346Kureyşliler başlangıçta Peygamberimiz (s.a.v)’in Peygamberliğini önem sememiş göründüler. İman etmemekle beraber, putlar aleyhine söz söy lemedikçe, Peygamberimizin (s.a.v) davetine ses...