet seviyesine ulamada byk ilham kayna, kuvvet kayna olacak; Trk, Trklnden asla utanmayacak, aksine bilinli bir ekilde atalar ve tarihi ile gurur duyacak. ftihar edecek.

  Tarih almalarnn asl gayesi, beklenen ve hedeflenen sonucu budur.

  2-Trklere daima, az gelimi barbarlar gzyle bakan, her frsatta karalayan ve yzyllar boyu mesnetsiz iddia, itham ve iftiralar atarak (imdi Papann yapt gibi) srarl gayretlerle (Trkleri) Anadoludan atmaya alan Avrupallara cevap vermek.

  Zira o sralarda Hal ruhunun bir iareti olan Trkler Anadoluya sonradan gelen bir millettir, geldikleri yere dnmelidirler fikri (bu gn olduu gibi) olduka yaygnd.(01)

  Bu nedenle, Trk milletinin eski, byk, medeni ve gl, kuvvetli ve kudretli bir millet (ve devletilikte en byk gelenein sahibi) olduuna adeta iman etmi olan Atatrk, bu inancnn salam belgelerle ortaya konulmasn istiyordu.

  Ancak bu yaplabildii takdirde ki, Trkln unutulmu medeni vasf ortaya kacak, ve Avrupallarn iddialar kknden rtlecekti. Bylece Trklk dnya milletleri arasndaki erefli (mutlak surette layk olduu) yerini alacak, Trk genleri, Avrupann stnl karsnda aalk duygusuna kaplmaktan kurtulacaklard.

  Atatrkn bu fikirleri u cmlelerde ifadesini bulmutur:

  Byk devletler kuran ecdadmz byk ve umull medeniyetlere de sahip olmutur. Bunu aramak, tetkik etmek, Trkle ve cihana bildirmek bizler iin bir bortur. Trk ocuu ecdadn tandka daha byk iler yapmak iin kendinde kuvvet bulacaktr.

  Gerekten, tarih milletlerin hafzas ve ilham kaynadr. Milli uuru uyandrmann yolu dil ve tarih uurunu uyandrmaktr. nk milletler ancak tarihlerini bilmek suretiyle, milli uura sahip olurlar. Bir millete mensup olmak onu bilmek demek deildir. Milli uur ad stnde uur demektir. uur ise, bilmek, farkna varmak manasna gelir. Milletinin tarihini bilmeyen, kelimenin gerek manas ile milli uura sahip olamaz.

  Mensup olduklar milletlerinin tarihini bilmeyen nesiller, ilerinde milletlerine kar canl bir ilgi, sayg ve sorumluluk duygusu da hissetmezler. Bylelerinin yabanc akm ve menfi tesirlere kaplmas ve yabanclara kle olmas ok kolaydr.(02)

  Atatrk, MLL DEVLET fikrine sahip, hakiki ve samimi bir Trk milliyetisi olarak kendisinin sahip olduu milli uur un btn millete mal olmas iin, byk bir azim, irade ve kararllkla alyordu.

  O, btn mrn bu ideale adamt.

  nk ona gre:

  Trk kabiliyet ve kudretinin tarihteki baarlar meydana ktka, btn Trk ocuklar kendileri iin lazm gelen hamle (atlm) kaynan o tarihte bulabilecektir. Bu tarihten Trk ocuklar istiklal fikrini kazanacaklar, o byk baarlar dnecekler, harikalar yaratan adamlar (atalarn&#305 renecekler, kendilerinin ayn kandan olduklarn dnecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun emeyeceklerdir. (03)

  Afet nan, onun tarih ve tarihilerden ne beklediini, neler dndn ve neler yapmalar gerektiini yle anlatyor:

  Bilhassa eski alara kadar gidebilen yeni tarih ufuklarnn bizim kavmimiz iin de alm olmas lazmdr. Tarihi devirlerde eitli coraf blgelerde bir varlk gstermi olan Trk kavimlerinin daha eski devirlere giden kklerinin olmamas imkansz grlyor. Bugn millet mefhumu altnda teekkl etmi bir Trk varlnn, kavim olarak yaad devirler elbette olmutur. te, Atatrk, bu devirlerdeki Trk kavminin tarihi alarda olduu gibi, ana yurttan yaylma izlerini belgelere dayanarak tarihilerin incelemesini istedi. (04) Yine Trk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Trk Tarih Kurumu) kurulduu zaman onun bana getirilen nl Trklerden Yusuf Akura da 1. Trk Tarih Kongresinde yapt konumada unlar sylyor:

  Trk Tarihi Tetkik Cemiyetinin nne konmu byk problem, umumi tarihe Avrupallarn ryet zaviyelerinden bakmayp, onu srf hakikat nokta-i nazarndan grmek ve -bu gr sayesinde Trk kavminin tarihte hakiki mevkiini tayin etmek, yani Trklerin beer tarihinde oynadklar ve fakat hasmlarnn gizlemeye altklar byk rol meydana karmak ve bu suretle Trk kavimlerine tarihi hakkn vermektir. (05)

  Eski (son dnem Osmanl&#305 tarih anlaynn bir ifadesi olarak Namk Kemal, Hrriyet Kasidesinde: Cihangirane bir devlet kardk bir airetten diyordu. Atatrk ise, bir airetten cihangirane bir devletin kmasnn mmkn olmadn, byle bir devleti kurmay baaran Trk Milletinin tarihin derinliklerinden gelen ve muhteem bir mazisi olan byk ve medeni vasf unutulmu bir millet olduunu dnyordu.

  Ve, elbette bu tezinde doru ve hakl idi.

  Bu fikrini belgelerle dorulamay da tarih ilmine ve tarihilere brakyordu: Trkler bir airet olarak Anadoluda imparatorluk kuramaz. Bunun baka trl bir izah olmak lazmdr. Tarih ilmi bunu meydana karmaldr.(06)

  M Nevruz SINACI


  01. Do. Dr. Mehmet SARAY, Atatrk ve Trk Tarihi, Trk Kltr Dergisi, Say: 249,Ocak 1984. Tahsin nal, Cumhuriyetin 50. Ylnda Tarih Anlaymz. Trk Kltr Aratrmalar, Ankara. 1973 (Trk Kltrn Aratrma Enstits Yaynlar&#305

  02. Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Trk Milletinin Kltr Deerleri, stanbul.1977 s.31-32

  03. Atatrklk-Atatrkn Gr ve Direktifleri, 1. kitap Genel Kurmay Bakanl Neriyat, Ankara-1982

  04. Prof. Dr. Afet nan, Kemal Atatrkten Yazdklarm, 1000 Temel Eser Serisi, s. 110

  05. Yusuf Akora, Birinci Tarih Kongresi Zabtlar, s.595

  06. Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Atatrkten dnceler, stanbul-1981, s.89
  Yazarn Dier YazlarKIRK ASIRLIK TRK YURDU : ANADOLU (6) Son40 ASIRLIK TRK YURDU ANADOLU (5)40 ASIRLIK TRK YURDU - ANADOLU (4)40 ASIRLIK TRK YURDU - ANADOLU (3)40 ASIRLIK TRK YURDU : ANADOLU (2)Kbrs iin acilen ve derhal laheye


  40 ASIRLIK TRK YURDU : ANADOLU (2)

  Atatrkn tarih almalarnn esas gaye ve ana hedefinin, Trk tarihinin btn devirlerinin aydnlatlmasna ynelik olduunu; kinci ama ve hedefin ise: zellikle, Avrupallarn haksz ve aslsz iddialarna kar bilimsel veriler ve belgelerle cevap vermek maksadna matuf bulunduunu (dayandn&#305 daha nce ifade etmi ve aklamtk.

  Ancak, Atatrk, bu ikinci derecedeki gaye iin bir tarih tezi gelitirmeyi dnd. Dnd bu teze gre: Trk rk Anadoluda ilk devlet kuran bir millettir. Bu rkn kltr yurdu, ilk zamanlarda iklimi msait Orta Asya idi. klimi daha sonra deiti. Yksek bir ziraat hayatna geen, madenlerin kullanlmasn bulan bir topluluk g etmek zorunda kald; Orta Asyadan douya, gneye, batda Hazar Denizinin kuzey ve gneyinde olmak zere yayld; gittikleri yerlere yerleerek bildiklerini oralara yaydlar ve gelitirdiler; baz yerlerde yerli halk ile kartlar. Irak, Anadolu, Msr ve Ege medeniyetlerinin ilk kurucular Orta Asyal brakisefal rkn temsilcileridir. Biz bugnk Trkler de onlarn ocuklaryz. (07)

  Cumhuriyetin ilk yllarnda yeni gelitirilen bu tezi, Afet nan da yle zetliyor: Dnyada yksek kltrn ilk beii Orta Asyadaki Trk anayurtlardr. O kltr kuranlar ve btn dnyaya yayanlar da Trklerdir. (08)

  Anadolu, kltr ve medeniyetin btn dnyaya yayld yerdir. Btn dnya bu konuda hemfikirdir. Art niyetli batllar tarafndan srarla ihtilaf konusu yaplan mesele ise; Btn medeniyetlere beiklik, ve hatta ANALIK etmi olan ve adn bu vasftan alan, yer yznn tek (en deerli) toprak paras Anadolu medeniyetinin; Trklerle deil, bakaca rk, soy ve milletlerle balad iddiasdr.

  Bu iddialar en az blbl da masal kadar yalan ve uydurmadr. (*)
  Buraya kadar yaplan izahlardan da anlalaca zere, Atatrk, Orta Asyadan Anadolu ya uzanan Trk tarihini bir btn olarak dnm, dolayl olarak da Anadolunun eski tarihi ile ilgilendirip irtibatlamtr. Onun tarih almalarnn gayesi, Anadolunun Trk vatan oluundan nceki tarihini aratrmak deil, Trk tarihini btn veheleriyle aratrp ortaya koymak; Buna bal olarak da son mstakil Trk devleti olan Trkiye Cumhuriyetini zerinde kurduu Anadoluda bulunmamz hakl gsterecek delilleri bulmaktr.
  Bata Smerler, Hitit-Etiler, Aka ve Akatlar olmak zere Anadoluda kurulan eski kltr ve medeniyetlere, yani Avrasya-Anadolunun gerek sahip ve tarihi sakinlerine Trklere kar; Daha erken-yakn dnem batl gmen ve igalcileri Rum-Romal, Pontus, adal ve Makedonlara dayanarak, mesnetsiz hak iddia edenlere kar manevi bir savunma silah hazrlamas bunun iindir.

  DAHASI: Tekrarlamakta yarar var.Lozan Antlamasndan dokuz yl sonra 1933de General Mac Arthura Allah nasip eder, mrm vefa ederse Musul, Kerkk, Kbrs ve 12 Adalar geri alacam. Selanikte dahil olmak zere, Bat Trakyay TRKYE hudutlar iine katacam (09) demesi, Misak- Milli snrlarn tamamlama, btnleme ve gelecee snrlarla ilgili bir sorun brakmama konusundaki azim, irade ve kararllndan dolaydr.

  Bu kararllk, ayn zamanda gelecek nesillere bir vasiyet, ifa ve icras zorunlu bir kutsal vazife, gvenlik stratejisi, ksa-yakn dnem ideali, Anadolu Trk lks ve Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. leri.. ve/veya Muasr medeniyet seviyesini amak gibi, alnmas ve varlmas zorunlu bir HEDEF tir.
  Bazlarnn zannettii ve art niyetle-kastla iddia ettii gibi Atatrk, Orta Asya Trk tarihine (BYK ATA YURDUNA) gz yumarak, Trkln tarihini Anadolunun eski kavimlerine (Smerler, Hititler, Etiler vs. gibi) bilinsiz ve dayanaksz teorilerle balamaya almamtr. Aksine, objektif ve gereki bir yaklamla Anadolunun eski medeniyetleri ile Trk tarihini birletirme esasna dayanan yeni, doru ve gereki orijinal tarih tezini de; Btn Trk bilim adamlar ve kanaat nderlerinin zerinde mutabk kald orijinal bir sentez olarak Orta Asya Trklne, Ata Yurda balamtr.

  Bilindii gibi onun dil rklarna kar gelitirdii Gne Dil Teorisi de Orta Asya kaynana dayanmakta idi.

  Atatrkn Dil ve Tarih tezleri, sentezleri hep ayn anlayn eseridir.
  Ancak ve maalesef, 1938 tarihli kardevrim ve Kemalizmin gizlenen rejim haline getirilmesi nedeniyle ikisi de tarihi birer sakncal hatra olarak kalmtr.
  Yani, her eyin ak seik, net anlalr biimde ortada, grnr-bilinir olmasna ramen, akln, ilmin ve sa duyunun; Milli Tarih uurunun hakim olamad Trkiyede pek ok konu gibi, Atatrk n tarih, dil ve din (laiklik) kuramlar ve anlay da gayesinden saptrlmaya allmtr. stelik ad, hayatnn muhtelif evreleri, sonradan uydurulmu szde hatralar ve bir btnn iinden cmbzla seilip ayrlan ve zel bir maharetle amaca uydurulan vecizeleri kullanlmak ve menfur amalara alet edilmek sureti ile...
  yle ki;

  Byk Ata, Trk nklabnn nderi ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatrkn aramzdan ayrlarak ebedi istirahatgahna ekildii gnn hemen ertesinde kardevrim balatarak, ezeli Trk dmanlar Lord Kingros ve Lloyd Georgeun yoluna giren kadrocular, aydnlklar, dahili-harici bedhahlar, sabetay, dnme, devirme, ateist ve paganlar (bat uaklar, Trk ve slam dmanlar&#305 tarafndan; 11.Kasm.1938den itibaren, Trk Milletine anl gemiini unutturmak, milli uur ve kkl medeniyetinden koparmak; zellikle ve bilhassa ATATRK ebediyen hafzalardan silmek iin uygulanan menfur, sinsi emperyalist psiko-harp planna gre: TRK n Anadolu ya gelii inatla-srarla; 26.Austos 1071 Malazgirt Zaferine dayandrlmaya allmtr.

  Bu bir Grek (Yunan-Rum), Sanskrit ve Latin tezidir. Maksatl ve yalandr.
  Ancak, Gaflet ve dalaletle, srarla devam ettirilen AB srecinde bu ve benzeri beyin ykama, blme-paralama taktikleri sistematik bir btn olarak devam ettirilmektedir.
  Bata Milli Eitim Bakanl mfredatnda yer alan btn (resmi) ders kitaplar olmak zere, piyasada satlan ve zellikle 1938-1950, 1960-2005 arasnda baslan kitaplarn tamamnda bu bilgi byle verilmekte, yalan sylenmekte, tarih tahrif edilmekte ve krpe beyinler bilinle ykanmaktadr.

  lgili, yetkili ve sorumlular gaflet ve dalalet iindedir.
  Komu Yunan Anadoluya yonya derken ve Anadolu halknn kahir ekseriyeti nin Trkletirilmi ve slamlatrlm Rum-Yunanl olduunu iddia ederken; Bu aymazlk, utanmazlk, ilgisizlik ve kaytszlk hicap vericidir. stelik, ngiliz, Fransz, Amerikan ve Alman kayt ve kaynaklar da bu sama sapan, aslsz ve mesnetsiz iddialar tasdik eder ve dorular nitelikte olup, bu muharref, sahte, uydurma, hayal mahsul belge ve bilgiler pekala Yunan-Rum ve Ermeni soykrm gibi, daha byk ve alaka bir yalann, iftirann szde ispat iin kullanlmaya kalklmaktadr.

