Gamal Ha, Svastika, OZ damgas ve N-TRKLER

11 Ocak 2008 14:36 · atincturk · Etiketler oz damgas , tahsin parlak , trk tarihiOQ Trkleri, OQ damgasyla temsil edilirlerdi. Gemite kullanlan bu iaret gnmze kadar hal, kilim ve taa uygulanm biimde sregelmitir. OQ Trkleri zamanla Hristiyanl benimseyince bu OQ damgalarn kullanmaya devam etmilerdir. n-Trklerin de kulland OQ damgas ynetim, sava manalarna da gelmektedir. Ok ucu, ok bayra demek olan OQ kelimesi, Latincede kroe (croce) ekline dnerek ha anlamnda kullanlmtr. Ayrca OZ, damgasn g ettikleri yeni mekanlarna da tamlardr. OZ damgas, Gamal Ha, Svastika olarak da bilinmektedir. Bu damga n-Trkler'de OZ'laarak tanrya erimeyi temsil eder.Orta asya medeniyet abidelerinin zerinde bulunan ok sayda kaya resmi, iaret ve damga yzyllardan gnmze ulamtr. Bunlardan en gizemli ve ve en ok kullanlan iaretlerden biri de "OZ" damgas/ark felektir.


Ahmet Yesevi ( 1093 - 1156 ) Trbesi, ana kapnn sa tarafnda deiik tasvir edilmi bir svastika, ana kapnn sol tarafnda ise bildiimiz svastika bulunmaktadr.n-Trklerde kullanlan "OZ" diye okunan damgann nerede, ne zaman ortaya kt tam olarak bilinmese de ounlukla "svastika" olara isimlendirilmitir. Svastika, Hinte bir kelime olup, "Si" yada "su" (iyi) ve "as" (olmak) eklerinden olumaktadr. Bu ekliyle kelime, "mutluluk" ve "hayal" anlamna gelir.


Bir Hindu tapna Delhi, HindistanBir Hindu dua ediyor.

Svastika ( Gamal Ha ) Dou kltrlerinin vazgeilmez bir unsuru.

Budha heykelinin gsnn zerinde svastika simgesini gryoruz.
Bu damga n-Trk gleriyle Hindistan'a gitmi, Nazilerin Hint/Cerman rk teorilerinin amblemi olarak ortaya kmtr. n-Trklerde "OZ" laarak Tanrya erimeyi temsil eden bu damga, Nazilerde insanlk suu timsali olarak kullanlmtr.Nazi partisinin kurulmasna neden olan THULE tarikatnn kurucusu Alman milliyetisi Baron Rudolf von Sebottendorff, Hint-Cermen rk teorilerine dayanarak tarikatn amblemi olarak svastika kullanmlardr.


"OZ Damgas" br dnyaya geerek orada ekil deitirerek ( metamorfoz ) yeniden oluum eklindeki dnceyi kapsar. Mevlevi ve Bektailerde, insanlarn grup halinde eksenleri etrafnda dnerek "ge" ykselme inanc yaygndr.

Saz airleri de sazlar ile Canlar "OZ" latrr. Tanrya eritirirler. Bu nedenle saz airlerine OZ/AN denilmektedir.

"OZ" lama kavramnn, ate kltnden geldii dnlmektedir. Bu kavram, gne kltne ait kutsama treninde grlmektedir. Kutsama Treni de, Tanr Boann boynuzlaryla gnee eriilen yeryznn iyilik ve bereketini, gne vastasyla k ve enerji halinde yeryzne ylan eklinde ulamasn temsil etmektedir.

M.. 8 binlere ait kaya resimlerinde grdmz dnya gr, gelenek halinde gnmze gelmitir. "OZ" laarak Tanrya ulama fikri, Mevlanalar, Yunus Emreleri Anadolu'ya gnderen Ahmet Yesevi' nin temel felsefesi idi. Ahmet Yesevi iin yaptrlan klliyenin temel ssleme motiflerini "OZ damga"s oluturmaktadr.

Tarihin bir ok devrinde bir ok millet, bu damgay kendisine gre yorumlam, sahip kmtr. En eski rnekleri, Trkistan, Kara - tau, Ala - tau ve Jungar Ala - tau'larnda bulunmaktadr. Karatav Kltr, Himalayalar' n gney batsndan, Hindistan'n kuzey batsndaki Aravall dalarna, ve eteklerindeki THAR lne kadar iner. Karatav Kltr'nn dou snr Himalayalar ve Tibet'i batdan evirir. in'e gitmez. Kuzeye Ykselir. Fergana vadisini geer. Bu yzden svastika, Hindistan blgesinde ska grlr.

Birok bilim adam bu iareti gnein sembollerinden biri olarak kabul ederler. Bu aratrmaclara gre Svastika, insanolunun gnele olan iptidai/byleyici ilikisini veya gne kltn sembolize eder. te bu sebepten tr Svastika iareti ile gne tarifinin birbirine benzemesi hi de tesadfi deildir.

Tek Tanr inanc, byk ounlukla n-Trke yaztlarn ieriini oluturur. Bu inan ve Tanrya erime gereksiniminden ate klt ve ate evleri domutur. Bilhassa zerinde durmak gerekir ki, Ate klt, Atee tapmak deil, Atei tanrya erimek iin kullanmak demektir. n-Trkler, Tanrdan e olarak doduklarna inanrlar, Toplanp kendi aralarndan birini Bu ( bey-ced) seerler, bu kii, halkna kul kle gibi hizmet etmekle ykmldr. lmnde yeniden toplanan halk Bu'a ki Bu, eer halkna iyi hizmet etmise, Tanrnn kendine ltfettiklerinde baarl ise, vcudunun atee verilmesi hakkn tanr. Ate evinde yaplan zel merasimle, Bu' un vcudu yaklr, ruhu Tanrya vcudunun klleri ya da, yar yank kemikleri toprak kaplarda saklanr.

Ate evleri ve toprak kaplar, n-Trkler'in varln gsteren en byk belgelerdir. Hint yada antik Grek kkenli olduu sanlmaktadr. Ate klt n-Trklere ait olmakla birlikte, asla n-Trkler'in atee taptklar anlamn tamaz. Bu klt, cann Tanrya uurulmas iin kullanlan bir "ara" olarak gelitirmilerdir.

Bu ara, ate kavram tarafndan sistemlemi olduu iin "Ate klt" adn alm olup, "OZ" damgas ile anlr.

Atele ilgili bir dier klt ise, "Gne Klt"dr. Ate klt ile ilikilidir. n-Trkler gnete, Tanrnn kudretini, enerji, k kudretini grrler, gnee tapmazlar, yani hayat veren drt ana krenin gne enerjisi ile birlikte birbiriyle etkileimi sonucunda belirli bir nitelik kazanarak hayat bulduuna kanaat getirmiler ve bu gne kltn ark- Felek ( Svastika ) damgasyla temsil etmilerdir.
Bu yazy olutururken Yrd. Do. Dr. Tahsin Parlak'n TUR' AN YOLUNDA ARAL'IN SIRLARI adl kitabndan yararlandm.