Osmanlı Devletinin İlk Başkenti
Osmanlı Devletinin ilk başkenti Söğüt'dür.
Orhan Bey,1326 yılında Bursa'yı, uzun süren kuşatmanın ardından, ele geçirince babasının vasiyetini yerine getirerek, Osman Gazi'nin naaşını Bursa'ya nakletti ve burayı devletin yeni merkezi yaptı.ilk baskenti = söğüt
2. = Bursa
3. = Edirne
4.ve son = İstanbul 'dur.