  Btn bu milletlerin ders kitaplarnda koyu bir Trk dmanl ilenmektedir.
  Buna mukabil, bizim ders kitaplarmzda Ermeni mezalimi, Rum-Yunan, ngiliz, Fransz, Alman ve Amerikan zulmne ilikin tek bir satr bile yoktur.

  Oysa, bu milletler 312 ylndan bu yana Anadoluda asimilasyon, soykrm, hal seferi, gasp, irtikap, katliam ve soykrm yapmakla; Misyoner okullar amakla ve Anadolu Trk medeniyetini yok etmeye teebbsle malul ve mahkum milletlerdir.
  ou tarih kitab yazarnn Ermeni, Rum, dnme ve devirme orijinli olduu gz ard edilerek, onlarn kitaplarna itibar edilmekte, ilgili lkelerin ders programlarnda yer alan aleni TRK DMANLII na ramen Trk ocuklar adeta Dmanlarmza Dost bir ruh hali (psikoloji) iinde yetitirilmeye allmaktadr.

  Dnyada ei benzeri grlmemi bir ey de, MLL vasfn haiz iki bakanlktan biri ve, kati surette yabanclarn grev almamas gereken bir yerde Milli Eitim Bakanl nda yabanc uzmanlarn altrlmas ve hem de sylendiine gre: Talim Terbiye Kurulun nda grev yapmalarna msaade olunmasdr.

  Byle bir vaka gerekse; Trk milletinin yapsnda, atsnda, kimlik ve kiiliinde meydana gelen yozlama, rme, ahlaki ve milli erozyonun sulusu ve sorumlusu, bizzat, bu hale rza gstererek grev yapan Milli Eitim Bakanlardr. Bu bakanlar atayan kabineler adna Babakanlar ve onay mercii olan Cumhurbakanlardr.

  Daha sonra tekrar deinmek zere, imdi devam edelim:

  Yukarda aklanan menfur srete:
  Anadoluda kurulmu btn eski medeniyetlerde Trkln hakk vardr. nk btn yksek kltrler, medeniyetler Orta Asyadan kmtr. Orta Asyann yerli kavmi de Trklerdir anlay, fikir-tez ve gerei tersine evrilerek ok garip, fanatik batc ve Trk dmanl ile malul bir mantkla adeta:

  Trklerin atalar eski Anadolu kavimleridir; Orta Asya ile bir ilgileri yoktur. Varsa bile Anadoluya geldikten sonra, melez (karma-kark, orijini kaybolmu&#351 bir millet ortaya kmtr. Biz onlarn devamyz gibi, hibir bilimsel yan ve dayana olmayan ve sadece Trk dmanlarnn ekmeine ya sren bilim ve gerek d bir iddia ekline getirilmitir.
  Maalesef itibar edilen de budur.

  Bu gr srarla savunanlardan birisi olan Melih Cevdet Anday, bir yazsnda yle diyor: Bugn bilimsel tarihin kaynaklar ok daha gerilere gtrlm ve yorumlar ok deiik biimler almaya balamtr.(...) Bugn bile ocuklarmzn ilkokul kitaplarnda Orta Asyadan -anayurdumuz- diye sz edilmektedir. Buna zlmek azdr. ldrmalyz. Bizim ana yurdumuz Orta Asya ise, Anadolu nemiz oluyor? Bu soruya karlk bir Yunanl kp da o da bizim ana yurdumuz derse holanacamz pek sanmyorum. Oysa biz Atatrkle birlikte bu topran uygarlklarn benimseme yolunu tutmuuzdur.(10)
  Byle sama bir yorum ve anlayla, Atatrkl ve onun tarih anlay ile tarihi gerekleri badatrmak mmkn deildir.

  Zira Trkln anayurdunun Orta Asya olduu tarihi belgelerle sabittir.
  Ayrca Atatrk devrinde ve onun emirleri ile iki defa yaynlanan Trk Tarihinin Ana Hatlar adl kitabn ilk cmlesi Trklerin ana yurdu Orta Asyadr eklindedir. (10)
  Atatrk, Trkl ve Trk tarihini mutlak bir btn olarak dnm ve hakl olarak yle deerlendirmitir. Doru olan da budur.

  Ona gre Trklk ve Trk tarihinin kayna Orta Asyadr.
  Btn Trkler, Orta Asyadan dnyann dier blgelerine yaylmlardr.
  Bu konudaki fikirlerini yle ifade etmitir:

  Bizim Trk milletimiz eski ve erefli bir millettir. Zaten Orta Asyann Altay yaylasnda yetitii iin kartaln meziyetlerini daha genliinde kazanmtr. Ta uzaklar gr ve hzl bir uuu vardr. Ve bu ruhu barndracak kadar kuvvetli bir beden sahibidir. Zaten maddi olsun, dimai (akli) olsun hibir skc kudret iinde durmaz. Bu yaratlta olduundan yksek ana yurdunun dnyadan uzak vaziyetine kar isyan etmitir. te o zaman bu ilk Trkler balarn alarak, dnyann hem dousuna hem batsna yayldlar.(12)
  Atatrkn Trkln kaynan Orta Asyaya balayan ve bugn ilmi bir gerek olan Trk tarihi anlayn bir tarafa brakp, Trkiye Trklne baka atalar aramak Trk tarihini saptrmaya almaktr.

  Atatrk, bilim ve gerek d bir ekilde, Anadolu Trklnn kaynan eski Anadolu kavimlerine balamaya veya onlarla kararak yeni bir melez millet meydana getirdii fikrini yaymaya asla almamtr. Ancak, silahla mdafaa ettii Anadoluyu tarih ve kltr yoluyla da mdafaa etmek iin almtr. Bugn milli uur sahibi olamam baz okumularmz, Orta Asyadan devam edip gelen Trk tarihi anlay yerine durmadan Anadolu Medeniyeti, Anadolu Uygarlklar, Anadolu halklar, Anadolu insan v.s. gibi gariplikler icat etmektedirler. Anadolunun, bugnk insanlar da btn halk da Trktr. Trk milletinin en az 4000 yllk yurdu ve mutlak bir parasdr Anadolu. Anadolu halk nn, Anadolu insan nn kltr, gelenekleri, medeniyeti diye bir ey yok; Trk milletinin medeniyeti, kltr, gelenekleri v.s. vardr.

  te bu nokta-i nazardan hareketle Byk nder ATATRK, yeni nesillere yle bir vasiyet, emanet ve UYARIDA bulunmutur:

  ATATRKten UYARI (Gazi Mustafa K. ATATRK; Yersiz, gereksiz, sebepsiz ve anlamsz deil bir sz, tek bir szck bile sylememitir. Peki, aadaki szleriyle Atatrk kimlere kar Trk milletini uyarmak istemitir? Dnn ve konuyla ilgisini kurun bakalm!)
  Tarihimizi inceleyiniz. Trkn ektii btn felaketler, karlat tehlikeler ve ktlkler hep kendi z benliini, milli varln ihmal ederek, nereden geldiklerini ve ne olduklar, hangi nesle ait bulunduklar belirsiz birtakm kimseleri kendilerine ynetici tanyarak onlarn bilinsiz bir arac olmak durumuna dm olmasdr. Mustafa K. Atatrk
  imdi syleyin bakalm:

  Atatrkn bu uyars, gnmz iin de geerli midir?
  Fakat, elbette, Trk milleti Anadoluyu yurt-vatan edinmeden nce burada baz kavimler, milletler ve medeniyetler bulunmu olabilir. Fakat bunlarla Trkln ve Trk Medeniyetinin ayn topraklar zerinde bulunmaktan baka bir ba yoktur.(13)
  Bunu kimse iddia edemez.

  Anlan topluluklar, olsa olsa, Trk milletinin yksek medeniyeti, temel bir deer olan insan sevgisi, adaletle himaye ve engin hogrsne dayanan devlet gelenei dahilinde varlklarn srdrm gruplar biiminde dnlebilir.

  07 Prof. Dr. Cengiz Orhonlu, Atatrk ve Tarih Gr, Trk Kltr Dergisi, C: 6, Say: 61, Yl: 1967
  08 kinci Tarih Kongresi Zabtlar, 1937, s.85
  (*) Hamdi Ylmaz, Anayurt Gazetesi, (Neval Kavcar) 01-02/Eyll/2006 - Ankara
  09 Trk Silahl Kuvvetleri Dergisi, Temmuz-1992, s.333, Sayfa: 26
  10 Melih Cevdet Anday, Urla Yarmadasnda Bir Gezinti, Milliyet Gazetesi, 27.7.1972, s.5
  11 Trk Tarihinin Ana Hatlar, 1930.s.1
  12 Prof. Dr. Orhan Trkdoan, Trk Tarihinin Sosyolojisi, Birinci Kitap, s.49 Milli Eitim Kltr Dergisi, C: 2; Say: 8, Trk Devleti Meselesi, Tercman: 11.6.1984
  13 Prof. Dr. brahim Kafesolu, Ankarada ki Ant ve 16 Trk Devleti Meselesi, Tercman Gazetesi, 11.6.1984

  40 ASIRLIK TRK YURDU - ANADOLU (3)

  Anadoluda yaam eski kavimlere ait medeniyet kalntlarn, devletimizin snrlar iinde kald iin insanlk adna korumak, onlardan turizm arac olarak istifade etmek baka ey; onlarla hissi, milli ba kurmaya almak baka eydir. Bu iki ayr konuyu birbirine kartrmamak lazmdr. Kald ki eski Anadolu medeniyetleri, kltr ve inan bakmndan bize ok uzaktr. Sanat eserleri vastasyla bile onlarla hissi bir balant kurabilmek bir hayli gtr. Bunun sebebi, bizim bin yldan beri onlardan ok farkl bir kltr iklimi iinde yaamamzdr.(14)

  Oysa, tarihi eserlere kar Atatrk ve Trk Milletinin gsterdii himaye, sahiplik, sayg ve koruma, bata Bat medeniyetleri (!) olmak zere hibir devlet ve millet tarafndan dnlmemekte, tam aksine Osmanl, Trk ve slam eserleri tam bir haset, kskanlk ve amansz bir kindarlk ve nefretle yok edilmektedir. slam medeniyetini, zgn eserleri, bilim ve kltre derin katklar, yksek deerleri ve insani yaam biimi bakmndan bata Endls rnei olmak zere btn Avrupa da kazyan papalk, Portekiz ve spanyadr. Osmanl-Mslman-Trk eserleri ynnden ise Batda Po ovasndan (talya) tutun, eski Yugoslavya, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya en kt rnekler durumundadr. stelik vahi bat bu tahribat rgtl ve planl bir biimde yapmaktadr.

  Bu amala Srp-etnik, Schwaba (Alman-Fransz-talyan) arlkl olarak (1364) kurulan, rna Ruka diye anlan ve Osmanlya ok byk hasar, maddi-manevi zarar veren ve byk tahribatlarn mesul olan kara el etesi bu devletler tarafndan sevk, idare ve organize edilmi olup; Kara El in birinci vazifesi Trk ve Mslmanlar, ikinci vazifesi ise: Trk ve Mslman eserlerini yok etmek, Trk ve Mslmanlarn Musevi, sevi ve dier dnya halklarna vaki himmet ve hizmetlerini unutturarak tarihten silmek, nc ve son (muhtelif namlar altnda gncel) vazifesi de: Trk, Osmanl ve slam kaynaklarn tahrif ederek, gnmz AB stratejilerinin gereklemesine zemin hazrlamaktr.

  Harite daima ve her frsatta bu ykm, tarumar, tahribat, tarihten ve tabiattan silme eylemini srdren bu menfur rgt (CR/daha sonra CFR) vastasyla 16 Eyll 1863de Amerikal misyoner Christopher Robert, dnemin en yksek dereceli mason, misyoner casus ve Yahudilerinden, stanbul da yerleik, tebaadan bir tccar Cyrus Hamlin ile papalk ve patrikhane tarafndan kurulan Robert Kolej; Osmanlnn paralanmas ile Trklerin z Yurdu Anadolunun maddi ve manevi tahribatn stlenecek ve fiilen yrtecek kadrolarn oluturulmas grevini stlenmi ve yrtmtr.

  1900lerden itibaren her derece ve dzeyde devlette yerleik (kadrolam hale gelen) resmen grev, yetki ve sorumluluk alan Robert Kolej mezunlar; Harici bedhahlara byk destek salam ve dahili bedhahlar sfatyla yetitirildikleri ve kirli amaca uyum saladklar iin en byk ihanetlerini Osmanlya kar tezgahlayarak, art arda ihanet ve bizzat hazrlanan felaketlerle koskoca devleti bitirmilerdir. Daha bitmedi...

  Bu sistemli ajitasyon, cebri igal, faist ynetim, jenosit-soykrm, er ve eytani zihniyet tarafndan 12 Adalar, Girit ve Rodosta tek bir Trk eseri kalmam; imdilerde Gney Kbrs ete devleti dahi Trk-slam eserlerini mezarlk ve tarihi evler, trbe, han ve hamamlar dahil yer yznden silmeye ve yok etmeye koyulmutur. te bat medeniyeti dediimiz kefere bu kadar cahil, cani ve ruh dengesi bozuk bir katiller gruhudur.

  Bulgaristandan te, Romanyadan itibaren Azerbaycana kadar olan corafyada da ayn eser-tarih katliamn grmek mmkndr. Osmanl-Trk, slam eserlerine kar en byk katliam ise slam dman ve din tccar Vahhabi Suud ailesi yapmtr ve halada yapmaktadr. Aslen Beni Kaynuka soyundan asaleten Yahudi (dnme) olan Suudlar ve Faysallar; Kafadan ABD, gnlden srail ve mideden ngiltere ve Fransaya bal, lakin dnyann bir numaral Atatrk ve Trk dmandrlar. Nihai vukuatlar ise, Mekkede kalan son Osmanl kalesini de yerle bir etmek ve yklan kalenin yerine bir otel yapmak olmutur. Hatrlaynz. Dahildeki Robert Kolej orijinli yneticiler ile El Ezher kl din tccarlar Arapa anak tutmu ve muhtemelen baz kirli karlar ve esasen taptklar para uruna kutsal ehir Mekke-i Mkerreme de kalan son ecdat eserine sahip kamamlardr.

  Bu tek tanrlar PARA olan fakat yan sra srail-AB-ABDye de tapan Robert Kolej, am veya El Ezher orijinli Anadolu dmanlar, dnme, devirme ve sabetaylar; TC dnda yer alan nadir Trk ve slam eserlerinin tahribine (mahsus) seyirci kaldklarndan baka, 1963 ylndan itibaren AB destekli projeler ihdas ederek; Szde Dinler Aras Diyalog, Ha Turizmini Tevik, Anadolu Kltr ve Medeniyetlerini Yaatma ad altnda Anadolu Trk (Smer, Eti/Hitit, Seluklu, Osmanl ve dier) eserlerini yok etme ve tamam putperestlere ait sapk tapnak, meyhane, Pazar, panayr ve tiyatrolardan ibaret eski Roma eserlerini, tarihi dekor, adet, gelenek ve grenekleri dahil ihya etme kalkmalarna anak tutmaktadrlar.

