Mustafa Kemal’in askeri Topkapl Cambaz Mehmet


Samsun'a kmak ok Kolay m Oldu?


Bundan 77 yl nce 24 Haziran 1923'te TBMM aadaki karar oy birlii ile almt:

"TBMM Bakanlndan:

stanbul'un dman altnda bulunduu srada, Osmanl ordusunun depolanan silah ve tehizatn her an lmle kar karya kalarak Anadolu'ya karan, dmann gizli istihbarat tekilatnn iinde yuvalanarak, milli kuvvetlere ok yararl bilgiler salayan M.M.Grubu Bakan Topkapl Mehmet Bey'e, Vatana stn Hizmet faslndan ayda 1.500 lira maa balanmas Byk Meclis'in 24 Haziran 1923 tarihli toplantsnda oy birlii ile kararlatrld."

Kimdi bu vatana stn hizmette bulunmu Topkapl Mehmet Bey ?

stanbul'un Topkap semtinde yasayan, unvan Cambaz olan Topkapl Cambaz Mehmet, anakkale Savalarnda sradan bir erdir. Gsterdii kahramanlklardan dolay, er Topkapl'ya onba eridini Albay Mustafa Kemal verir. "Greyim seni Topkapl" diyerek.

Topkapl'nn kahramanlklar srer. avu eritlerini Topkapl'ya uzatrken de Albay Mustafa Kemal yine "Greyim seni Topkapl!" diyerek cesaretlendirir.

anakkale'de dklen kanlara ramen Osmanl Devleti, Birinci Dnya Sava'ndan yenik km ve 30 Ekim 1918 Mondros Atekes Anlamas ile silahlar brakp dmana teslim olmutu.

Anafartalar kahraman Mustafa Kemal Pasa da, Topkapl Cambaz Mehmet de artk igal altndaki stanbul'dadrlar. Mustafa Kemal Pasa, kez Padiah Vahdettin ile, birok kez de Osmanl hkûmetinin Babakan Damat Ferit Pasa ve kabine yeleriyle konumu, vatani dman elinden kurtaracak nerilerde bulunmu ama sonu alamamtr. ili'deki evinde en yakn arkadalaryla sk sk gizli toplantlar yapan Mustafa Kemal Paa, Anadolu'ya geip, Kurtulu Sava'n orada balatmann yollarn aramaktadr.

eytana klahn ters giydirecek kadar zeki, taz gibi koan, silah atmada, bak sallamada rakibi bulunmayan, zalimlere kar gaddar, ezilenlere kar ise merhametli biri olarak tannan Topkapl Cambaz Mehmet ise, stanbul'da kurulmu MM Grubun adli gizli rgtn badr. Adi, Milli Mdafaa szcklerinin bas harflerinden (MM) oluan bu gizli rgtte yzbalar, binbalar, albaylar, doktorlar bulunmakta, ama bakanln ise askerlikte ald en byk rtbe avu olan Topkapl Cambaz Mehmet yapmaktadr!.. Nedeni ok artcdr: Topkapl'nin stanbul'da 50.000 silahl adam vardr. Bunlar, vatanin kurtuluu sz konusu olmadan nce birer it, kopuk, hrsz ve haraydlar. Ancak, Topkapl Mehmet'e, ili'deki evinde Mustafa Kemal Paa ile grtkten sonra, bu 50.000 adam, vatan iin lmeye ant imi birer kelle koltukta sava olmulardr. ili'deki grmede Mustafa Kemal Paa, "Mehmet, anakkale'de nasl kazandksa yine yle kazanacaz. Hele sizin gibi kahraman Trk ocuklar olduka, ordularmzn yenilmesi imkanszdr!" demi ve bu szler Topkapl'ya yetmiti. Mustafa Kemal onu, "Greyim seni Cambaz Mehmet Bey!" szleri ile uurlamt.

Mustafa Kemal Paa'nn koruma isini bizzat zerine alan Topkapl 5.000 silahl adamyla ili evresinde gerekli nlemleri alr.

