Osmanlıda Fetret Dönemi, Osmanlıda Fetret Devri, Osmanlılardaki Fetret Döneminin Sonuçları Osmanlılar Ankara savaşında yenilmişlerdi.bundan yararlanan Anadolu beylikleri eski topraklarını fazlasıyla ele geçirdiler.TimurOsmanlılarda Fetret Devri,Fetret Devri 1402-1413 Osmanlıların yeniden toparlanmalarını engellemek için Yıldırımın oğulları arasındaki taht kavgalarını kışkırtmıştır.Bu dönemde Osmanlının Anadolu hakimiyeti oldukça zayıflamıştır.Fakat balkanlarda Eflak prensliği dışında toprak kaybı olmamıştır. Bu durumun sebepleri şunlardır; - Tımar sistemi nedeniyle bölgede gelirin ve refahın artması - Avrupa’da yüzyıl savaşları nedeniyle büyük bir karışıklık yaşanması - Fetihlerde yumuşak bir politika izlenmesi - Halkın çapulculara karşı güvenliğinin sağlanması Şehzadeler Arasında Mücadeleler:Timur’un Anadolu’da bıraktığı ortam kardeşler arasında 11 yıl sürecek taht mücadelelerini başlattı.bu mücadeleler Bizans entrikaları ile daha da arttı.Süleyman Çelebi Edirne’deOsmanlılarda Fetret Devri,Fetret Devri 1402-1413 İsa Çelebi Bursa’daOsmanlılarda Fetret Devri,Fetret Devri 1402-1413 Mehmet Çelebi Amasya’daOsmanlılarda Fetret Devri,Fetret Devri 1402-1413 Musa Çelebi Balıkesir’de hükümdarlık ilan ettiler. İsa Çelebi yaptığı savaşlarda yenilerek öldürüldü. Mehmet Çelebi Amasya’da durumunu kuvvetlendiriyordu. Rumeli’de Süleyman Çelebi ile Musa Çelebi mücadelesi başladı. Musa çelebi 1410’da Süleyman Çelebiyi öldürttü.Geriye kalan iki kardeşten Musa çelebi Rumeli’deOsmanlılarda Fetret Devri,Fetret Devri 1402-1413 Mehmet Çelebi’de Anadolu’da hükümdar oldu.Musa Çelebi bu dönemde İstanbul’u kuşatmıştır. Mehmet Çelebi Osmanlı birliğini sağlamak amacıyla mücadeleye girişti. Bizans’la anlaşarak Rumenliye geçti.Fakat yenildi. Ancak Musa Çelebinin komutanları Mehmet Çelebinin saflarına geçince Musa Çelebi yakalanarak öldürüldü.(1413) Çelebi Mehmet Osmanlı devletini tek bayrak altında toplamayı başardı.