  Oysa, btn bu eserler Trkn iyi niyetli korumas, sahiplenmesi, engin hogr ve msamahas sayesinde bu gnlere ulaabilmi deil midir? Btn bu kin, nefret, crm ilemek iin insanlar, devlet ve milletleri tahrik, rgtl gleri tevik ve yegane eilim, ama ve varlk sebebi Trk milletini Anadolu dan tahliye olan papa (BABA)nn son mesaj:

  LKENZ (Anadoluyu) VE DNZ (slam&#305 BIRAKIN deil mi!(*)

  Fazla uzatmayalm.

  te, bu ve benzer binlerce nedenle, dnyann en medeni milleti Trklerdir.

  Geri kalmlk sadece ekonomi ve teknoloji alanndadr.

  O da Madde ve Manada Btnlk konulu makalemizde (15) btn safhalaryla arz ve izah ettiimiz ekilde; Gaflet ve dalalete den son Osmanllar, ttihat ve Terakki partisi mensuplar ile bunlarn himayesinden yararlanarak vatan tahrip eden dahili ve harici bedhahlarn ABD ve AB lkeleriyle mterek marifetidir.

  Ancak, hangi maksatla olursa olsun, Trkiye tarihini Trk tarihinden kopararak Anadolu tarihi ve Anadolu medeniyetleri iinde mtalaa etmek isteyenlerin artk gaflet ve dalalet-ihanet uykusundan uyanmalar gerekir. nk byle bir anlay Trkl blmekten, Trkiye Trkln dnya Trklerinden koparmaktan baka bir ie yaramaz.

  Bu istikamette faaliyet gsteren gafil ve hainler hakknda Atatrk; Trk birlii ne inanyorum, nk onu gryorum diyerek iaret etmi, Trk Birliini nihai hedef olarak gstermi ve kati iradn bu ekilde bildirmitir. (16)

  Ulu nder Atatrkn bu istikametteki kararllnn bir baka delili de;

  Bugn Sovyetler Birlii dostumuzdur. Komumuzdur. Mttefikimizdir. Bu dostlua ihtiyacmz vardr. Fakat, yarn ne olacan kimse bu gnden kestiremez. Tpk Osmanl gibi, tpk Avusturya-Macaristan gibi paralanabilir. Ufalanabilir. Bugn elinde smsk tuttuu milletler avularndan kaabilirler. Dnya yeni bir dengeye ulaabilir. te o zaman Trkiye ne yapacan bilmelidir. Bizim bir dostumuzun idaresinde; Dili bir, inanc bir, z bir kardelerimiz vardr. Onlara sahip kmaya hazr olmalyz. Hazr olmak, yalnzca o gn susup beklemek deildir. Hazrlanmak lazmdr. Millet buna nasl hazrlanr ? Manevi kprleri salam tutarak.. Dil bir kprdr. nan bir kprdr. Milletimize inmeli ve olaylar bld tarihimiz iinde btnlemeliyiz. Onlarn, (Trkiye dndaki Trklerin) bize yaklamasn bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklamamz gerekli. (17)

  Burada verilmek istenen ok ak bir masaj var. O da, nce ve mutlaka Misak- Milli snrlarn korumak, tahkim etmek ve tamamlamak gerekir. Tamamlamak nedir ? Milli yeminin icab olan Kbrs, 12 Adalar, Selanik dahil Bat Trakya, Musul-Kerkk ve Nahivan geri alarak lkemiz snrlarna katmak, Azerbaycan snrlarna dayanmak suretiyle Trk Birliine giden yolu amaktr. Alnmas gereken mesaj ve anlalmas-yaplmas gereken budur. Bu da, nce ANADOLU da salamlamak ve ebedilemek ile mmkndr.

  nce, Anadolu zerindeki kara bulutlar datlmak ve Avrasya salama alnmak, milli hakimiyet, hrriyet-bamszlk ve hkmranlk garanti altna alnmak zorundadr.

  Byk nutkunda Gazi Mustafa Kemal yle diyordu: Dnyann bize sayg gstermesini istiyorsak, nce bizim kendi benliimize ve milliyetimize bu saygy hissi, fikri ve fiili olarak btn davran ve hareketlerimizle gsterelim. Bilelim ki, milli benliini bulamayan milletler baka milletlerin av olurlar. Milli varlmza dman olanlarla dost olmayalm. Bylelerine kar bir Trk airinin dedii gibi;

  Trkm ve dmanm sana, kalsam da bir kii diyelim.

  Dmanlarmza bu gerei anlattmz gn, fikrimize, idealimize, geleceimize yan bakan her kiiyi dman kabul ettiimiz gn, milli benlie uzanacak her eli iddetle krdmz, milletin nne dikilecek her engeli derhal devirdiimiz gn, gerek kurtulua ulaacaz. Ve, sizler gibi aydn, azimli, imanl genler sayesinde bu kurtulua ulaacamza emin olabilirsiniz.. (18)

  Ayrca; Trk milleti kurtulu savandan beri, hatta bu savaa atlrken bile, mahkûm milletlerin hrriyet ve bamszlk davalaryla ilgilenmeyi, o davalara yardm etmeyi benimsemitir. Byle olunca, kendi soydalarnn hrriyet ve bamszlklarna ilgisiz davranlmas elbette uygun grlemez. Fakat, milliyet davas uursuz ve lsz bir dava eklinde dnlmemeli ve savunulmaldr. Milliyet davas siyasi bir mcadele konusu olmadan nce uurlu bir ideal meselesidir. uurlu bir ideal demek pozitif bilimlere ve bilimsel yntemlere dayandrlm bir hedef ve gaye demektir. O halde, propagandalarda denenmi yntemlere mracaat etmek arttr.

  Trkiye dnda kalm olan Trkler, nce kltr meseleleriyle ilgilenmelidirler. Nitekim biz, Trklk davasn byle uygun bir lde ele alm bulunuyoruz. Byk Trk tarihine, Trk dilinin kaynaklarna, zengin lehelerine, eski Trk eserlerine nem veriyoruz. Baykal tesindeki Yakut Trklerinin dil ve kltrlerini bile ihmal etmiyoruz. (19)

  Dahas; Trk eli byktr ve yeryznde yalnz o byktr. Her yeri dolduran Trktr ve her yan aydnlatan Trkn yzdr. Diyarbakrl, Vanl, Erzurumlu, Trabzonlu, stanbullu, Trakyal ve Makedonyal hep bir rkn evlatlar, hep ayn cevherin damarlardr. Bizim yeni iimiz budur. Bu damarlar birbirini tansn. Bu dediim ey olduu zaman, baka bir alem grlecek ve alem dnyaya hayret verecektir. Trkn varl bu khne aleme yeni ufuklar aacak gne ne demek, o zaman grlecek. Bu karmak ilerin iinden ykselebilmek iin bize dirilik gerekir. Birlik onunla beraber yrr. Diri yalnz Trk milletidir. Birlii ortaya koyan da Trktr, dilediine ne olduunu anlatan da Trktr, alalm(20)

  Bu ayrntlar, bilhassa 1938den itibaren yrrle konulan iine kapanma, Trk dnyasndan uzaklama ve Batnn tefessh etmi kltrne entegre olma eilimlerinin, bata Atatrk olmak zere kurucu unsurun kahir ekseriyeti tarafndan tasvip edilmediini aklamak ve ispatlamak maksad ile konuya eklemi bulunuyorum.

  imdi tekrar ayrntlara daldmz yere dnelim:

  Yine dilimizi zletirme ad arkasnda da ayn oyunlarn oynand dnlrse, izah etmeye altmz Anadolucu tarih ve siyaset anlaynn, Anadolu medeniyetleri sevdallarnn eliyle dnya Trklnn merkezi ve ncs olmaya alan Trkiye Trkl zerinde oynanan. oyunlar kolayca anlalr.

  Hele bunlar Atatrklk adna yapmak byk bir Trk milliyetisi, Trkln 20.yzyldaki byk ncs Atatrke kar gaflet iinde deil ihanet iinde olmak demektir.

  Tarih yazmak, tarih yapmak kadar nemlidir. Eer yazan, yapana sadk kalmaz ise, deimi olan hakikat pheli bir ekil alr ki, beeriyetin yolunu deitirir. Biz daima hakikati arayan ve onu bulduka ve bulduumuza kani olduka sylemeye cesaret gsteren insanlar olmalyz. Tarih bir milletin kann, hakkn, varln, hibir zaman inkar etmez, edemez. (21)

  Anadolu (AVRASYA) ile bu corafyay btnleyip tamamlayan Suriye, Lbnan ve Kuds interland, yllar nce batnn mstakbel yaam alan olarak seilmi ve belirlenmi, dnyann en nemli, deerli, iklimi ideal ve zengin topraklardr.

  Oldum olas batnn gz buradadr.

  Bu bat iin bir idealdir. Sevdadr.

  Bu sevdadan kolay kolayda vazgemeleri mmkn deildir.

  Bu nedenle, byk nder Atatrkn yukarda aklanan ve ezel-ebed dman batnn menfur emellerine dikkat eken sz, nasihat ve vasiyetleri, btn Anadolu, dnya ve uzay Trkl tarafndan bilinmeli, ok dikkatli, tedbirli ve akll olunmaldr.

  Aslnda bu, 1500 yldr inatla, srarla srdrlen menfur bir dezinformasyon ve psikolojik harp in rndr. Bu taktikle Seluklu ncesi Anadolu kana bulanm, Seluklu paralanm, Anadolu Beyliklerine ihanet ve fesat tohumlar salm ve Osmanlnn yeni bir Trk Devleti olarak kurulmasn nlemek iin her trl gayret sarf edilmitir. Osmanl kurulduktan sonra ise, sevi din adamlar, Yahudiler, Hahamlar, Kilise, PAPA ve Papazlar kullanlarak ok sinsi ve alaka bir faaliyetle 1923e kadar bu menfur faaliyetlerini srarla srdrmlerdir.

  yle ki, Osmanly ykan ve paralayan, rkl krkleyen ve blclk yapan btn din ve devlet adamlar (ete balar&#305 milli snrlar iinde faaliyet gsteren misyoner okullar ve yabanc misyon kolejlerinden mezundur.

  Bu hain, menfur plann ikinci aama, son evresi olan ve Osmanl Corafyasn taksim etmek, paralamak ve blmek amacn matuf Birinci Dnya Savann Anadoluda vaki hareket ve faaliyetlerini yle bir gzden geirelim bakalm:

  Tpk bugn olduu gibi o zaman da yabanclar toprak alyorlard. Bata Ege, Akdeniz, Hatay, Van ve civar ile Kars, Rize (Potamya-Gneysu) dolaylarnda bu arazi ve emlak almlar younlamt. zellikle, Merzifon'da, Amerikal misyonerler baz arazi ve tarlalar satn almlard. Merzifon, Pontus faaliyetinin blgedeki nemli merkezlerinden biri olmutu. "1884 tarihinde Amerikan misyonerlerinin teebbsyle ehrin kuzeyinde bir ksm arazi ve tarlalar satn alnmt. Buralarda inaata balanarak ksa zamanda ev, okul, ahane, ktphane, marangozhane, eczane, hastane gibi birok messeseler meydana getirilmiti. kszler ve dilsizler mektebi de bulunduu gibi, o zamanlara gre ilk, orta, lise derecesinde tahsil gsterilen her derece ve dzeyde okul ve Kolejlerde lisan olarak ngilizce, Franszca, Rumca ve Ermenice okutuluyor ve konuuluyordu. Ksmen Arapa, Farsa, Trke dersleri de vard."

  Atatrk bir yandan Milli Mcadeleyi rgtlyor, bir yandan da yabanclarn drt bir yanda yrtt ihanet faaliyetlerini tespit etmeye, izlemeye ve nlemeye alyordu. Zira, btn Misyoner okullar Kurtulu Savas'na kars emperyalist igalci g ve lkelerin sava aygt konumunda ve durumunda idiler. Asi ve igalci dmanla, casusluk, tahkim, iae, ibade ve insan gc temin-takviye dahil tam bir ibirlii iinde hareket etmekte ve faaliyet gstermekte idiler. Atatrk ve arkadalar tarafndan yrtlen milli mcadeleye kar ok hain ve mukavim bir g durumuna gelmilerdi.

  Bu yolda Amerikallarn yardm ve ynetiminde, Merzifon Amerikan Koleji'ne Amerikan mal silahlar getirilmi, Rum genleri rgtlenmi, okulda ayrlk kulpler kurulmutu. Byk Millet Meclisi hkmetinin kararyla byk bir soruturma balatld ve okul kapatld. Bunu dier il ve blgelerdeki misyoner okullarnn kapatlmas takip etti. Atatrk'n masonlar ve misyonerlie kar nefreti byk ve tavr net idi. rnein, ar igal koullarnda, Amerikann Yakndou Heyeti'nin yetimhane, iftlik ve okul amak iin izin istemesine kar ald tutum son derece sertti. ( devam edecek )


  M Nevruz Snac

  14 Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Anadolu Medeniyetleri ve Biz Trk Edebiyat Dergisi, Eyll-1983

  (*) Prof. Dr. zcan YENER, Barem-Ekim: 2006, s. 66-67

  15 Belde Gazetesi, Sra D, 9.10,11 ve 12 Eyll 2006 Ankara

  16 Dr. Ouz DOAN, Trk Dnyas Edebiyat

  17 Atatrk, 29.Ekim.1933 Trk Dnyas, ar Krat Yce, Tutibay Yaynlar, Ankara-2001

  18 1923-Atatrkn Sylev ve Demeleri, Cilt: II, 1952, Trk nklap Tarihi Ens. Yay.

  19 Trk Kltr Dergisi, Say: 13, Abdlkadir nan 1963/332

  20 tatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurulu-Atatrk Aratrma Merkezi Yaynlar, Atatrk Dnce, S: 540 1992 / 359 Mustafa Kemal ATATRK, Nutuk c: III,

  Yazarn Dier YazlarKIRK ASIRLIK TRK YURDU : ANADOLU (6) Son40 ASIRLIK TRK YURDU ANADOLU (5)40 ASIRLIK TRK YURDU - ANADOLU (4)40 ASIRLIK TRK YURDU : ANADOLU (2)KIRK ASIRLIK TRK YURDU (1)Kbrs iin acilen ve derhal laheye

  40 ASIRLIK TRK YURDU - ANADOLU (4)

  Atatrk, 3 Ocak 1921'de ileri Bakanlna gnderdii mstacel (acil ve zaruri) bir yazda: "Amerikallar tarafndan numune iftlii ve sair benzeri messeseler husule getirilip buralarda kendi tebaamzdan olan binlerce ocuun Trk hkmeti ve milletine kars dostane ve sadkane olmayan hissiyatla donanm olarak yetimelerine asla msaade ve msamaha edemeyiz" denmekte ve hkmetleri vatan topraklarn yabanclara satmaktan men etmektedir. ktisadi, snai (endstriyel) amalar ile bu amalarn tahakkuku ile mukayyet muvakkat sata izin veren ve fakat bunun haricindeki satlara kesinlikle ve asla izin vermeyen Ky Kanunundaki dzenlemeler Atatrk tarafndan yaplmtr.