stanbul'da tam bir kargaa yaanmaktadr. ngiliz igal kuvvetlerinin stanbul Yksek Komiseri, eski hkmet yelerini, baz subaylar ve gazetecileri tutuklatmaktadr. ngilizlerin srekli basksyla Padiah, ortalama her 45 gnde bir yeni bir babakan tayin edip, hkmet kurdurmaktadr. Mustafa Kemal Paa, i ve d dmanlarn ok yakndan gzleyip izledii nemli bir kiidir. Ocak-Mays 1919 tarihleri arasnda stanbul basn O'ndan 32 kez sz etmitir. 27 ubat 1919'da bir gazetede Mustafa Kemal Paa'nn Genelkurmay Bakanl'na atandna dair haber kar ama haber gereklemez. 28 ubat 1919'da, ngiliz Haber alma Tekilat stanbul'daki merkezine gnderdii bir raporda, iinde Mustafa Kemal Paa'nn da bulunduu baz kiilerin stanbul'dan srlmesini ister. 14 Mart 1919'da bir gazetede, Mustafa Kemal Paa'nn tutuklandna dair bir haber kar, ama sonra haberin doru olmad anlalr. stanbul'da kalmann giderek tehlikeli durum yarattn gren Mustafa Kemal Paa, Genelkurmay'daki arkadalarnn yardmyla, kendisini 9. Ordu Birlikleri Mfettii unvan ve geni yetkileriyle Anadolu'ya tayin ettirir. lk durak Samsun'dur.

15 Mays 1919 gn, stanbul Galata Rhtm'nda olaanst bir kalabalk vard. Seyyar satclardan, ayakkab boyaclarndan, polislerden, jandarmalardan ve hamallardan geilmiyordu. Bunlar, gizli rgt MM Grubu'nun tepeden trnaa silahl adamlaryd. Grevleri, Mustafa Kemal Paa ile 19 kiilik maiyetinin Bandrma Vapuru'na sa salim binmesini salamakt. Operasyonu rhtmda yneten Topkapl Cambaz Mehmet, iyi yzme bilen, iyi silah kullanan 50 nebolulu fedai genci de Bandrma Vapuru'nun iine yerletirmi, bunlara gerekli talimat vermi ve Samsun'a kadar srecek yolculuun tm gvenlik nlemlerini almt.

Daha Mustafa Kemal'in Samsun'a vard 19 Mays gn, Ingiliz Karadeniz Ordular Kumandan General Milne, Trk Harbiye Nezareti'ne gnderdii notada Mustafa Kemal ve yanndakilerin Samsun'a gnderilmesinin nedenini sorar. Yani, Mustafa Kemal Paa'nn Samsun'a kt gn ngilizler bu iten kukulanmaya balamlardr.

Mustafa Kemal Pasa, Samsun'a ktktan sonra Ulusal Gleri rgtleme almalarna balarken, Topkapl Cambaz Mehmet de stanbul'da tarihe geecek kahramanlklar yaratr. ngiliz Gizli Servisi'nin en tehlikeli ajan Papaz Fru'nun gvenini salayarak bu tekilatn iine szar ve ok yararl istihbarat bilgilerini elde ederek Mustafa Kemal Paa'ya ulastrr. Osmanl ordusu daldktan sonra el konulan ve cephanenin byk ounluunun depoland Maka Klas'n soyar ve tm silah ve cephaneleri Anadolu'ya, Mustafa Kemal Paa'ya ulatrr.

Belki tarihte bir benzeri grlmemi bir olayn da kahramandr Topkapl Mehmet. stanbul'u igal etmi olan ngiliz Kuvvetlerinin Komutan General Harrington'un makam otomobilini de alar. Aksehir'e kadar srer ve orada Mareal Fevzi akmak'a teslim eder. Bu otomobil, Byk Millet Meclisi Bakan Mustafa Kemal Paa'ya verilir.

Artk byk zafer kazanlm, Atatrk Cumhurbakan olarak ankaya'dadr. Topkapl'y kke arr. "ok iyi altnz dorusu...Hakkinizi demek g'" dedikten sonra, Topkapl Cambaz Mehmet'e stanbul Milletvekillii teklif eder. Topkapl teekkr eder, ama teklifi kabul etmez'.

Ve bu yazmzn banda okuduumuz 24 Haziran 1923 tarihli TBMM kararnca Topkapl Cambaz Mehmet'e ayda 1.500 lira maa balanr. O devirde bir tavuun fiyat 12,5 kurutur. Bu demektir ki Topkapl'ya balanan maa, bugnn parasyla ayda yaklak 10 milyar liradr.

Peki Topkapl Cambaz Mehmet bylesine yksek ve srekli bir dl kazannca ne der ?

"Ben bir ey yapmadm. Vatanm iin, Mustafa Kemal Paam iin zerime den grevi yerine getirmeye altm. Hizmetleri gerekletiren arkadalarmdr. Ben buna layk deilim"

Topkapl Cambaz Mehmet, bugnn parasyla ayda yaklak 10 milyar lira maa Kzlay'a devreder. Tek kuruunu bile almaz.

Siz ne sanyorsunuz ?. Samsun'a kmak yle kolay mi oldu?

kaynak: Gaflet, Dalalet, Hyanet Sf. 64 Ylmaz DKBA. Toplumsal Dnm Yaynlar. 3.Bask. Ekim-2003 stanbul.