  Ky Kanununda yer alan Yabanclara gayrimenkul satna ilikin yasaklar kaldrarak, yasada amir usul ve esaslar deitiren hkmetlerin ne denli Trk, ATATRK ve ANADOLU dman olduklarn varn siz taktir edin. stelik, mtekabiliyet ilkesinin tabii bir gerei olan milli deerleme norm, ilke ve kriterlerinin sat arlarna dahil edilmemi olmas, mezkr eylemin (1974 yl itibaryla yarg ve Anayasa Mahkemesi kararlar mucibi) tam bir vatana ihanet suunu oluturduu ayan beyan malûmdur.

  Oysa, ANADOLU, tefessh etmi Avrupann gelecekteki en ideal yaam alan olarak setii ve asrlardr ele geirmeyi hayal ettii efsanevi bir corafya, mucizevi bir toprak paras ve yer yznn en mkemmel iklim ve yaam koullarna sahip alandr. Yer yznde ANADOLU kadar deerli bakaca bir toprak paras yoktur. Merhum, ad Anadolu ile msemma ve mstesna byk ATA baknz Anadoluyu nasl alglyor, ne kadar veciz, edebi, duygusal ve esiz, harikulade bir lisan ile anlatyor:

  ANADOLU ve VATAN SEVGS

  Bu blm iinde Atatrkn, (muhtemelen) yllardr gizlenen ve gn na kartlmayan ANADOLU ve VATAN SEVGS zerine ok veciz bir sylemini, belki de ilk defa olmak zere sizlerle paylamak istiyorum:

  "Aziz lke, Bykln ve iyiliin ezeli perestijkar (sevdals&#305 olan Anadolu evlatlar, Son hayat ve istiklal cenginde, beeriyetin yaratamayaca varlklar imanl kalplerinden taan bir kuvvetle vcuda getirirlerken, onun iinde bulunmayanlar, o mukaddes heyecan yaamayanlar, kim bilir, o byk kuvvetin ilhamn milletimizin hangi membadan aldn tasavvur ve tahayyl ederler; Ve kim bilir bu byk ii ne yanl bir muhakeme ile tahlil ve tetkik ederler.

  Anadolu'yu dndan ve iinden sezmeyenler, yeil, sk ormanlarnn dallarn yararak, bereketli ve sonsuz ovalarna inmeyenler; tufanlarn yard keskin kayalaryla semay delen dalarn demir ve bakr sinesinden aarak byk ovalar iinden grltler, kyametler koparp alayan rmaklarn souk sularndan imeyenler; Ve yank sesleriyle hasret trks aran memleket kzlarn, dertli kavalna uzun ve eski hatralar fleyen engin ruhlu Anadolu obanlarn karsna alp dertlemeyenler, o kudret ve kuvveti bir trl anlayamazlar.

  Anadolu...

  Ey gnlleri hicran ve hasret dolu analarn evlatlarn gsnde barndran sevimli ve tarihi yurt!...

  Ey byk kahramanlarn her bucanda at oynatt aziz lke...

  Sen o kadar esrarl ve tlsml gzelliklerin, yksekliklerin itimagahsn ki: Frtnalardan ilham alan airlerin kalemi ancak senin bir aacnn dal ve tabiatnn gzelliinden levha yaratan ressamlarn eseri, senin gzelliin yannda nihayet bin bir renk ve manzarann bir parasdr. Anadolu'da snmeye mahkûm aklar, blbllerin candan gelen ve cana tesir eden sesiyle, snmek zere bulunan hayatlar taze am aalarnn keskin ve zevk-aver kokularyla, hasretten eriyen gnllerde saz airlerinin ruhtan ruha ateli bir sel halinde szlen feryatlarla verilir. Korkun lm, bu diyarn zerinden korkarak geer. lmeyecek milletin bu ebedi mekan zerinde bayku feryadn blbl sesi boar, hasta, alil ihtiyarlarn son iniltilerini cenk havas iinde bir kasrga grlts koparan gen Anadolu ocuklar dindirir.

  Burada her dermansz; kahramanlar karargahna kurun ve glle tamak iin yerinden kmldanr ve gkten inen bir ses, btn ruhlara hayat ve hareketi emrettii zaman, Anadolu'da bo duran bir tek Trk'e rast gelmi bir ift gz bulunamaz. stiklal ve zafer urunda dklen kanlarla sinesini ssleyen Anadolu'da renksiz ve soluk bir manzara yok gibidir. Orada her ey ateli rengiyle gzleri yakar. Bu diyarda yaayanlar dnden bugne ve bugnden yarna kahramanlk, eref ve fedakarlk tamaya memur edilmi, mit ve iman telkinine gnderilmi manevi birer heyet gibidir. Her evin iinde dnn erefini yaatmak iin bugnn feda edenlerin isimleri, her mbarek gnde en derin hrmetlerle anlr.

  Ekseri ocuklarn gzlerinde daima iki damla ya ve gz bebeklerinde titreyen solgun bir hayal grrsnz. Bu ocuklar mehul kahramanlarn yadigarlardr. Yurdun her bucandan esip gelen rzgarlar, byk ehidlerin kahramanlk hislerini kklerin kalbine brakr. Onun iindir ki her evde yaayan kk kalplerin iinde bykler vardr ve her Anadolu evi kimsesizlere kapsn efkat ve hrmetle aan birer yuvadr. Anadolu'yu gezenler, grdkleri ekle bakarak hkmlerini vermeye kalkarlarsa aldanrlar. Tabaka tabaka onu saran tarihi yapraklar birer birer evirmedikten tetkik etmedikten sonra, Anadolu iin rey vermek doru olamaz. Anadolu'da saf ruhlarn bal kald lmsz hatralar vardr. Mbarek gnlerde ziyaret edilmesi, miras gibi, ecdattan intikal etmi yle mezarlar vardr ki, bunlarda ok uzak zamanlara ait gazalarn kahramanlar yatar.

  Anadolu kyls bu ziyareti ifada kusur etmeyi en byk gnah bilir ve bu ziyaret her gn; len ve yaayan kahramanlarn gurur veren destanlarn yad ve tekrar ile eda edilir. Anadolu yavrusunun szgn ve kaytsz gibi grnen baklarnn altndaki vefakar ve asil nurunu grmek ve anlamak iin ruhunu bilmek lazmdr. Anadolu evlad, bulutlar iindeki yldzlara benzer: Kk bir heyette gizlenmi koca bir alem. Yabanclara almayan kalbinin ifadesini yalnz gzleri ifa eder.

  Onlar byk tahammllerin timsalidirler.

  htiyar tarih, hibir vakit bu kadar sabur (sabrl&#305 bir millete tesadf etmemitir. Anadolu evlad, bugne kadar gz kapal girdii muharebelerden bin bir zaferle dnmtr. Bugn ise gzleri ak olarak atld mcadeleden, mutlaka istiklaline sahip bir devlet vcuda getirerek kacaktr.

  nk Anadolu evladnn mukadderi bu!...

  Bizim yolumuzu izen, iinde yaadmz yurt, barndan ktmz Trk Milleti ve zmzden aldmz g ve gvendir." Gazi Mustafa Kemal ATATRK (*)

  imdi tekrar gnmze dnelim. ABD-Papa destekli AB kisve ve maskesi ardnda uygulanan menfur projenin son aamasna bakalm:

  Yukardan itibaren anlan ve aklanan bu, kapitalist-emperyalist psikolojik harp planna gre 1071 tarihinin (baz gafil i unsurlar ve hatta ok milliyeti geinen kesimler dahil olmak zere) inatla tekrarlanp durulmasnn altnda; zellikle ve bilhassa vahi, hrsz, yolsuz ve emperyalist batnn ezeli ark meselesi, Vatikann hilali-salip atmas, dinler aras (!) diyalog konsepti;

  Byk Britanya mparatorluunun (ngilterenin) 21 Temmuz 1923de Lord CURZON nderliindeki ngiliz delegasyonu ile gen Trkiye Cumhuriyetinin Lozan heyeti adna smet NN tarafndan (Trkiye ile ngiltere arasnda) imzalanan Trkiye Cumhuriyeti Devletinin ZERK ancak, sonu olarak ngiliz Milletler Topluluu yesi olduunu kabul eden anlama;

  Ve dahi, 1939 ile 1950 arasnda Trkiye ile bata ABD olmak zere Yunanistan, ngiltere, Almanya ve dier lkeler arasnda (Trkiye ve Trk-slam halk aleyhine) akitli GZL ANLAMALAR kullanlarak Anadoluya el koyma niyetleri ile bu ama ve istikamette 1945li yllarda ABDnin planlad "Yeil Kuak projesi rn: gnmz sylem biimi ile bir nevi lml slam tarznda tanmlanan tarihi anlam, nem, dini deer ve ieriinden soyutlanm, ii boaltlm Trk-slam sentezi yatmaktadr.

  Yani, emperyalizme kar verilen efsanevi bir red, direni ve bakaldr sonucu Mustafa Kemal ATATRK ve arkadalar tarafndan kurulan milli-laik, zgr, hakim ve hkmran, tam bamsz ve balantsz Trkiye Cumhuriyeti yerine; 17501900 Bir mparatorluun Yamas yllarn yaayan Batya kul-kle, dinini, diyanetini, milliyetini, milli, ilmi ve kltrel deerlerini unutmu, AB ve ABDye ak Pazar olmu, yksek deer ve tarihi devlet geleneinden arnm "Ilml slam" veya dejenere bir yeni Osmanl (!) sistemi... Yahut da, evanjelist sahte peygamberlerin insani ynden mutasyona uram din tccarlar iin yazp hazrladklar gerek furkan ve buna dayal olarak BOP ve BP,

  Hibir dini, ilmi ve slam i hkm (deer ve gereklilii) haiz olmayan halifeliin ihyas v.s.. Bu ne enteresan ve ham bir hayaldir. Lakin, son Osmanl halifesi dahil, pek ok Osmanl din adam (!) ile vkelasnn mason, misyoner, dnme, devirme yahut sabetay olmasndan cesaret alnarak gelitirilmi bir menfur plan. Yani topya...

  Aslnda Proje, Batl Hristiyanlar tarafndan, yaklak 2000 yl nce Anadoluya gelerek yerlemi Trklere kar bir tedbir olarak ilk kez 19 Haziran 325 tarihli znik Konsller toplantsnda ele alnm ve yrrle konulmutur. 625 ylnda tekrarlanan toplantda; Bu menfur projenin pekitirilmesi yannda, 2533 ncil arasndan 4 seilip, Barnaba ncili aforoz edilmek suretiyle kapitalizm ve emperyalizm ncille btnletirildi.

  Engizisyon mahkemelerinin kurulmasna karar verildi.

  Hzla ilerleyen ve genellikle Hun, Ak Hun, Avar, Bulgar, uva ve Peeneklerin itibar ettikleri Bogomile mezhebine kar en vahi nlemlerin alnmasnda mutabk kalnd. Mevcut nciller her trl slam i mesaj, ima-imaj, Kuran la uyuan ve rten sz, sylem ve son peygamberin ad ile Mslmanlarn yaam biimlerini anmsatan kelime ve kavramlarndan aykland. Barnaba ncili ise Muhammet veya Ahmet isminde bir peygamberin son peygamber olarak geleceini ve btn sevilerin Muhammede intisap etmesi gerektiini mteakip yerlerinde ak birer ayet olarak ihtiva ettii (Kuran da yazl olduu biimde haber verdii) ve ou yerinde Mslmanlarn kitab ile uyuup rtt iin dland. Btn dnyada toplatld, Yakld ve yok edildi.

  Bu kararlar dorultusunda, 1071 ncesi asrlard Anadoluda mukim ve fakat Mslman Trkleri asimile etmek ve sonrasnda ard arkas kesilmeyen Trk ilerleyiini durdurmak, Kuds ve Hristiyanlarn dier kutsal saydklar yerleri geri almak iin 1096-1270 yllar arasnda toplam sekiz Hal Seferi ve bir dizi kk sefer dzenlendi. Netice alnamad grlnce bu defa Papalar, Hal Seferleri boyunca ve sonrasnda "Anadolu ve Rumeli'yi istila etmekte (kurtarmakta) olan Trklere kars Avrupa milletlerini ayaklandrmak iin btn tekilatlaryla harekete getiler" ve buna ramen Hal Seferlerinin sonu vermedii grlnce 1208 ylnda fiilen misyonerlie (iten blme hareketine) baladlar. 1312 ylnda yeniden znik Konsllerini topladlar. Bu defa zellikle Anadolu Trklne kar 19 Haziran 1312de ok kapsaml ve ayrntl baz kararlar aldlar. Bu tarih, Trk-Mslmanlara kar verilen fiili, fikri (psikolojik) ve sosyal-kltrel savata derin bir taktik ve strateji deiikliini ifade eder. Bu toplantda:

  Osmanl Devletinin bymeden, gelimeden ve her ne pahasna olursa olsun Anadolu da tekrar Trk birlii salanmadan yklp yok edilerek; Yeni bir Trk devletinin mutlaka ve behemahal nne geilmesi. 1299da balayan devlet olma ve devlet kurma eiliminin yok olmas ve temelli kertilmesi iin bilumum fiili tedbir ve tedhie ek olarak; Bata Trk ve Mslmanlarn aile yaps olmak zere, askeri dzen dahil itaat, sadakat ve inan sistemlerinin zamanla bertaraf olmasn (ilemez hale gelmesini) salayacak strateji ve metot (dejenerasyon) psikolojik harp kararlar alnd.

  Ayrca, Mslman Trklerin (Arap, Acem, Suriyeli ve dier Trk asll olmayan halklar zerinde bu tarih itibaryla planlanan bozulum-yozlama salanm ve beklenir dejenerasyon tezahr ederek sonularn vermi idi) genel ve gncel yaamlar ile iktisadi, siyasi, dini, ilmi, sosyal ve kltrel hayatlarnn (yaam boyutundaki) uygulama ynnden zayf (geri) taraflar tespit edilerek, casus ve misyonerler iin bir dizi strateji, propaganda ve alma programlar hazrland.

  Dahas, Hacl seferleri srasnda Cluny papaz Peter, birok kaynakta ad Robert Keton olarak geen "Ketton'lu Robert'ten Kuran- Kerimi Latince'ye evirmesini istedi. "Ketton'lunun tercmesinde Kur'an- Kerim 'Zndkln (dinsizliin) kayna, Hristiyan (sevi) kilisesinin varln tehdit eden ykc hareketlerin sebebi' olarak gsteriliyor, cihat bir saldr ve vahet unsuru olarak ile srlyor ve 'Eer Kur'an'n verdii zararlar dirayetli bir kar mcadele ile bertaraf edilmek isteniyorsa, onu mutlaka renmek gerekir'" deniliyordu. 1311'de Papa' nn emriyle "ark Dilleri Krss" kuruldu. 1312'de Viyana Konsul' nde, Avrupa'nn Oksford, Paris, Roma gibi nl niversitelerinde Arapann da okutulmas kararlatrld. Btn papaz okullarnda ise Kuran eitimine geildi.

  Anadolu'da 1208den sonra "en tehizatl misyonerlerin" faaliyeti esas olarak bu karar, tedbir ve teebbslerden itibaren balar. nce Katolikler, daha sonra Protestan (Amerikal, ngiliz, Fransz ve Alman) misyonerler Osmanl mparatorluu'ndaki etnik unsur ve gayrimslimleri kullanarak, kkrtarak, milli bilin almalar yaparak ve blerek merkezi otoriteye kar kmaya ynelttiler. syan edenleri tevik ve himaye ettiler. Onlara rk, din, ahlak, dil ve tarih konusunda ayrlk-blc bir misyon ve motivasyon aladlar. Okullarla, yurtlarla, yuvalarla, kilise ve havralarla tahkim ve en ileri, modern silahlarla tehiz ettiler.

  Bu tarihten itibaren Yahudi rk (Musevi) ve sevi millet, mensup (mansp) ve mezheplerine ait ne kadar Kilise, Havra ve dini kurum grnts altnda faaliyet gsteren bina, tesis ve mtemmim cz varsa tamam adeta bir askeri s, ihanet ebekeleri (hain) eitim merkezi, silah-mhimmat sevk, intikal, destek ve tahkim (istihkam) merkezi olarak faaliyet gsterdi. (*)

  Devlet ynetiminde en ileri ve etkin, gl ve muktedir; Dini, ilmi ve askeri messeselerde ise; Ayrc, blc, tefrika yaratan, rgtl fesat unsurlar haline getirip, elilik, ataelik ve konsolosluklar marifetiyle (ak-gizli) himaye ettiler.

  (*) F.A., 25 Nisan 2005'te Yeim Seliz ve B.Aslan

  (*) Son 4 ylda Anadoluda 40 bin adet kilise alm bulunmaktadr. (basn)

  Yazarn Dier YazlarKIRK ASIRLIK TRK YURDU : ANADOLU (6) Son40 ASIRLIK TRK YURDU ANADOLU (5)40 ASIRLIK TRK YURDU - ANADOLU (3)40 ASIRLIK TRK YURDU : ANADOLU (2)KIRK ASIRLIK TRK YURDU (1)Kbrs iin acilen ve derhal laheye

  40 ASIRLIK TRK YURDU ANADOLU (5)

  Osmanl'nn, 1535'te, gcnn ve zgveninin zirvesinde iken Kanuni Sultan Sleyman Han zamannda Franszlara tand kapitlasyonlar sayesindedir ki, ilk kez bir Hristiyan kral, Osmanl Devleti nazarnda padiahla eit taraf muamelesi grd. 1583, Sultan nc Murad dneminde ise; Fransz elisi ve Papa' nn temsilcisinin istei kabul edilerek, egemenlik haklarn ortadan kaldran bir karar daha alnd: Bylece, kendi halknn bir baka devletin gnderecei retmenler tarafndan eitilmesi kabul edilmi oldu. te, bu (dnem itibaryla son derece masum, makul, iyi niyetli ve insani amalarla vaki iliki ve anlamalarn yapld&#305 tarihten itibaren Osmanl corafyasnda yzlerce misyoner okulu, kilisesi, yetimhane vb. merkez ald. Gl ve hakim devlet dnemi iin bunlar bir tehlike olarak grlmedi. Verilen haklar bir ltuf, inayet ve iyi niyet gstergesi olarak kabul edilmekte idi. Ama, gelecekte nelerin olabilecei (ve muhatap tarafn bu anlamalar kt niyetler, menfur-sinsi amalarla kullanabilecei ve olabildiince istismar ve suistimal edecei) hi kimsenin aklna bile gelmedi. Umuru devlet tarafndan hesap edilemedi. Sonradan gelenler de maalesef gereken beka ve basireti gstererek tedbir alamad, veya batnn etkisi altnda kalarak alnamad.

  Kapitlasyonlar ve mteakip anlamalar ile devam eden sreci bakn, Ermeni aratrmac Levon Panos Dabagyan, misyonerlerin verdii zarar nasl izah ve ifade ediyor: Ermenilerin Milli Kilisesi ile birlikte, milli btnl blnm ve bylece Trkiye Ermenileri, kapitalist-Emperyalist Devletlerin adeta oyunca durumuna derek ok byk kayplara uramlardr".

  TARH GEREK

  Gerekte Trkler, kutsal kitaplar ve bata Dedem Korkut olmak zere pek ok efsanede akland, anlatld ve Kuran- Kerim ile slam i kaynaklarda kaytl olduu zere; Hazreti Nuhun olu Yasef (YUSUF)in soyundan gelmektedirler. Hazreti Nuh zamannda yllarca ikamet ettikleri yurtlar Mezopotamya (Smerler), dou ve gneydou Anadolu havalisi (dahil) olduu halde, tufandan sonraki ilk yerleim yerleri Ar Da ve Anadolunun dou ve yine gneydou evresidir. (22) Bu tarihi gerekten hareketle, bat kaynaklarnda Orta Asya dahil Anadolu Trakya hari btn blmleri TRKYE olarak adlandrlr ve eski haritalarda bylece gsterilir.

  Ancak, Hazreti Nuh belirli bir aradan sonra Yasef/Yusuf ailesi ve ahvadn Orta Asya taraflarna gndermi, (M.. 4500 yllarnda) gidenler de, bu gnk Tanr Dalar ile Amuderya ve Siri Derya nehirlerini iine alan iklimi msait ve ok verimli bir corafyada yerlemilerdir. Orta Asyada, Atamz Yusufun slalesi genileyip bydke etrafna smaz olmu, bir blm orada kalmaya devam ederken, slaleden bir ksm Trkler, tekrar Ana Vatan Anadolu taraflarna g ederek Hazreti Nuhdan sonra ilk defa M.. 3500 yllarnda, yani bu gnden 5500 yl nce gelip Anadoluya yerlemilerdir. (23)

  Dahas, ayn dnemlerde Hazar Denizi (adn Hazar Trklerinden almtr) Volga, Dinyeper ve Dinyesteri geerek bu gnk Romanya steplerini aan Trklerin byk bir blm Balkanlar ve Anadoluya yerlemilerdir. leriki yllarda oluan Bogomile (Bojnak) Mezhebi tarihi incelendiinde baz gerekler ok daha ak ve net bir biimde ortaya kmaktadr. O dnemde Kta Avrupasnda yaayan kavimlerin ne kadar zalim, adi, alak, insanlk dman, hain, ilkel ve vahi olduklarn anlamak bakmnda da bu kesitin incelenmesinde fayda ve zaruret vardr.

  TRKLER, SLMYET VE AMANLIK

  Kur-an kerimde aka sabit ve inancn (Ament) temel ilkesi olmas nedeniyle kabul etmek gerekir ki; Hazreti Nuh (btn peygamberler gibi) Mslmand. Dolaysyla Trklerin atas Yasef/Yusuf da sadk, samimi ve muttaki, iyi bir Mslman idi ve slamn dneme raci akaidine-ilkelerine sadk kald ve Hazreti Nuhun eriatn zenle yaatt anlalmak gerekir. Ouz Kaan Destanna gre, Ouz Handa Mslman olarak domu, gn sreyle annesinin memesini azna almam, Annesi byk bir endie ve zntyle yalvarnca ise gnlk ocuk Anne, ben Mslmanm, sen deilsin. Eer Mslman olmazsan stn iemem demitir. Hazreti brahimin de baba tarafndan Trk olduu ve Peygamberimiz Efendimizin de bu cihetle Trk soyuna dayand sylenir.

  Trklerin tarih boyunca sergiledii yksek medeni vasf, insan odakl kltr, sayg, sevgi, hogr ve yksek toleransn temelinde ola ki bu manevi gerek vardr. Bu nedenle, sonraki bin yllar iinde olduka deien ve (zaman zaman, yer yer) amanla dnen inan ve ibadet biiminin temelinde slam inanc (Mslmanlk) vardr. Dier bir anlamda, btn milletler gibi Trkler de, Mslman olarak hayata balam ve fakat, dier milletlerden (kavimlerden) farkl olarak inanlarnn zn-esasn muhafaza ederek tarih sahnesinde yrmlerdir.

  Trklerin MS 760 800 yllarndan itibaren geni kitleler halinde slam kabul etmelerinin ana sebeplerinde biri: amanlk ile slamiyet arasnda, bin yllar boyunca deien ok az unsur hari byk bir rtme ve benzeme olmasdr. Nitekim, bu anlamda Trkler akn akn slama katldktan sonradr ki, daha byk devletler ve yksek medeniyetler kurmular ve dnem itibaryla bilimin, kltrn ve bilincin gelimesine ok byk katklarda bulunmulardr.

  Tam yeri gelmiken burada, Byk slam Peygamberinin Trkler hakknda ne buyurduunu bilhassa hatrlatmak isterim. O Yce Peygamberimiz, bize bahedilen Trk ismi iin: BEN ALLAHIIN YARATICI AKIYLA CLLANMI TERTEMZ, SAF BR AYNA YIM. BU YZDENDR K; BANA BAKANLAR, BU MCELL AYNADA KEND YZLERN VE YREKLERN TEMA EDERLER. TRK GB GZEL VE AYDINLIK OLANLAR, BU NURDAN IIKTAN OLAN AYNADA, KEND GZELLKLERN GRRLER buyurmulardr. te TRK budur. Bu, (byle) olmak durumunda ve zorundadr. (24)

  Peki, bu muhteem, istisnai vgye ve muazzam mazhariyete sebep ne ? Cevab bizzat Kuran- Kerim vermektedir. Okuyunuz: "Ey iman edenler! Sizden kim dininden dnerse, Allah onlarn yerine yle bir kavim getirir ki, Allah onlar sever, onlar da Allah' sever. Onlar mminlere kar alakgnll, kafirlere kar izzet sahibidirler. Allah yolunda cihad ederler ve dil uzatanlarn knamasndan da korkmazlar" (Maide: 54)

  Size ok nemli bir Hadisi erif daha nakledeyim: "Fitne, fesat oaldnda ve kan gvdeyi gtrdnde Allah bu mmete mevaliden (Efendiler. Mevleviyyet payesine ulam sarkl alimlerden) bir ordu gnderecektir (TRKLER); Onlar ata binmede Araplardan ok daha stn ve silah kullanmada onlardan daha ok mahirdirler. te Allah (c.c.) bu dini onlarla yeniden bir kere daha glendirecektir." Hz. Muhammed (s.a.v.)

  Ayn Nûr un devam olan gnller sultan Hz. Mevlana mz ise; U SONSUZ DERYDA AKIP GDEN GEMNN MANSINA-KAPTANINA TRK DENLR, TRK ! ELBETTEK SRETA YAAYANLARA DENLEMEZ. O, YCE MANNIN GEREN DRAK EDEREK YAAYANLARA SADECE TRK DENLR ! (25) diyerek; Trkn gerek anlamda olgunluun, kemalatn ifadesi olduunu belirtmitir. Bu kemalat, yce dalarn, gklerin ziynetleri olan yldzlarn, ayn, gnein anlamlarna kadar ululanmtr.

  Son olarak, Yunus Emre Hazretleri de yle der:

  "BLMEYEN NE BLSN BZ, BLENLERE SELAM OLSUN"

  Yer, yer (dnya) olal hibir kavim/millet/halk/topluluk bu kadar vlmemi ve yceltilmemitir. Btn Trk alemi bu hakikatleri bilmeli ve ona gre motive olmaldr...

  MESELE DNSE EER...

  Ve insanlk adna bat, ABD ve dierleri; Szde insan haklar, demokrasi, adalet gibi (samimi olmayan) iddia ve kavramlar ileri srerek; 11 Eyll (ikiz kuleler) gibi oyun, iftira ve senaryolar dzerek, Trk-slam alemini tehdit ve Anadoluyu tasallut-tarumar edip, aslnda yceltmek-kutsamak, mmin ve muteber kullar olmak iin tanry (Allah&#305 aryorlarsa eer; nce Trk tarihine bakmaldrlar. Tanr (Allah) orada. Gerek slam oradadr. Gerek kltr, medeniyet, saf, temiz, berrak, namuslu, drst, ilkeli, onurlu, sevgili, saygl, hogrl ve deerli NSAN, insanca yaam biimi orada. Makro ve mikro bazda kozmik, sosyolojik, sosyometrik, epistomolojik bakmdan elektik(gerek insan formu) ontolojik ve tarihi diyalektik srlar ile kainat/evren, Trk aleminin, on bin yllk gizlenen tarihinin ve slamiyet sonras tasavvuf gncesinin tertemiz, prl-prl sinesinde gizlidir. Okusun okumasn bilenler ve aratrsnlar.

  MEDENYETLER BE ANADOLU

  Hi dndnz m ? Niin medeniyetler beii Anadoludur ? ve 5700 yllk Yahudi inancna gre her milenyumda (bin ylda bir) Anadoludan byk bir medeniyet zuhur eder (kar) ? nk, Anadolu barsever atalarmzn insan sevgisi, bar, anlay, adaletle ynetim, eitlikle himaye, tolerans ve hogrs nedeniyle; Yunanl skender, Hal taarruzlar, Aksak Timur (!) ve yine vahi batnn tahriki sonucu vuku bulan din savalar ve karde kavgalar dnda ciddi bir tahribat ve ykma maruz kalmam, bu sayede, bata Trk kltr ve medeniyeti olmak zere, ok farkl kltr ve medeniyetler burada gelime imkan bulmulardr. Dnyann hibir corafyasnda, lke veya devletinde bu himaye, sahiplenme ve hogr yoktur. rnein IX asdan XI. asrn sonlarna kadar Sicilya slam Devletinden gnmze intikal bir eser var mdr ? Ya, Amerikada Kristof Kolombdan 25 yl nce Osmanl himayesinde kurulduu yenilerde aklanan ve varl ileri srlen devletten !.. Tekrarlamakta fayda var. Endls medeniyetine ne oldu. Ya, Hun, Avar, Trk-Bulgar ve Peenek eserlerine ne oldu. Tarihi ve kltrel eserler bir yana; Neden Avrupa 1760 yllarnda balatt Avrupa nn Mslman ve Trk soykrmlar ile Trklerin tam bir vahetle tahliyesinden (tarihin en byk tehcirinden) bahsetmez !..

  Aslnda, Trk tarihinin derinliklerinde, gn yzne kastl olarak karlmayan, Cumhuriyet hkmetlerinin de yeterince sahip kmad gerekler, bu gnn sorularnn hepsine cevap verecek derecede, kapsam ve nitelikte byk bilgiler iermektedir. Tpk, btnyle yalan ve iftiradan ibaret Ermeni soykrm iddialar gibi, mevcut ve muhtemel pek ok iddia ve iftirann yolu bylece kesilebilir. Gnmzde tefessh etmi szde Avrupa medeniyeti gemiinden korkmakta utan ve hicap duymaktadr. Bu nedenle tarihi karartmakta kendince hakldr. Ama bizim korkacak neyimiz var ?

  Trkler bilgeliklerini slamla kazanmadlar, bilakis slamla ivme kazandlar. Ama ne zaman ki, ar-duru, saf ve gerek slam sulandrmaya kalktlar, ite o zaman kaybettiler. Bu szm yanl anlalmasn. slamn iindeki bilgelik ve kemal derecesi / olgunluk sakl srlar yine Trklerin bilgeliiyle insanlk alemine ok farkl ufuklar amtr. Daha sonralar hurafelerle yozlatrlan, din tccarlna ve siyaset simsarlna alet edilen ve bakalatrlan slam yzeysel ve taklidi hale gelince yani, iktidar yobazlar ele geirince Trkistan'da doan bilgelik de imdilerde yeraltna indi. Hala o yobazlarn elikili ilmihalleriyle insanmz, bu bilgelikten, olgunluktan ve safiyetten mahrum kald. imdilerde kadnlarn saalaryla, balaryla, yazma ve ba rtleriyle urasan bizler o zamanlar evrenin srlaryla ilgileniyorduk. Ne oldu da slam bugn ki haline geldi? Neden baz adetlerimiz, gelenek ve trelerimiz batl inan olarak bir kenara itildi, atld ve amanizmden gelen derin kltr ve bilgelik birikimimiz slam doru yorumlarken birden necis (pis) Araplarn; Tpk Museviler ve seviler gibi tahrif ve tahrip ettikleri suni ve sapk (szde) dine inanmaya baladk ? (sapk din derken asla gerek slam kastetmiyorum) ste zlmesi ve zmlenmesi, almas gereken soru ve sorun bu..

  TEKRAR HATIRLATALIM

  Orta Asyadan g edip gelen Trklerin lk yerletikleri yerler Gney Dou Anadoluda bu gnk Diyarbakr, Cizre, Mardin, Musul, Kerkk ve Zagoros Dalarnn bat etekleri olup; Yaklak 500 sene buralarda hkm srdkten sonra bir blm Orta Asyaya tekrar geri dnm, kalanlar ise Anadolu ilerine doru ilerlemi, buralarda uygarlklar kurarak, oalp eitli kabileler, boy ve soylara blnerek muhtelif devletler kura gelmilerdir. Nuh Tufan efsanelerinde bu hususta eitli bilgilere rastlanmaktadr.

  nemine binaen tekrarlamakta fayda var. slamiyet gelmeden ok nceleri de TRK vard. Dahas, zaten Trkler evvelinde de Mslman idi. Yukarda da deindiimiz zere, amanlk, orijini NUH eriat olan; Hazreti Muhammedi (SAV) in vesile olduu EKMEL DN in belki de sadece bir alt versiyonu idi. amanizmi incelediimizde bunu aka anlamak, taktir etmek ve grmek mmkndr. Ahmet Yeseviden intikal ve Yahudi asll bozguncu Abdullah Bin Sebe (sebailik) ile hibir ilgi ve alakas olmayan, btnyle nev-i ahsna mnhasr ii-Batni karakterinde uzak, saf slam ve ehli Snnet vel Cemaat esasn baz alan Hac Bekta- Veli Aleviliini incelediimiz taktirde de ayn izlere ularz. Zira, amanizm ile slam arasnda kayda deer ciddi elikiler yuma yoktur. Bu tarihi srete orijinal slam, adeta bir Trk slam biiminde ekillenmitir.

  phesiz ATATRK de bunu anlam ve grmtr. (26)

  Btn bu tarihi ve tabii-doal gerekleri inkar eder ve yaklak 4000 yldr bu topraklarn TRK olduunu grmezden gelirsek, o zamanda dman/bat derki sana "mademki Anadoluya yeni geldiini kabul ediyorsun, o halde ek git" buradan. Ya terk et Anadoluyu, ya da benim dayattklarm kabul et. 1500 yldr zellikle Trklere, 1400 yldr da btn insanlk ve slam alemine Papalka oynanan oyun bu deil mi ?

  Ak-at Kral Naram-inin (M. 2200) Anadolu seferlerini anlatan "artamhari" beyannamesinin (kil tabletler) 15. maddesinde yle yazldr. Trki kral lsu-Nail Yine Ak-at tabletlerinde; Mardin merkez olmak zere, gney Anadolu ve Musul,Kerkk dolaylarnda yerleik Hurriler de Trk kavmidir. Hurri dilinin filolojik kkeni ve zellii Trke dir. Hurrilerin torunlar Urartular da Hurri dili zellii tayan dile sahiptir. Hurriler proto-Trk kavimleridir. Tpk Smerler gibi. Anadolu Trk n ikinci Vatan deil, Orta Asya ile birlikte en eski Yurtlarndan biridir. Anadolu ya (M 700) Kafkaslardan gelen skitler (Sakalar) Trk kavmidir. Urartulara devaml saldran Asurlar tarih sahnesinden silen skitlerdir. Urartu bakenti Tupa (Van) da amran suyu diye bilinen su kanallar Urartu mhendisliinin aheseridir. Bugn Orta Asya da (Dou Trkistan, Sincan) amran suyundan ok daha ileri teknikte 4500 yllk (yer st ve yer alt&#305 Karz ve Jinhan kanallar vardr. Karz ve Jinhan kanallar, bu gn in snrlar dahilinde yer alan mimar harikadan biri olarak kabul edilmektedir.

  Byk ge neden olan blgesel kuraklk srasnda Tanr Dalarndaki suyu buharlamamas iin 60 kilometre mesafeye tayan Karz kanallarnn toplam uzunluu 5100 kilometreyi bulmaktadr. Uzunluklar 4 ile 60 km. arasnda deien Karzlarn says 1800 civarndadr.

  Bu muazzam kanallar ve su yollar, en az Msr piramitleri veya Aztek / nka tapnaklar kadar, hatta onlardan ok daha nemli, gerekli, deerli ve insani amalarla ina edilmi olup; Ayn dnemde demir ve bakr ileyen ve modern tarm yntemlerini byk bir baaryla uygulayan (27) Atalarmzn eseridirler. Bu eserler ve benzerleri, bu gnk Tanr Da ve civarndan, Mezopotamya ve Anadolu dahil ok geni bir corafyada net bir biimde grlr.

  Dikkat edilirse, atalarmzn tarih boyunca ina ettii btn eserler insanlk yararna, retim ve hizmete yneliktir. Hepsinde kamu yarar baz alnmtr. ok nemli bir kltrel deer ve eser olan ve Trk tarihine k tutan Orhun Kitabeleri ise, son derece mtevazi boyutlarda ina edilmitir. Bunda ibret alnacak dersler vardr.

  Evet, imdi Nuh Tufann ve Smerleri baz alrsak bu topraklar, gerekten de Atatrkn dedii gibi yaklak 7000 yllk; (*) Orta Asyadan ilk g dikkate alndnda ise, en azndan krk asrlk (4000 yllk) Trk Yurdudur. Dou Roma tarihi ayrntl bir biimde incelenirse eer, gnmz iin srpriz saylacak ok enteresan bilgilere de ulamak mmkn grlmektedir. D dmanlar ve i ibirlikileri, bunun iindir ki; TRK e tekrar "yksek, asil rkn, nadir harsn-kimliini, kiiliini, nadir kltr ve medeniyetini reten ATATRK e dmandrlar.

  Burada Atatrk tarafndan ortaya atlan Gne Dil teorisini de ok iyi anlamak ve bu balamda inceleyip-irdelemek gerekir. Ancak, bu tez-teori Atatrk zamannda her nedense fazla ilenmemi, bir ekilde gz ard edilmi ve 1938den itibaren tarihi bir sr gibi saklanmas cihetine gidilmitir. 1960dan sonra ise kamusal ve kurumsal alandan btnyle kartlm bir teoridir. Ne yazk ki, hibir niversite konuyla ilgilenmemektedir !..

  Mezkr arpk zihniyetin fanatik ve d balantl, ibirliki taraftarlar ite 1938 den bu yana, bazen aka ounlukla da gizlice-sinsice ATATRK lke ve inklaplarn, yani KEMALZM menfur bir grek orijinli kardevrimle yok ederek, planl bir ekilde rejimi ne olduu belirsiz (dejenere) ve ABD tarafndan tam bir hal zihniyeti ile yazlan GEREK FURKAN dorultusunda "lml slam" modeline evirmek iin var gleriyle altlar, alyorlar, almaktalar.

  Atatrkn cumhuriyetin geleceini emanet ettii saf ve masum Trk genleri ve ocuklarna, emperyalist ibirliiyle hazrlanan Atatrk sonras Tarih kitaplarna inatla "sen Anadoluya 1071 de geldin, medeni deilsin, vahisin, gebesin, 1071 ncesinde Anadoluda sen yoktun anlamna gelen ifade ve ilhamlarla, hatta aka-alenen yazp, izerek, nitelii henz netlememi ve orijini tanmlanmam Trk-slam sentezi ad altnda, namazsz, niyazsz, imansz, uursuz, takva d uyduruk bir takiyye (din, inan tccarl&#305 alamak iin ellerinden geleni yaptlar. Yapmaktalar. Bu gnde: "Trk sen aznlksn Anadolu zaten mozaiktir, sen geleli 1000 yl bile olmad, senden nce burada halklar vard" tezini iliyorlar. Alt kimlik, st kimlik gibi, milli devletle rtmeyen sama sapan grler ileri sryorlar. Her biri asli-esas kurucu unsurlar konum ve durumunda bulunan ve aralarnda insani, medeni ve yasal (vatanda&#351 haklar bakmndan en kk bir ayrlk-gayrlk olmayan insanlar arasna fitne-fesat ve tefrika tohumlar ekmeye alyorlar. Atatrkn Anayasasndan (1928) bu nedenle ve bu art niyetle, bilinli olarak MLL szc kaldrlm (1961) ve paralardan biri veya bir kmenin eleman/birim anlamna gelen ve bu anlama yol aarak rkl artran, ayrmcl tevik ve tahrik eden milliyetilik deyimleri konulmutur. Bu nedenle: Cumhuriyetin en byk ihanet ve krlma hareketi 27 Mays 1960 bakaldrs (ihanet hareketi) dir.

  22. Kaynak: Pitman, Walter; Ryan, William, "Noah's Flood:The New Scientific Discoveries About The Event That Changed History," Simon Schuster, 1998, ISBN 0-684-81052-2

  23. Direnen Trkler, Mslm Ulusoy, Tan Yayn-Ankara, 2006

  24. ZKAYNAK, 2006-49 Aylk Dergi, s. 3, Ankara

  25. ZKAYNAK, 2006-49 Aylk Dergi, s. 3, Ankara

  26. Atatrkn Kuran Kltr, Yard. Do. Dr. Abdurrahman Kasapolu lgi Yaynlar, 2006-stanbul ve Seni Anlasaydk Bu Hale Gelmezdik, brahim Candan Akasya Yaynlar, 2005-Ankara.

  27. Belde Gazetesi, 12 Eyll 2006 Ankara

  KIRK ASIRLIK TRK YURDU : ANADOLU (6) Son

  imdi tam yeridir. Kvam, zamandr. Tekrar Mustafa Kemale kulak verelim. Baknz ne diyor byk nder: Bu memleket, (ANADOLU) dnyann beklemedii, asla mid etmedii bir mstesna mevcudiyetin Yksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne en aa yedi bin senelik z Trk yurdu ve Trk beiidir. Beik tabiatn rzgarlaryla salland; Beiin iindeki ocuk tabiatn yamurlaryla ykand, O ocuk tabiatn imeklerinden, yldrmlarndan, kasrgalarndan evvela korkar gibi oldu; Sonra onlara alt; Onlar tabiatn babas tand onlarn olu oldu. Bir gn o tabiat ocuun tabiat oldu; imek, yldrm, gne oldu, Trk oldu. Trk budur. Yldrmdr, kasrgadr, Trk; Dnyay aydnlatan gnetir. Devamla:

  Trkiye Cumhuriyetini kuran Trkiye halkna Trk Milleti denir. Dnya yznde ondan daha byk, ondan daha eski, ondan daha namuslu, drst, temiz ve onurlu bir millet yoktur ve btn insanlk tarihinde grlmemitir. (Mustafa Kemal ATATRK) te Anadolu ve Anadolu Trk budur !...

  Bilindii zere Atatrk, byk blm tarihi konulara ait olmak kayd artyla yaklak 5000 kitap okumutur. Gnmz okuma zrl insanlarmz ve kahir ekseriyeti gaflet-dalalet uykusunda olan szde ynetici kadrolarmz (idareci kitleler) ynnden bu muazzam bir rekordur. Bu rekoru nefsinde yaayan ve gelecei ilmiyle-deneyimi, basiret, feraset ve bekas ile aydnlatan kurucu lider bu konuyu nasl btnleyip, tamamlyor !..

  BEN HER EYDEN NCE BR TRK MLLYETSYM. BYLE DODUM. BYLE LECEM. TRK BRLNN BR GN (mutlaka) HAKKAT OLACAINA NANCIM VARDIR. BEN GRMESEM BLE, GZLERM DNYAYA ONUN RYALARI NDE KAPAYACAIM. TRK BRLNE NANIYORUM, ONU GRYORUM. YARININ TARH, YEN FASILLARINI TRK BRLYLE AACAKTIR. DNYA SKNUNU BU FASILLAR NDE BULACAKTIR. TRKN VARLII BU KHNE LEME YEN UFUKLAR AACAK, GNE NE DEMEK, UFUK NE DEMEK, O ZAMAN GRLECEK."

  Byk Trk milleti asildir. Asaletinden doan ve vicdanlar dolduran yksek ve manevi bir kuvvet ve kudret sahibidir. "YKSEL TRK! SENN N YKSEKLN SINIRI YOKTUR." te, parola budur. (M. K. ATATRK)

  Yani Atatrk, Trk milletinin ANA/Z YURDUnun Anadolu olduunu bilmi, anlam, renmi ve bu gerei yaad srece Trk milleti ve genliine retmitir. (11.Kasm.1938de smet nn ve yandalar ile Atatrk dman kadrocular ve siyasete dnen baz yzellilikler tarafndan balatlan kar devrim srecinde, ne yazk ki bu ve benzer dersler, Kur an- Kerim retimi dahil olmak zere peyderpey mfredatlardan kaldrlmtr.) Ona (byk nder Atatrke) gre: Trk milletinin Kabesi, esas kalesi ve tarihi/tabii/doal karargah KALB Anadolu dur. Yeni ve byk Trk Medeniyeti Anadoludan ykselecek, beklenen, zlenen-mstakbel TRK BRL Anadolu da yorulup glenecek ve ekillenecektir. u kadar ki; Milli air Mehmet Akif ERSOY un stiklal Mar ile iaret ve ilan ederek ruhlandrd hakikat Hakkdr Hakka (ALLAHa) Tapan Milletimin stiklal msra hayat bulmak, manas madde olmak ve Anadolu insan ile birlemek-btnlemek (yaanr olmak) zorundadr.

  Zira tarihi verilere gre; Trk insan ve milleti 7000 yldr deil, yaklak 10 bin yldr Anadolu dadr. Hatta bu tarihin M.. 14.000 yllarna kadar dahi uzanmas ok mmkndr. Ancak, bunu zaman gsterecektir. Gerek u ki: Anadolu, z be z Trk yurdu ve topradr. Bunun aksini hi kimse iddia ve ispat edemez. Muhtemel hainlere kar Atatrk yle demektedir:

  Trk ulusunun tarihini ve (milli) toplum dzenini bozmaa ynelik didinmeler boulmaya mahkumdur. Trk ulusu, kendinin ve lkesinin yksek (milli) karlarna kar almak isteyen fesat, alak, soysuz, az kalabalk kiilerin sama sapan szlerindeki gizli ve kirli (menfur) emelleri anlamayacak ve onlara hogr ile bakacak bir toplum deildir. O, imdiye dein olduu gibi doru yolu grr. O nu (Trk Milletini) yolundan saptrmak isteyenler, daima ezilmee ve tepelenmee mahkumdurlar.

  Bu toprak, sonradan olma deil; Anadan doma Trktr. Burada ANA dan maksat: Onur ve iffeti, erdemi yksek, namuslu-drst, ilkeli ve sorumlu, (adi, snepe, miskin, tembel, onursuz ve ahlaksz, haymatlos yapl dalkavuklar deil) kahramanlar douran ve Trk medeniyetini cihana amil klan yiitler yetitiren, Atatrk a ve zihniyetini gelecee tayan kadnlarn, ATATRK ANA larn yurdudur. Tarihte cihan kahramanlar yetitiren bu toprakta, en az ANA lar kadar Trk erkekleri de namuslu, drst, ilkeli, onurlu, ahsiyetli ve haysiyetlidir. Bu balamda bir rnek verecek olursak: Kadnn bekareti ne denli nemli, hayati deeri haiz ve kutsal ise; Erkein bekareti de en az o kadar nemli, hayati deeri haiz ve kutsaldr. an yce Trk iin bu zorunludur...

  Gerek u ki : Anadolu temizliin, drstln, adaletin, hikmetin ve hakikatin yurdudur. Trk hakka (Allaha) tapar. Trk, samimi, onurlu ve hakiki Mslmandr. Trk budur. Gelin u tarihe son kez bir daha bakalm. Medeniyet neymi ? insanlk neymi ? adalet ve hakikat-hikmet neymi bir kez daha grelim:

  Hani, skit kral dandir, Pers kral Darius a; zbe z TRK karakteri tayan u metni gndermiti. Ama siz ille de savamak istiyorsanz, bizim atalarmzn orada (Anadoluda) mezarlar var. Onlar bulun, onlara el kaldrn, o zaman grrsnz. Mezarlarmz iin savayor muyuz, yoksa savamyor muyuz. Ama daha nce keyfimiz istemedii srece sizinle savamayacaz".

  Sen, Ata mezarlar iin savaan ceddini TRK e retme. Ama, Trkiyeye gelen Suudi Kral "geleneklerimizde mezar ve mezar ziyareti yoktur" diyerek TRK n ATA snn mezar ANITKABR e gitmeme saygszln grmezlikten gel. Ondan sonrada TRK ocuuna inatla "sen 1071 de Anadolu ya geldin" de. Yalan syle. ftira et. Kandr. Vehhabi Kral, kendi azyla "benim Ata mezarm yoktur" diyor. Ama sen ibirlikiliine inadna devam et. Oysa;

  ngre'den
  Mustafa Kemal bu mehur sz atalhyk kazlarndan sonra 1936 ylnda sylemitir. Ortaya kan gerek 1960larda c14 ile en az 6500 yllk olduu.Evet son 2 yllk bir kazda sz edeyim Erzurum Pasinler ovasnda yaplan kazya gre yaklak 8550 yl nce gelmiiz bu topraklara.Yine Erzurum karayaz ilesi salyama ky cunni marasnda kazm miran hocamzn okuduu ve hiyeroglife mene olan sub g yaztlar ise yaklak 7000 yllk.Evet M. Kemal benim en byk hayran olduum 2 tarihden biri (dieri Kazm Miran) ve kesinlikle bir vatansever. Dedii gibi Cumhuriyeti biz kurduk Onyu ykseltecek ve yaatacak sizlersiniz.

  Anketin altn ltfen yaz yazmayn

 2. #2
  merkad
  Guest
  tebrik ederim
  gerekten ok ii toplamsn konuyu...

  ben sayn kazm mirann iki kitabn bulup okuyabildim..
  haluk tarcan iin ise keza ayn..

  senden bi ricam olacak...

  islam ncesi islamdr dedin Trk dini iin..
  Trk'lerin nasl islam dinini kabul ettiklerini de aratrrmsn..
  anadoludaki ve orta asyadaki trk dinini kyaslarmsn..

  yazlarn bekliorm..
  sayglar..

 3. #3
  idris
  Guest

  Cevap: Kirk Asirlik Trk Yurdu

  bende teekkre katlyorum ...
  ve Kazm Miran ile birka yldr ilgileniyorum .
  ve tabiki Haluk tarcan beyefendi ilede .
  hatta geen gn '' evrensel uygarlklarn kken kltr N- TRK UYGARLII 1B '' kitabndaki almalar iin tel ile grtm .secgi ve teekkrlerimi sundum ...
  bize retilen tarih gerekten batnn amac dorultusunda ilenmi .yaplan tm kaz ve bulunan tm yaztlardan anlalaca zere Dnya Tarihinin her safhasnda Trkler var.
  beni en ok sevindiren genlerimizin Tarih ve anadilimiz zerine dmeleri .burada Atatrk'n ok nemli bir uyar szn sizlerle paylaaym .
  ''Trk ocuu ecdadn tandka daha byk iler yapmak iin kendinde kuvvet bulacaktr.''
  sevgimle kalasnz .

 4. #4
  Administrator
  yelik tarihi
  Mar 2013
  Mesajlar
  526
  Blog Girisleri
  1
  SMERLER…

  Kasm 6, 2011

  Gne dil teorisi‘ne gre Trk-turani olan ve tarihin balangc kabul edilen Mezopotamya kavmi.

  Smerler, M.. 3500 – M.. 2000 yllar arasnda mezopotamya‘da yaamlardr. Bir ok medeniyetin karanlk kurucular olduklar gibi bir ok rkn soyunun dayandn iddia etmeye abalad topluluktur smerler…
  Bugn Smer medeniyetini Almanlardan ingilizlere, Farslardan Araplara kadar bir ok millet sahiplenmekte ve atalarnn Smerliler olduunu ileri srmektedirler.
  Bunun nedeni phesiz medeniyetin, tarihin, hukukun, bilimin, edebiyatn, tarm ve ekonominin Smerlerle balamas, daha dorusu yaznn mucidinin smerliler olmasndan kaynaklanan “ilk medeniyetin kurucularnn smerliler olduu” sanrsdr.

  yabanc smerologlar, Trk Dili ile Smer Dili‘nin akraba olduunu baka bir bantlar olmalarn ileri srmekte ve smerlerin Trkln kasten saklamaktadrlar.
  lakin ulu nder atatrk tarafndan bizzat yaptrlan trk tarih tezi almalarnn bir rn olan gne dil teorisi kasten yaplan tm bu grmezlikleri birer birer rtm, smerler ile trklerin dil akrabalndan ok te, kan akrabalna dayanan bir yaknlkta olan iki toplum olduunu ortaya kartmtr…
  alnt
  insanlk Tarihinin insanln inan edinmesiyle gemii M. 13000 yllarda sona eren buz a ve Altay inanlar ile balar.
  Daha sonra M. 9000 yllarnda Altay dalarndan inen Smerler gneye daha scak corafyaya yerlemilerdir. Trkmenistan’n Akabat kenti yaknlarnda Gk tanr ANU adna ANAV kentini kurmulardr.
  ilk olarak insanln tarm yapt yer burasdr. M. 4500 yllarda ANAV kentini brakp Mezopotomyann verimli topraklarna gmtr.
  alnt
  bu noktada bir parantez aalm ve orta asya anav-andornovo ve karasuk kltrleri kaz alanlarnda rastlanan bulgularn sovyetler birlii ve ardl rusya tarafndan insanlk ve tarih bilimi ile paylalmadn, burada elde edilen bulgularn bilerek ve istenerek gizlendiini de belirtmek gerek…
  alnt
  Smerlerin Altaylarda buz ann eski karanln gecelerin bezginlii ile gnein n Tanrnn tezahr kabul ve Tanrnn gkte var olduuna inanarak bir inan gelitirdiler. Buna Giganu(Gktanr) adn verdiler. Daha sonra geceleri gnein klarn yanstan ay 2. Tanr olarak grdler ve dii inan kavram olarak Toprak Ana ile zdeletirdiler. ite tm dil ve dillerin kmasnn kayna gne olmutur. Daha sonra Hz. ibrahim(er-baim) Tanrnn ne gne, ne ay ne de baka bir cisim olmada inanarak Semavi Dinlerin domasna sebep olmutur.
  Bunu iyi bilen Atatrk devrin en byk projesi olan “Gne Dil Teorisini” hazrlatm, desteklemi ve inanmtr. Gne Dil Teorisi Tm dillerin Trkeden geldiini ispatlayan bilimsel almadr.
  alnt
  Smerlerde 8 yldz inanc olmas Trklnn dier bir kantdr.
  8 yldz ( Gktanr, Ouz kaan, ve 6 olunu simgeler) 8 yldz inanc sadece Smerlerde deil Hititlerde, Asurlarda, Akadlarda ve Maya ve Aztek uygarlklarnda da grlmektedir.
  Ayrca hkmdarn Tanr tarafndan tahta karlmas inanc (kut anlay) Smerlerde de olmas bir tesadf deildir.
  (bkz: kay/@protest sanayici)
  Smerlerle trklerin bir benzerliimizde Edebiyat alanndadr.
  Smerlerin Glgam Destan ile Dede Korkut destanlar birbirine benzemektedirler.
  alnt
  iki destanda 12 paradan meydana gelmekte, kahramanlarn bana ne gelirde uykudan gelmesi, Smerlerde Guti kral inkui ile Dede Korkut’taki Enku’un isim benzerlii bir tesadf deildir.
  alnt
  Zaten Orhun abidelerindeki Edebi Dil Trk Dilinin ok eskiye dayandn gstermektedir.
  Smer Trkesi ile Trkiye Trkesi arasndaki benzerlikler:
  Gadun ———— Hatun
  Assinu ———– Asena
  Gig-Anu ———- Gktanr (Gk ana)
  Tammuzi ——— Temmuz
  Domuzi ———- Domz
  Gin ——— Gen
  Auk ——– — Ak
  Tar- kus-u ——– Talih kuu
  Ungar ———- Uygar
  Altun ———– Altn
  Anu ———- Ana
  Tengiz———- Deniz
  Gozam-Ozam —— Ozan
  En-gur-ra ——— Ankara
  Tamga ——— Damga
  Me-en ———- Men-Ben
  Agl ———– Akl
  Bar ———– Var
  Er-E ———— Erkek-Kadn
  Rakibu ——- Rakip
  Aga ————— Aa
  Balag-ba ——– Balaban
  Kes-da ———— Kesmek
  Bira ————- Bira
  Tagga ———— Takke
  Ge —————– Gel
  ilig ———- ilik
  Et —————– Et
  Mum ————- Mum
  Huma-kus-a ———– huma Kuu
  Sin ————- Sin(e)
  Karra ———— Kara
  Batu ———– Bat
  Sar ———— Sar()
  Heak———- Hak
  Mesu ———- Mee
  Engin ———– Engin
  L-elvan- ————- Elvan
  Nun ———— Un
  Apa ———— Apa(aabey)
  Ambar———– Ambar
  Gaazi ————- Gazi
  Gid-de ———— Git-gide
  Amelu ———— Amele
  Zindan ————- Zindan
  isum ———— Ik
  i-ti ———— iitmek
  Uri ———— Ar
  Kaskadu ———– Kaskat
  Arpu ———– Arpa
  U-ru ——— Uyruk
  U-ku ——— Uyku
  Murad ——– Murat
  Nusa ——– Nee
  Yukarda grld gibi 6000 sene gemesine ramen bir ok Smer Trkesi gnmze kadar ok az deiiklikle ulamtr. Baz kelimeler kesinlikle Arapa olmayp Smer Trkesinden Arapa’ya gemitir.
  Smerler ve baz devletlerin Trk olduu saklanarak Trklerin 1071 Malazgirt savayla Anadolu’ya geldii ve istilac olduunu, hibir kltr olmayan barbarlar olduunu insanlarn kafalarna empoze etmeye almlar. tarihin balangc olan trk kltrn bilerek yok saymaya almlardr.
  Atatrk bu tip dezenformasyonlar engellemek iin Tarih kitaplarna Smer Trklerini koydurmu fakat lmmden sonra inn ve Menderes gibi devlet adamlar Smerleri sadece mezopotomyada kurulan baka bir medeniyetmi gibi tarih kitaplarnda yerini aldrmlardr.
  Ziya Gkalp Trk Felsefesi( Tanrnn Trkleri) adl eseri oluturmaya alrken buna dikkat ekmi fakat mr yetmemitir. Yine Trkln Fikir adam, Ruh Adam, Dava Adam hseyin nihal Atsz da Smerlerin Tarih kitaplarndan karlmasna kar gelmi ve inn ile ters dmtr.
  Daha eskiye gidersek Kagarl Mahmut Divan- Lugat- Trk’te Trke’nin Arapa’dan stn olduunu belirtirken Smer Trkesinden faydalanmtr ve Arapann Trkeden ibaret olduunu savunmutur.
  Smer efsaneleri ve Trkler;
  ORTA ASYA TRK EFSANELERiNDE SMER EFSANELERiNDEN iZLER:
  alnt
  ilk olarak Promete’nin insanlara yazy, matematii, astronomiyi, tbb, hayvanlar evcilletirmeyi, gemi yapmay, khinlii rettii efsanesi nedeniyle, bat dnyasnda, btn kltrlerin Yunanllardan kaynakland inanc yzyllar boyu sregelmitir.
  Dier taraftan, Tevrat da bir ksm tanr tarafndan yazdrlm, bir ksm israilliler tarafndan yaratlm ilk dinsel ve edeb kitap olarak kabul edilmiti. Geen yzyl iinde, Mezopotamya’da yaplan kazlardaki buluntular, kan binlerce yazl belgenin zlp okunmas ile her iki inan da kknden sarsld.
  nk Promete’den an az 2000 yl nce Sumerliler bunlarn hepsini bulmular, yapmlar ve kullanmlard. Dier taraftan Tevrat’taki birok konularn Sumerlilerden kaynakland, metinler okunduka meydana km ve kmaktadr.
  alnt
  Bilindii gibi Sumerlilerin en nemli bulgularndan biri, dillerine gre bir yaz icat etmeleri, onu gelitirmeleri ve kil zerine yazarak zamanmza kadar ulamasn salamalar olmutur.
  Bulunan belgeler arasnda byk deeri olanlar edeb yaztlardr. Bunlar daha ok Sumerlilerin tanrlar ve dinleri ile ilgili konular kapsamaktadr.
  Sumerlilerin dinleri ve edeb yaptlar gerek kendileri zamannda yaayan, gerek daha sonra gelen Ortadou milletlerini etkisi altna alarak izleri, bir taraftan Yunanllar yoluyla Bat dnyasna, dier taraftan Tevrat ve Kuran’a kadar ulamtr.
  Sumerlilerden Tevrat’a geen konular zerinde Batda baz yaynlar yaplmsa da bu hususta lkemizde bir yayn yoktur. ayn ekilde kuran’n smerlerden etkilendii ynnde de ok az yayn vardr. bu gerek insanlarn dini sorgulamaktan ekinmesine, gerekse politik kayglara balanabilir…
  oysa biz alenen yazyoruz ki, tm semavi dinlerin alnt yapt, armlar yapt din smer dini, smer dini’nin etkilendii din ise orta asya gk tengri inancdr.
  (bkz: varaka bin nevfel/@protest sanayici)
  Sumerlilerin dillerinin Trkeye benzedii ve dalk yerden g ettikleri kans gittike yaygnlamaktadr.
  Bahaattin gel, Trk Mitolojisi temelinin uzay ve dnya ile ilgili inan ve anlay olduunu yazm. Sumer mitolojisinde de bu durum byledir.
  Sumerliler yaradl ve evrenle ilgili dncelerini toplu bir halde yazmamlar. Ancak bunlar, destanlarn ba ksmlarnda veya ortalarnda ksm ksm anlatlm. Ayn gelenei Trk destanlarnda da buluyoruz.
  Sumer yaradl efsanesine gre,
  alnt
  nce her taraf derin ve geni bir su ile kaplyd. Bunun ad Tanra Nammu. Bu tanra sudan bir da karyor. Olu Hava Tanrs Enlil onu ikiye ayryor, st gk, alt yer oluyor. G, Gk Tanrs An, yeri de Yer Tanras Ninki ile Hava Tanrs Enlil alyor.
  Buna gre nce evreni meydana getiren suda olan Ana Tanra ile Hava Tanrs’dr. Gk ve Yer birer tanr deil onlarn sahibidirler.
  alnt
  Trk efsanelerinde ok eitli yaradl motifi vardr.
  Buna ramen ana motif birbirlerine benziyor.
  ilk olarak evren byk bir sudan oluuyor. Tanr lgen, bazsnda insan olan kii, bazsnda eytan olan Erlik ile bu sularn zerinde uuyor. Birinde denizden bir ta karak lgen’e konacak bir yer oluyor. Baka birinde Erlik, dierinde kii, bir dierinde ise yaban rdei suyun iinden topra kararak yeri meydana getiriyor.
  Bir baka anlatma gre ise
  alnt
  su iindeki Tanra Akana veya Ak-ene, lgen’e yeri ve g nasl yaratacan sylyor. lgen de yere ve ge “ol” diyor, onlar da oluyorlar (bahaettin Ogel).
  alnt
  lgen’in yer ve ge “olun” demesi ve evreni 6 gnde yaratarak yedinci gn dinlenmesi Tevrat ve Kuran’daki Allahn “ol” diyerek yeri g 6 gnde yaratmas ve yedinci gn dinlenmesi motifi ile paraleldir.
  Sumer’de insann yaradl:
  alnt
  Sumer’de tanrlar oalmaya balaynca kendi ilerini yapp yetitiremediklerinden yaknyor ve btn tanrlarn yaratcs Tanra Nammu’ya gelerek ilerini yapacak kimseler yaratmas iin yalvaryorlar. O da olu Bilgelik Tanrs Enki’yi derin uykusundan uyandrarak tanrlarn ilerini grecekleri yaratmasn sylyor. Enki de annesine derin sudan amur almasn, ona tanrlarn grntsnde ekil vermesini, ona bu ite yer tanras ile doum tanrsnn yardm edece*ini sylyor. Enki, “Ey anneciim! Yeni doann kaderini syle”, diyor, sonunda o bir insan oluyor.
  alnt
  Trk efsanelerinde insann yaradl:
  alnt
  Bunlarn birinde tanr lgen deniz yznde toprak paras gryor. Bu topraa “insan olsun” diyor, o insan oluyor. Ad Erlik. Bu tanr ile kendini bir tutmaya kalknca, tanr etleri amurdan, kemikleri kamtan 7 insan daha yaratyor. Trk Memlk efsanesinde, bir maaraya dolan amurlardan, yamur ve scak etkisiyle 9 ay sonra ilk erkek meydana geliyor. Buna “Ay Atam” demiler, tekrar maaraya dolan amurlarla 9 ay sonra da bir kadn dnyaya gelmi. Buna da “Ayva-akyzl” demiler.
  alnt
  Baka bir efsanede tanr insan eklinde 7 erkek ve 4 kadn yapm. Dier bir Altay efsanesine gre tanr lgen insann etlerini topraktan, kemiklerini tatan yapyor. Kadn da erkein kaburgasndan. Kadnn, Tevrat’a gre Adem’in kaburgasndan yaratlmas, Adem ile Havva’nn cennetten kovulmas motifi hakknda bahaettin gel kitabnn 475. sahifesinde baz yorumlar yapmsa da yine bu hikyenin kayna Sumerlilere dayanmaktadr.
  alnt
  Sumerler’de Dilmun adnda saf temiz tanrlarn yaad bir lke var. Hastalk, lm bilinmeyen yaam lkesi. Fakat orada su yok. Su Tanrs, Gne Tanrsna, yerden su kararak orasn tatl su ile doldurmasn sylyor. Gne Tanrs istenileni yapyor. Bylece Dilmun meyva baheleri, tarlalar ve ayrlar ile tanrlarn cennet bahesi oluuyor. Bu bahede Yer Tanras 8 ifa bitkisi yetitiriyor. Bunlar meyvelenince Bilgelik Tanrs Enki hepsinden tadyor. Yenmesi yasak olan bu meyveleri yiyen Tanrya, Tanra ok kzyor ve onu lmle lnetleyerek ortadan yok oluyor. Dier tanrlar byk glklerle Yer tanrasn bularak tanry iyi etmesi iin yakaryorlar. Tanra, Tanrnn 8 bitkiye kar hasta olan 8 organ iin birer ifa tanrs yaratyor. Bunlardan 5 tanesi Tanra. Hasta olan organlardan biri kaburga. Onu iyi eden tanrann ad, “Kaburgann Hanm” anlamna gelen Nin.ti’dir. Bu kelimede Nin hanm, -ti kaburgadr. -ti’nin dier anlam “yaam” dr. Bu hikye Tevrat’a geerken kaburgadan bir kadn yaratlm ve -ti kelimesinin ikinci anlam alnarak “kaburgann Hanm” yerine ibranicede “Hayat Veren Hanm” anlamna gelen “Havva” ad verilmitir.
  alnt
  zbeklere gre insann ilk atas “Kil Han” imi. bahaettin gel, bunun iran’da ki “Kil ah’n” bir devam olduunu sylyor. Tevrat’taki “Adam”n anlamnn da krmz toprak olmas ok ilgin…
  kil—->adam—>krmz toprak…
  Grld zre gerek tek tanrl dinlerde, gerek Trk efsanelerinde, Sumer’de olduu gibi, evren sudan, insan topraktan meydana gelmitir.
  Trklerin Yeralt Dnyas hakkndaki inanlar da Sumerlilerin inanna benzemektedir.
  Sumerlilere gre Yeralt Dnyasnda ller nehir yoluyla gtrlyor. Nehrin sonunda Yeralt Tanras Erekigal’n 7 kapdan geilen saray bulunuyor. Oraya gitmek isteyenler iin baz yasaklar var. Ayn motif Trk efsanesinde de bulunuyor. bahaettin gel Kuran’daki Cennetin Irma(ol cennetin rmaklar akar allah deyu deyu) olarak yorumlamak istemise de bunun Sumer’deki Yeralt Nehri olduu kukusuz. Ayn nehir Tevrat’ta, eol, Yunan’da Hades olarak bulunmaktadr.
  alnt
  Sumer metinlerinde gk grlts bulutlarn simgeleyen “imdugud” adl kutsal bir ku var. Bu ku kaderleri veriyor, szne kar gelinmiyor ve yardmlar yapyor. O’nun kanatlar alnca btn g kaplyor.Bu ku Akadllarda “Anzu” adn alarak birinci yzyla kadar iviyazl metinlerde varln korumutur. Bazen kartal olarak da alglanan bu ku ve ylanla ilgi baz hikyeler var Sumer metinlerinde.
  alnt

  Bunlardan birinde Ak Tanas inanna, Tanrlar Bahesinde dalsz budaksz bir aa yetitiriyor. Aacn tepesine Imdugud Kuu, ortasnda “Lilit” (bkz: lilith) isimli bir cin ve kkne de bir ylan yuva yapm. Bu yzden tahtasndan yapmak istediini yaptrmak iin aac kestiremiyor. Glgame imdadna yetiip onlar karyor ve aac keserek Tanra’ya veriyor.
  ikinci hikyede ise; Kral Etana’nn ocuu olmuyor. ocuk yaptran bitki gkte yer alyor ama ge kma imkn bulunmuyor. bunun zerine O, bir gn bir ukura dm kartal yavrularn bir ylann yemesinden kurtaryor. Ku buna ok seviniyor. Buna karlk olarak, kraln otu alabilmesi iin kanatlarnn zerine bindirerek ge karmaya balyor. Ku her ykselite aada ne grdn sormas zerine kral evvel geni bir alan olduunu, gittike onun kldn, en sonunda da birey gremediini, korktuu iin hemen indirmesini sylyor.
  nc hikyede ise; Kahraman Lugalbanda, Zabu lkesinden kendi ehri olan Uruk’a dnmesi iin, imdugud kuunun dostluunu kazanmak istiyor. Ku yuvasnda bulunmad zaman yavrularna ya, bal, ekmek veriyor ve onlara bakyor. Ku yavrularna byle gzel bakana candan dost olmaya, ona yardm etmeye karar veriyor ve Lugalbanda’nn ehrine rahatlkla dnmesini salyor.
  Bu hikyedeki ku ve ylan motifi orta Asya efsanelerinde eitli ekilde bulmaktadr. rnein, Telt Trkleri arasnda Merkt soyundan bir boya gre sa kanadn gne, sol kanadn ay kaplayan kutsal bir gk kuu vardr. Sibirya ve Orta Asya amanlar kartal tanr elisi olarak grmler, Altayllarn Kgtey destannda kahraman Karabatur, atlarn alan “Kaankerede” adndaki kuu ararken onun iki yavrusunu ejderden kurtaryor. Ku da Karabutura atlarn geri veriyor. Yolda dmanlar tarafndan ldrlen kahraman, ku hayat suyu vererek canlandryor.
  grld zre bu altay hikayesi, smer hikayesiyle neredeyse birebir ayn…bu anlatm krgz’larn ertk destannda ve uygur trkleri’nin bilge buka anlatmnda da grmek mmkn.
  Zend Avesta‘dan gelmi olabilecei sylenen bu masals kua iranllar simurg, Araplar da Zmrd- Anka demektedir. Trklerdeki Hma kuu, peygamberin hadislerinde Cennet Kuu olarak bildirilen kutur.
  cennette yer alan bu ku, zaman zaman 7 kat ge kp tanrya gidip gelmekte ve dolaysyla tarih ncesi destanlara ve hikayelere konu olmaktadr…
  eitli adlar alm ve efsanelere karm bu tanrsal ku hikyesinin i.. en az 3000 yllarnda Sumerlilerde balamtr.
  Hma kuunun da ayn kaynaktan geldii kukusuzdur…

  Grld gibi, Sumerlilerin imdugud kuu, Akatllarda Anzu, Araplarda Anka, Zmrd- Anka, iran’da Simurg, Hindlilerde Garuda, Trklerde Hma, adlar altnda eitli efsanelere konu olarak srmtr. Amerika yerlileri arasna kadar uzanan bu ku motifi de Sumerlere ve hatta smerler’den ok daha nceki ntrk kltrlerine dayand phesizdir…
  smer kltr ile trk kltr arasndaki bir baka benzerlik ise kahramanlardr…Sumerlerde kahramanlar tanrlarla balantl, insanst glere sahip kiiler olup ilk kahramanlklar genelde lkeye zararl olan byk gteki hayvan ldrmektir. Ayn motifi Trk kahramanlarnda da grmekteyiz…
  Sumerler’de “7” temel say olarak grlyor. 7 da amak, 7 kap gemek, 7 kat gk, 7 tanrsal k, 7 aa, gibi. Trklerde temel say “9” olmasna karn 7 says da bulunuyor. 7 iklim, 7 yl, 7 gn, 7 gk ksra gibi…
  yine ayn ekilde, Trk Kagan, tanr tarafndan eitli gler verilerek insanlar idare etmek zere tahta oturtulmutur. Sumerler’de tanrlar ehir beylerini kendileri seerek ve gler vererek kendileri yerine lkeyi idare ettirmektedir…
  Trklerde dalar tanrya yakn sayldndan kutsal olmular. Sumerlerde de dalar tanrlarla insanlar arasnda balant kurduklar dncesiyle kutsal saylm. Onun iin da olmayan Mezopotamya’da Sumerliler tanr evlerini yapay tepeler zerine yapmlar ve yksek binalarla devasa yaplar bina etmilerdir.(ziggurat)

  Sumerliler kendilerini “Karabal” olarak adlandrrd… Divan- Lgat-it Trk, cilt III, s. 222’de, Trkler arasnda erkek ve kadn klelere “Karaba” deyimi kullanld yazldr. Manas destannda ise Manas ziyafete yalnz arldnda yalnz bana bir yiitiz anlamda, “Karabal Kiiyiz” demitir.
  grld gibi smer kltr ile trk-ntrk kltr ve mitleri arasnda neredeyse birebir benzerlikler bulunmaktadr. tm bu benzerliklere dil benzerliini ve dil ailesinin ayn olmasn da eklediimizde ve smerler’in ntrklerin yaad topraklardan mezopotamya’ya geldiinin kabul grdn eklediimizde smerler’in trk soylu bir kavim olduu gn gibi aikardr.

Benzer Konular

 1. Trk' Trk yapan toplamn iinde Krt vardr!
  By bozok in forum Ya TURAN, Ya LM
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-05-2008, 10:47 AM
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-01-2008, 09:06 AM
 3. 11007 Yillik Turk Yurdu
  By anau in forum Bir Oy Bil, At Oy Bil
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 01-17-2007, 01:27 AM
 4. Trk albay Trk ordusunu
  By türükbil in forum Trkiye'de Siyasi Partiler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-05-2006, 10:20 PM
 5. Trklerin drdnc ana yurdu: Dou Anadolu
  By atoybil in forum Tarih
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-26-2005, 12:28 AM

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  
 
bitkisel tedavi
   
Bitkisel Tedavi | Dogal Tedavi | Gazete Haberleri | Sikayet Yolla | Tketici Haklari | Aloe Vera | Nas?l Zayiflarim | Diyet Liste | Bitkisel Tedavi